Povećanje penzija
180

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio izmjene Zakona o PIO, uskoro na snazi

FENA
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj hitnoj sjednici usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), te omogućio da zakon stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH jer ga je ranije usvojio Predstavnički dom.

Zakon, između ostalog, predviđa da će se penzije ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija.

Propisana je mogućnost provođenja vanrednog usklađivanja penzija. To će u ovoj godini omogućiti vanredno povećanje penzija.

Vanredno usklađivanje penzija može se provesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto iako nema akumuliranog deficita budžeta Federacije, a najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Ova mogućnost ne obuhvata najviše penzlje sve dok najniži iznos penzije ne dostigne jednu petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu.

Prema trenutnim parametrima veoma je izvjesno vanredno povećavanje penzija u ovoj godini u značajnom procentu.

Prvi put pravo na porodičnu penziju imat će i vanbračni supružnici dok je do sada bilo slučaj da je pravo na porodičnu penziju mogao ostvariti samo bračni supružnik.

Primjenom Zakona bit će utvrđeno pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, s obzirom da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda lica koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991. - 23.12. 1995. godine).

Također, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama zaključenog između nosilaca osiguranja u entitetima BiH, zbirni iznos srazmjernih penzija ostvarenih u entitetima ne može se isplaćivati u iznosu manjem od najnižeg iznosa penzije.

Izmjenama i dopunama člana 116. Zakona o PIO omogućava se korisnicima penzija koji su ostvarili pravo na punu starosnu penziju da istovremeno mogu koristiti penziju i zasnovati radni odnos bez obustave isplate penzije. Takva mogućnost nakon što navrše 65 godina života ili 40 staža osiguranja daje se korisnicima koji su penziju ostvarili pod povoljnijim uslovima.