(Ne)opravdan kriterij
32

Doktoranti su u Sarajevu, ali ne mogu dobiti podršku Vlade KS zbog prebivališta: Evo šta kaže ministrica

B. R.
Adna Mesihović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS
Adna Mesihović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS
Pojedini doktoranti smatraju da ih Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo diskriminiše. Međutim, resorna ministrica ne misli da je riječ o diskriminaciji.

Naime, Ministarstvo je ranije ove godine raspisalo javni poziv za finansiranje naučnih radova i projekata, što se odnosi i na sufinansiranje tehničke izrade doktorata (štampanje rada i drugo). Doktoranti koji nemaju prebivalište u Kantonu Sarajevo, ali koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA), tvrde da su diskriminisani.

Ukazali su da se ta diskriminacija ogleda u tome što je javnim pozivom odlučeno da se isključivo sufinansiraju oni doktoranti koji najmanje tri godine imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo. Tvrde da to prošle godine nije bio slučaj, tj. da su svi doktoranti, bez obzira na prebivalište, mogli aplicirati za dobijanje finansijske podrške. Neprihvatljivo im je to da nisu mogli dobiti tu podršku, posebno zbog toga što su studenti Sarajevskog univerziteta.

Ministrica o prebivalištu kao kriteriju

Međutim, ministrica Adna Mesihović (ZNG) uvjerava da se ovogodišnji kriteriji za dodjelu finansijske podrške ne razlikuju od kriterija iz prethodnih godina.

"Kriteriji u navedenoj odluci, koji se odnosi na dodjelu sredstava fizičkim licima, nisu novina i isti kriterij o mjestu prebivališta se primjenjivao i prethodnih godina", naglasila je.

Zatim je obrazložila sam kriterij kojim se tretira pitanje prebivališta.

"Napominjemo da je u ovom slučaju dodjela novca poreskih obveznika Kantona Sarajevo, a za program sufinansiranja tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo, namijenjena fizičkim licima/građanima koji uplaćuju porez u Kantonu Sarajevo, odnosno imaju prijavljeno prebivalište najmanje tri godine u Kantonu Sarajevo", istakla je.

Pitanje doktoranata na privatnim ustanovama

Mesihović se osvrnula na stav pojedinih da je kriterijem o prebivalištu napravljen prostor da se finansiraju i doktoranti privatnih visokoškolskih ustanova. Naime, uvjerava da to nije tačno, odnosno smatra opravdanim da se podrže doktoranti bez obzira da li studiraju na javnoj ili privatnoj visokoškolskoj ustanovi.

"Namjera Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je isključivo da se ne diskriminiraju i ne uskraćuju prava na svim visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Javni i privatni univerziteti u Kantonu Sarajevo čine sistem visokog obrazovanja i djeluju po istom zakonu o visokom obrazovanju i naučnoistraživačkoj djelatnosti", navela je.

Prema njenim riječima, odluka Vlade Kantona Sarajevo se ne razlikuje od odluka o dodjelama različitih grantova/stipendija ili bilo kojeg drugog oblika finansijske podrške, kojeg donose vlade ostalih kantona.

O mogućnosti poništenja javnog poziva

Pitali smo je da li postoji mogućnost poništavanja javnog poziva u cilju da se na novom javnom pozivu omogući sufinansiranje i doktoranata koji imaju prebivalište izvan Kantona Sarajevo.

"Ne postoji mogućnost poništavanja javnog poziva jer za to nema ni zakonske osnove, a niti valjanih argumenata. Od Vlade i Ministarstva bilo bi neodgovorno da pred samo okončanje javnog poziva (podsjećanja radi, rok za dostavu aplikacija je 8. april 2024.) da mijenjaju propise i poništavaju javni poziv, što bi značajno ugrozilo realizaciju projekata i programa podrške jačanju naučne infrastrukture", odgovorila je ministrica Mesihović.

Ocijenila je da je uspjeh u tome što se javni poziv objavio u prvom kvartalu ove godine te da je time ostavljena mogućnost planiranog utroška po programima. To smatra uspjehom i zbog toga što su izbjegnuti problemi u realizaciji (su)finansiranja, među kojima su oni izazvani kratkim rokovima i obavezom da se novac potroši do kraja ove godine. Napomenula je da se svake godine vrši analiza provedenog javnog poziva te da se nakon toga daju preporuke za njegovo unapređenje.