BiH
1

Đuliman: Univerziteti u regionu su politizirani, etnicizirani, samo znanje je etnicizirano

FENA
Na radnom sastanaku za izradu "Strategije u cilju definiranja uloge univerziteta u izgradnji mira" u Sarajevu učesnici su raspravljali o eventualnoj ulozi univerziteta, nastavnog kadra i studenata u izgradnji mira u regionu.

Cilj sastanka je razvijanje saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumijevanja, ljudskih prava i pomirenja.

Ima li akademska zajednica u regionu snage da depolitizira i deetnicizira univerzitet i preuzme ulogu koju univerziteti treba da imaju u izgradnji novih relacija i mira u regionu, jedno je od pitanja dvodnevnog sastanka

"Utisak je da su univerziteti u regionu u velikoj mjeri politizirani, etnicizirani, da je samo znanje etnicizirano", kazao je u izjavi za Fenu Enver Đuliman, šef odjela za edukaciju o ljudskim pravima Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava.

Dodao je i da univerziteti u velikoj mjeri služe samodiskriminaciji, odnosno da svoju vlastitu etničku grupu predstavljaju kao žrtvu, dok druge etničke grupe predstavljaju tako što ih ili omalovažavaju ili nipoodaštavaju

"Zaključak je i da na univerzitetima nedostaje ponuda za edukaciju iz ljudskih prava i ineterkulturalnog razumijevanja i ponovne izgradnje povjerenja u smislu posebnih znanja koja su drugačija", naglasio je Đuliman.

Sljedećih devet mjeseci radit će se na izradi strategije koja će jasno definirati ulogu univerziteta u izgradnji mira i konkretne aktivnosti koje univerziteti mogu poduzeti u vezi s tim.

Dvodnevni sastanak je održan u okviru programa "Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira“ koji podrazumijeva uvođenje tri izborna predmeta na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu, a to su: interkulturalno razumijevanje, ljudska prava i obnova povjerenja u pomirenje koji se uvode kao zajednički predmet na univerzitetima u regionu.

Sastanak je organiziran na inicijativu Norveškog Helsinškog komiteta (NHC) u sklopu regionalnog programa "Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira", uz finansijsku podršku norveškog Ministarstva vanjskih poslova.