Prebacivanje nadležnosti
113

Đonlagić: HDZ-ov ministar izvodi finansijski udar na državu

F. H.
Dženan Đonlagić, generalni sekretar DF-a i zastupnik u Parlamentu BiH, optužio je državnog ministra finansija Vjekoslava Bevandu da svojom odlukom prenosi nadležnost sa države na entitete i Brčko distrikt.

"Za međunarodne ugovore o dvostrukom oporezivanju se planira da budu nadležna entitetska ministarstva finansija. Subjektivitet za realizaciju međunarodnih ugovora ima isključivo država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti i Brčko distrikt. Za realizaciju ovakvih Ugovora je trebalo ovlastiti nekoga unutar Ministarstva finansija i trezora BiH," poručio je Đonlafić.

Podvukao je da samo državno ministarstvo finansija komunicira i razmjenjuje informacije sa entitetskim ministarstvima finansija, a ne obratno.

"Na svaki način se želi obesmisliti funkcionisanje državne institucije, a niže nivoe vlasti predstaviti da igraju ulogu države. Međunarodni ugovor po svom karakteru ne može se nikako 'prenositi' na entitete! Ovoga puta, kao predmet nasrtaja na državu su međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja," zaključio je Đonlagić.