|

Djelimično ukinuta presuda Ivi i Veselku Ragužu za ratni zločin

Djelimično ukinuta presuda Ivi i Veselku Ragužu za ratni zločin
0
F
FENA
12.11.2014. u 16:41
2
komentara
0

dijeljenja
Djelimično ukinuta presuda Ivi i Veselku Ragužu za ratni zločin
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 4. novembra drugostepenu presudu od 1.oktobra ove godine kojom je djelimično uvažena žalba Tužilaštva BiH, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 13. januara 2014. godine u odnosu na optuženog Ivu Raguža ukinuta u cjelosti, a djelimično u odnosu na optuženog Veselka Raguža, i to u dijelu tačke II-1 izreke presude, te je u tom dijelu određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.
U preostalom dijelu, u odnosu na optuženog Veselka Raguža žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbijena je kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđena.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 13. januara 2014. godine optuženi Veselko Raguž i Ivo Raguž su oslobođeni optužbe da su radnjama opisanim u izreci presude počinili: optuženi Veselko Raguž, pod tačkama I-1., 2., 3., 4., 5. i 6. i tačkom II-1. izreke presude, krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c), d) i e) u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ BiH), a optuženi Ivo Raguž pod tačkom II-1 izreke presude, krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je žalbu protiv prvostepene presude zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja donese odluku da se pobijana presuda ukine te da se odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Branilac optuženog Veselka Raguža, kao i branilac optuženog Ive Raguža su u zakonom propisanom roku dostavili odgovore na žalbu.

Branilac optuženog Veselka Raguža u odgovoru na žalbu, opreza radi, istakao je da iz žalbe Tužilaštva nije vidljivo kada je Tužilaštvo BiH primilo pobijanu presudu, te je u vezi s navedenim, predložio da ukoliko Apelaciono vijeće utvrdi da žalba Tužilaštva nije dostavljena u zakonskom roku, istu odbaci kao neblagovremenu. U protivnom, ako Apelaciono vijeće ocijeni da je žalba blagovremena, predložio je da se ista odbije kao neosnovana i potvrdi prvostepena presuda.

Branilac optuženog Ive Raguža u dostavljenom odgovoru na žalbu Tužilaštva predložio je da se ista u cijelosti odbije kao neosnovana i prvostepena presuda potvrdi.

Vijeće Apelacionog odjeljenja je 1. oktobra ove godine održalo javnu sjednicu na kojoj je tužiteljica ukratko izložila sadržaj podnesene žalbe ističući da ostaje pri svim u žalbi datim razlozima i prijedlozima.

Branioci optuženih, ukratko su izložili odgovore na žalbu Tužilaštva, ističući da su svi žalbeni prigovori neosnovani i predlažući da se i žalba Tužilaštva odbije kao neosnovana, a optuženi su se u cjelosti saglasili sa izlaganjem branilaca. Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku, saopćeno je iz Suda BiH.
Prijavi grešku


Komentari (2)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...