BiH
4

Detalji dogovora Tihića i Čovića o izboru članova Predsjedništva BiH

FENA
Čović i Tihić (Foto: Arhiv)
Čović i Tihić (Foto: Arhiv)
U Ustavu Bosne i Hercegovine briše se etničko određenje biranih članova Predsjedništva BiH, a u Izbornom zakonu BiH se uvode dva izborna područja u Federaciji BiH, iz kojih će se birati dva člana Predsjedništva BiH koji neće moći biti iz istog područja, niti iz istog konstitutivnog naroda ili predstavnik ostalih. Ovo je suština dogovora o načinu rješavanja odluke u slučaju Sejdić-Finci koju su dogovorili lideri Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Sulejman Tihić i Dragan Čović.

Donosimo integralni tekst sporazuma:

1 . U Ustavu Bosne i Hercegovine briše se etničko određenje biranih članova Predsjedništva BiH tako da član V stav 1. Ustava glasi: "Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se satoji od tri člana: dva člana koji se neposredno biraju sa teritorija Federacije i jednog člana koji se neposredno bira sa teritorija Republike Srpske. Iz istog naroda ili iz ostalih ne može biti izabran više od jednog člana Predsjedništva".

Izmjene Izbornog zakona:

  1. U Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine mijenjanju se relevantne odredbe tako da se izbor članova Predsjedništva BiH sa teritorija Federacije propisuje na slijedeći način:

2.1. Svi birači sa terirorija Federacije mogu glasati za sve kandidate za člana Predsjedništva BiH predložene iz Federacije. (Izborna jedinica je FBiH).

2.2. Samo za potrebe izračunavanja izbora članova Predsjedništva sa teritorija Federacija formiraju se dva izborna područja koja su geografske cjeline sa približno jednakim brojam stanovništva:

Izborno područje 1 (Posavski, Unsko-sanski, Livanjski, Zapadnohercegovački, Hercegovačko-neretvanski i Srednjobosanski kanton);

Izborno područje 2 ( Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Sarajevski i Bosansko-podrinjski kanton, Brčko distrikt BiH-opcija za FBiH).

2.3. Nakon izbora prvo se utvrđuje Genaralna rang-lista svih kandidata za Predsjedništvo BiH sa teritorija Federacije. Svi kandidati se rangiraju na osnovu ukupno dobijenih glasova sa cijelog terotorija Federacije.

2.4. Prvorangirani kandidat na Generalnoj rang-listi (znači dobio je največi broj glasova sa cijelog teritorija Federecija) je prvi izabrani član Predsjedništva BiH sa teritorija Federacije.

2.5. Drugi izabrani član Predsjedništva BiH sa područja F BiH je slijedeči kandidat sa Generalne rang-liste koji nije iz iste etničke kategorije i nije dobio dominantan broj glasova iz istog izbornog područja kao prvorangirani kandidat

(Dominantan broj glasova je natpolovičan broj glasova od ukupnog broja glasova koje je kandidat dobio sa cijelog područja FBiH)

"Neke detalje modela je potrebno doraditi", stoji na kraju sporazuma Tihića i Čovića o načinu rješavanja odluke u slučaju Sejdić-Finci.