Ostvarivanje prava
96

Delić: BiH je prva zemlja koja je u pravo uvela dijete rođeno iz zločina ratnog silovanja

A. Ku.
Foto: D. S./Klix.ba
Foto: D. S./Klix.ba
Na osnovu stručnog mišljenja komisije Vlade FBiH za utvrđivanje statusa civilne žrtve rata, centar za socijalni rad donio je historijsko rješenje kojim se priznaje status i prava djetetu rođenom iz čina ratnog silovanja, a koja mu pripadaju kao posebnoj kategoriji civilne žrtve rata.

Rješenje je doneseno shodno Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata, čija je implementacija počela početkom ove godine.

Ovim činom Bosna i Hercegovina postala je prva zemlja u svijetu koja je priznala status civilne žrtve rata djetetu rođenom iz zločina ratnog silovanja.

"Ovaj korak je od vitalnog značaja u procesu suočavanja s prošlošću i izgradnji društva koje ne toleriše nasilje i poštuje ljudska prava. Društva koje se bori protiv stigme i šutnje institucija. Zločini počinjeni tokom rata ne smiju ostati nekažnjeni, a žrtve zaslužuju punu podršku i pravdu", kazao je ovim povodom federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva na aktivno suočavanje s prošlošću i pružanje podrške civilnim žrtvama ratnih zločina, ohrabruje žene silovane u ratu i njihovu djecu rođenu iz čina silovanja da se prijave i registruju kao posebna kategorija civilnih žrtava rata.

Za dodatne informacije u vezi s priznavanjem statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata Federalno ministarstvo rada i socijalne politike upućuje poziv svim žrtvama ratnog silovanja i njihovoj djeci da se prijave i registruju kako bi, ne samo ostvarili prava koja im pripadaju po Zakonu, već i da se istina o ovom zločinu sačuva od zaborava.

U BiH nema podataka o broju djece koja su rođena nakon zločina ratnog silovanja.