|

Data saglasnost za otvaranje konzulata Srbije u Mostaru

Data saglasnost za otvaranje konzulata Srbije u Mostaru
0
F
FENA
29.2.2012. u 17:29
5
komentara
0

dijeljenja
Data saglasnost za otvaranje konzulata Srbije u Mostaru Predsjedništvo BiH (Foto: Arhiv)
Predsjedništvo BiH je na današnjoj redovnoj sjednici donijelo Odluku o davanju saglasnosti za otvaranje generalnog konzulata Republike Srbije u Mostaru.
Generalni konzulat Republike Srbije, sa sjedištem u Mostaru, u okviru svog jurisdikcionog područja obuhvatit će Hercegovačko-neretvanski kanton sa sjedištem u Mostaru, Zapadnohercegovački sa sjedištem u Širokom Brijegu, Kanton 10 sa sjedištem u Livnu i Unsko-sanski sa sjedištem u Bihaću.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o održavanju NATO Summita u Čikagu u maju 2012. te donijelo Zaključak da na tom summitu učestvuje na najvišem nivou.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvatanju poziva predsjednice Federativne Republike Brazil, upućeno predsjedavajućem Predsjedništva BiH za učešće nakonferenciji UN-a o održivom razvoju "Rio+20" koji će biti održan u Rio de Žaneiru, 20-22. juna 2012.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o implementaciji Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Aneks 1B, član IV, Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i radu Subregionalne konsultativne komisije u 2011.

Predsjedništvo BiH je zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, u saradnji s Ministarstvom odbrane BiH, pokrene neophodne aktivnosti s ciljem preuzimanja odgovornosti za implementaciju Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja.

Predsjedništvo BiH je zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da dostavi tekst pozivnog pisma koje će Predsjedništvo BiH uputiti španskom kralju Juanu Carlosu I da posjeti BiH 29. marta 2012.

Donesena je i Odluka o promjeni potpisnika Sporazuma između BiH i Republike Srbije o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, Odluka o prihvatanju Amandmana 1. na Posebni ugovor o finansiranju između BiH i KfW za Kreditni jemstveni fond III (CGF III) za promoviranje mikro, malih i srednjih preduzeća i Odluka o prihvatanju izmjena u tekstu Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske, koji se odnosi na mobilnost mladih.

Usvojen je i Izvještaj Ministarstva pravde BiH o radu Komisije za pomilovanje za period januar-decembar 2011. Predsjedništvo BiH će, u skladu sa Zakonom BiH o pomilovanju, obavijestiti Parlamentarnu skupštinu BiH o usvojenom izvještaju.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o promjeni potpisnika Aranžmana između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje o pozajmici Fonda za ekonomski razvoj i saradnju za fazu III projekta modernizacije bolnica.

Na sjednici su donesene i odluke o ratifikaciji Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, o ratifikaciji Sporazuma između BiH i Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i poreze na dobit od imovine te o ratifikaciji Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o rješavanju duga Republike Albanije i namirivanja iznosa na računima po osnovu robne razmjene između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Donesena je i Odluka o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni, Njemačka (KfW), Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske odnose (SECO), i Vijeća ministara BiH o 900.000 eura za pružanje stručnih usluga primaocu za pripremu programa 2 Vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama u BiH II (Tuzla, Zenica, Travnik), koji se finansira posebnim sredstvima Vlade Republike Njemačke i sredstvima Vlade Švicarske.

Predsjedništvo BiH je donijelo i odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između BiH i Evropske komisije u vezi s višekorisničkim programom za Tempus u sklopu IPA komponente pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2010. o ratifikaciji Sporazuma o grantu u sklopu Državnog programa IPA 2009 za BiH - Infrastruktura za vodu i otpadne vode između Evropske investicione banke i BiH te o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke.

Članovi Predsjedništva BiH donijeli su i odluke o ratifikaciji Ugovora o finansiranju između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione banke - Projekt bolnice Republike Srpske/A, o ratifikaciji Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni i BiH i Republike Srpske i MHS "ERS" Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za iznos od 50.000.000 eura – Hidroelektrana Cijevna III.

Donesene su i odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, o ratifikaciji Dodatka broj 1 Finansijskom sporazumu koji se odnosi na Nacionalni program za BiH - Dio I na osnovu IPA-e: pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2008. te o ratifikaciji Dodatka broj 2 Sporazumu o finansiranju u vezi s nacionalnim programom za BiH - Dio II u okviru IPA komponente - pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2008.

Predsjedništvo je odlučilo i o ratifikaciji Dodatnog sporazuma o finansiranju na Sporazum o finansiranju i projektu od 12. oktobra 2009. između KfW-a Frankfurt na Majni i BiH kao i Republike Srpske i Grada Banje Luke za iznos do 980.000 eura - Projekt: Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Gradu Banjoj Luci.

Predsjedništvo BiH je donijelo i Odluku o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-66.

Donesena je i Odluka o ratifikaciji Sporazuma između FIFA-e (Fédérationj Internationale de Football Association) i UEFA-e (Union des Association Europénnes de Football) i Vijeća ministara BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH i Fudbalskog saveza BiH u vezi s Projektom o izgradnji centra za obuku u fudbalu Fudbalskog saveza BiH u Zenici.

Projekt bi trebali zajedno finansirati FIFA i UEFA.

Donesene su i odluke o ratifikaciji Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji južnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc, o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni i BiH i Republike Srpske i MHS "ERS" Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za iznos od 5.390.000 eura -Hidroelektrana Cijevna III, saopćeno je iz Pres službe Predsjedništva BiH.
Prijavi grešku


Komentari (5)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...