Usvojen u skupštini
60

Bura u Tuzli zbog novog zakona: Udar na slobodu govora državnih službenika ili zabrana širenja mržnje

A. K.
Zastupnici u Skupštini TK (Foto: A. K./Klix.ba)
Zastupnici u Skupštini TK (Foto: A. K./Klix.ba)
Tuzlanski kanton dobio je izmijenjeni Zakon o državnoj službi, a njime je između ostalog kao teška povreda službene dužnosti definirano širenje neistinitih informacija o organu državne službe kroz lične stavove i mišljenja iznesene putem društvenih mreža i drugih medija, a kojima se nanosi šteta organu državne službe.
Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su izmjene i dopune Zakona o državnoj službi koji je još u pripremi naišao na osporavanje Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe.

S novim oblikom zakona se ne slažu ni u opoziciji jer, kako ističu, njime se u pitanje dovodi sloboda govora i pisanja na društvenim mrežama. kao zamjerku navode i isključivanje sindikalnog člana iz Komisije za prijem državnih službenika.

"Cjelokupan zakon problematizira i druge članove koji se odnose na djelimično ukidanje nadležnosti organa Žalbenog vijeća kada su u pitanju žalbe državnih službenika. Smatramo da to nije način da se ubrzaju određeni žalbeni postupci kada je riječ o državnim službenicima, a takav zakon ne ide u korist državnim službenicima", kaže zastupnica SDP-a u Skupštini TK Mirela Memić.

Njenog stava nije zamjenica predsjednika Kluba SDA-ovih zastupnika u Skupštini TK Hasiba Kurtić, koja navodi da je Vlada TK na osnovu pristiglih primjedbi od komisija zastupnika i sindikata utvrdila amandmane na prijedlog izmjena zakona.

"Nema tu govora o cenzuri. Radi se samo o zabrani govora mržnje i eventualno iznošenju neistina, kako je navedeno u amandmanu. Shodno tome, sankcionirat će se iznošenje neistina o državnoj instituciji u kojoj je službenik zaposlen. Oni koji misle da su oštećeni imaju mogućnost putem sindikata ili drugih institucija da iskažu svoje nezadovoljstvo i ostvare traže svoja prava. To u Tuzlanskom kantonu nikada nije bio problem", naglašava Kurtić.

U svojoj ranijoj reakciji, iz Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe TK su posebno spornim istaknuli upravo odredbe zakona, a koje se odnose na "iznošenje ličnih stavova i mišljenja kao i drugih informacija putem društvenih mreža i drugih medija, kojima se nanosi šteta ugledu organa državne službe".

Kako su kazali, to je u suprotnosti sa Univerzalnom deklaracijom Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka, prakse Ustavnog suda BiH u vezi člana 10. Evropske konvencije, kao i Povelje o temeljnim pravima Evropske unije.

"Ovdje također nije precizirano koji su to lični stavovi i mišljenja koji svojom formom nanose štetu i ugledu organa državne službe. Isto tako nije precizirano ko će i na koji način dolaziti do podataka o informacijama na društvenim mrežama i medijima. Ovdje se ostavlja sloboda rukovodiocima organa da sami tumače šta je to što bi nanosilo štetu organu državne službe pa bi tako bilo moguće da zbog nekog ličnog statusa i lajka na društvenim mrežama, a koji nije po volji rukovodioca organa( politički, vjerski i tako dalje) mogao da pokrene disciplinski postupak. Zbog opasnosti od zloupotreba tražimo da se ovaj član briše", naglasili su ranije iz sindikata.

Kroz izmijenjeni zakon je između ostalog definirano i to da se odredbe o nespojivosti sa dužnostima državnog službenika primjenjuju i na namještenike, a propisano je i formiranje Žalbenog vijeća za namještenike te rad Odbora za žalbe do formiranja žalbenog vijeća.

"Zbog usporenosti rada Odbora za žalbe FBiH, Vlada TK je u ovom prijedlogu predložila da se formira Žalbeno vijeće koje će rješavati sva pitanja po žalbama kada su u pitanju namještenici. Na taj način će se olakšati rad institucija u Tuzlanskom kantonu", kazala je ministrica pravosuđa i uprave TK Nataša Marošević.

Usvojeni oblik zakona nisu podržali ni aktivisti, a prema informacijama kojima Klix.ba raspolaže, dopisi u smjeru njegovog problematiziranja su upućeni u na adrese međunarodnih institucija.