Socijalna inkluzija
32

Brčko realizira projekat od 2,7 miliona KM: Stvaranje prilika za posao marginaliziranih građana

A. K.
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine u naredne tri godine će realizirati projekat vrijedan 2,7 miliona konvertibilnih maraka, a najvažniji cilj je inkluzija, odnosno zapošljavanje građana u ovom dijelu naše zemlje, s posebnim fokusom na marginalizirane i ranjive kategorije.

Naime, potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Vlade Brčko distrikta BiH, Češke razvojne agencije i CARE Češke Republike zvanično je počela provedba projekta “Socioekonomska inkluzija u Brčko distriktu BiH".

Vrijednosti 2,7 miliona KM, cilj ovog projekta je u naredne tri godine povećati socijalnu inkluziju i stvoriti održive prilike za zapošljavanje građana u ovom dijelu BiH, s posebnim fokusom na marginalizirane i ranjive kategorije stanovništva.

Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić istaknuo je da je ovo najveći grant ikad dodijeljen distriktu za populaciju na margini društva.

"Vlada čini sve da se zakoni prilagode demokratizaciji i unapređenju ljudskih prava i inkluzije tako da su institucije potpisnice memoranduma zaista pravi partneri na putu ostvarivanja tih ciljeva. Sada je u toku realizacija zakona o rehabilitaciji invalida i onih sa intelektualnim poteškoćama tako da će to biti kompatibilno s ovom inicijativom", istaknuo je Nišić.

Projekat finansira Češka razvojna agencija kao dio razvojne saradnje Češke Republike i Bosne i Hercegovine, a provode CARE International i Jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta.

Konzul i rukovodilac Odjela za razvojnu saradnju Ambasade Češke Republike u BiH Štěpán Šantrůček objasnio je kako je BiH jedna od šest država u kojoj provode razvojne projekte.

"Nakon RS i FBiH, ovo je prvi projekat koji provodimo u Distriktu s fokusom na marginalizirane i zanemarene. Izuzetno mi je drago da je fokus ove razvojne saradnje podrška toj kategoriji stanovništva, što je tema kojoj mi kao država posvećujemo posebnu pažnju i posjedujemo obimno znanje i iskustvo", kazao je Šantrůček.

Katarina Klamkova, direktorica CARE Češke Republike, naglasila je da se uz finansijska sredstva Češke Republike ovaj projekat finansira i individualnim donacijama čeških građana.

"To pokazuje koliko smo motivirani da razmijenimo iskustva sa građanima BiH i podržimo socioekonomski razvoj. Ta motivacija je djelomično uslovljena i činjenicom da naše dvije zemlje dijele dugu istoriju i slavenski jezik", objasnila je Klamkova.

Direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan istaknula je kako je privilegija učestvovati u jednom ovakom projektu, koji će ostvariti održive rezultate kroz centar za podršku i usluge, ali i dati priliku inovatorima, socijalnim preduzetnicima, mladima, a pogotovo marginalizovanim grupama da nađu svoje mjesto na tržištu rada.

"Socioekonomska analiza ukazuje da je stopa nezaposlenosti porasla u Distriktu u odnosu na 2018. godinu, pogotovo kad su u pitanju žene. To znači da moramo posebnu pažnju, pored marginalizovanih grupa, obratiti i na zapošljavanje žena i pružanje usluga koje će im pomoći pri tome", zaključila je Bučan.