Testiranje TIMSS-a
1.1k

Bh. učenici znatno ispod svjetskog prosjeka znanja matematike i prirodnih nauka

M.G.
Rezultati testiranja TIMSS-a, koji su objavljeni danas, kažu da su učenici četvrtog razreda u BiH na testu iz matematike ostvarili postignuće od 452 boda, a na testu iz prirodnih nauka 459 bodova, što je značajno ispod prosjeka koji iznosi 500 bodova.

Od zemalja okruženja bolja postignuća iz matematike, a koja su iznad prosjeka TIMSS skale, ostvarili su učenici iz Srbije (508 bodova) i Hrvatske (509 bodova). Slično je i sa prosječnim postignućima iz prirodnih nauka gdje su učenici iz Srbije postigli 517 bodova, a učenici iz Hrvatske 524 boda.

Učenici iz BiH su značajno bolje prosječno postignuće iz matematike ostvarili u odnosu na vršnjake iz Čilea, Irana, Omana, Saudijske Arabije, Maroka, Južne Afrike, Pakistana i Filipina. Statistički značajno bolje rezultate postigli su vršnjaci u ostalim zemljama učesnicama TIMSS 2019, osim vršnjaka u Crnoj Gori, Kosovu i Kataru.

Postignuća u prirodnim naukama su slična. Učenici iz BiH postigli su statistički značajno bolja postignuća od učenika iz Irana, Omana, Azerbejdžana, Sjeverne Makedonije, Kosova, Saudijske Arabije, Maroka, Kuvajta, Južne Afrike, Pakistana i Filipina. Ostale zemlje učesnice, osim Gruzije, Crne Gore i Armenije ostvarile su statistički značajno bolje rezultate.

Zemlje koje su postigle najbolje rezultate iz matematike su Singapur, Hong Kong i Južna Koreja, sa 625, 602 i 600 bodova, dok su iz prirodnih nauka najbolji bili Singapur, Južna Koreja i Ruska Federacija čiji su učenici osvojili 595, 588 i 567 bodova.

Istaknuto je da učenici u BiH, koji su postigli najbolje rezultate iz obje oblasti, dolaze iz porodica u kojima su roditelji univerzitetski obrazovani, dok najlošije rezultate postižu djeca iz porodica u kojima roditelji imaju samo osnovno obrazovanje.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), je međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka u četvrtom i osmom razredu osnovnog obrazovanja. Prvi put je u svijetu provedeno 1995. godine i od tada se realizira svake četiri godine.

Kao jedno od od tri važna međunarodna istraživanja u obrazovanju (ostala dva su PISA i PIRLS), glavni cilj TIMSS-a je pružiti osnovu za sagledavanje kvalitete obrazovanja u nekoj zemlji u odnosu na obrazovne sisteme drugih zemalja i dati preporuke za izradu obrazovanih politika koje će unaprijediti kvalitetu i efikasnost u obrazovanju.

U našoj zemlji, TIMSS, PISA i PIRLS provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO), u saradnji s nadležnim ministarstvima obrazovanja i međunarodnim partnerima: EU, UNICEF, Ambasada Kraljevine Norveške, Ambasada Sjedinjenih Američkih država, Misija OSCE u BiH, Save the Children i Fond Otvoreno društvo.

Bosna i Hercegovina je u TIMSS-u sudjelovala dva puta, iako ne u kontinuitetu. Prvi put je to bilo 2007. godine, a uzorak studije sačinjavalo je 175 odjela iz 150 osnovnih škola, odnosno, oko 4.300 učenika završnog razreda osnovne škole. Rezultati su pokazali kako su postignuća učenika iz BiH ispod međunarodnog prosjeka. Na primjer, samo 10 posto ispitanih iskazalo je sposobnost primjene matematičkih vještina u rješavanju konkretnih problema. Kada su u pitanju prirodne nauke, ovaj postotak iznosio je 14 posto. Nažalost, kontinuitet istraživanja nakon ovoga nije nastavljen.

Tek 2019. godine, učenici iz BiH ponovo sudjeluju u istraživanju TIMSS. Provedeno je od 21. maja do 13.juna 2019. godine, na uzorku od 5.628 učenika četvrtih razreda osnovnih škola (2.876 dječaka, 51 posto i 2.752 djevojčica, 49 posto), u 178 osnovnih škola i 336 odjela širom zemlje.