{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Abduladhim Maktouf osuđen na tri godine

F
FENA
17.3.2015. u 13:27
0
8
Abduladhim Maktouf osuđen na tri godine
0
Abduladhim Maktouf osuđen na tri godine
Foto: Arhiv/Klix.ba
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je drugostepenu presudu u predmetu Abduladhim Maktouf, kojom je žalba branioca optuženog djelimično uvažena, te je primjenom KZ-a bivše SFRJ, Maktouf osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.
Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Drugostepenom presudom Suda BiH od 04.04.2006. godine, optuženi Abduladhim Maktouf oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) KZ-a BiH u vezi sa članom 31. (pomaganje) i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Protiv navedene presude, branilac tada već osuđenog Abduladhima Maktoufa podnio je aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava ( ESLJP) koji je, odlučujući o istoj, dana 18.07.2013. godine donio odluku kojom je utvrđeno kršenje odredbe člana 7. stav 1. EKLJP (Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda) na štetu apelanta.

Evropski sud je utvrdio da je postojala realna mogućnost da je retroaktivna primjena Zakona iz 2003. godine bila na štetu aplikanta, te da se ne može reći da mu je osigurana djelotvorna zaštita od nametanja veće kazne, što predstavlja povredu člana 7. Konvencije.

Odlučujući po zahtjevu branioca osuđenog Abduladhima Maktoufa za ponavljanje krivičnog postupka, našavši ispunjenim uslove iz člana 327. stav 1. tačka f) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), sudeće vijeće Suda BiH je dana, 8. oktobra 2013. godine donijelo rješenje kojim je dozvoljeno ponavljanje krivičnog postupka u korist osuđenog Abduladhima Maktoufa.

Slijedom odredbe iz člana 332. stav 3. ZKP BiH, a uzimajući u obzir prava osuđenog na suđenje u razumnom roku i pravo na suđenje bez odlaganja, koja su zagarantovana članom 6. EKLJP, zakazan je novi glavni pretres, te je u ponovljenom postupku u predmetu Abduladhim Maktouf vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo dana, 11. jul? 2014. godine prvostepenu presudu kojom je optuženi Abduladhim Maktouf osuđen na pet godina zatvora za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ u vezi sa članom 24. istog zakona (pomaganje).

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavio branilac optuženog Abduladhima Maktoufa, zbog bitne povrede odredaba zakona o krivičnom postupku i odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja prihvati žalbu kao osnovanu, te pobijanu presudu u cjelosti ukine i odluči da se povrede odredaba krivičnog postupka otklone u ponovljenom postupku pred vijećem Apelacionog odjeljenja, ili preinači u dijelu kazne tako što će optuženom Abduladhimu Maktoufu za počinjeno krivično djelo izreći kaznu zatvora u trajanju od godinu dana.

Tužilaštvo BiH dostavilo je odgovor na žalbu branioca optuženog u kojem ističe da su žalbeni prigovori neosnovani, te sa prijedlogom da Apelaciono vijeće žalbu odbije kao neosnovanu.

Apelaciono vijeće je javnu sjednicu održalo 25. februara 2015. godine, na kojoj je branilac optuženog usmeno izložio razloge žalbe, ostajući u cjelosti kod svih žalbenih razloga i prijedloga, a tužiteljica ukratko izložila odgovor na žalbu.

Apelaciono vijeće je ispitalo žalbu u granicama žalbenih navoda, te je donijelo navedenu odluku, saopćeno je iz Suda BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: