Potrošači imaju prava

Žalite li se zbog neispravnih proizvoda i znate li kada zvati inspekciju?

12.08.2019. u 20:02
65 53