Smanjenje emisije ugljika
94

Japanci će napraviti prvi brod na pelet

D. B.
Grupa japanski kompanija se udružila u namjeri da proizvede prvi brod koji će koristiti biomasu kao gorivo, kao i tehnologiju koja će ga pokretati. Na ovaj način se pokušava podržati inicijativa za održivi transport.

Japanske transportne firme NYK Line, NYK Bulk & Projects Carriers i Tsuneishi Shipbuilding su se udružile s britanskom kompanijom za obnovljivu energiju Drax Group na projektu čiji je cilj razviti biobrod do kraja decenije. U okviru sporazuma će se proučavati kako stvoriti novu tehnologiju transporta, pogon koji će kao gorivo koristiti biomasu. Također, istraživat će se načini za smanjenje troškova goriva i emisija povezanih s transportom biomase korištenjem dodatne obnovljive tehnologije.

Ovaj dogovor slijedi promjenu paradigme u Japanu prema "zelenijim" izvorima energije. Japan prelazi s proizvodnje struje pomoću fosilnih goriva na niskougljične i obnovljive izvore, a potreba zemlje za peletom od biomase, uglavnom napravljenim od ostataka iz pilana i šumarstva, sve više raste. Pelet se dobija uglavnom iz Sjeverne Amerike.

Drax proizvodi pelet od biomase u Kanadi i na jugu SADA-a, a već duže vrijeme ga isporučuje u Japan preko NBP-a. Prema kompaniji, ključni korak ka postizanju neto nule je korištenje biomase, koja je niskougljična opcija obnovljive energije iz održivih izvora.

Održiva biomasa može uveliko pomoći u održavanju zdravlja šuma. Šume kojim se dobro upravlja mogu efikasno skupljati i skladištiti atmosferski CO2. Drax ima za cilj da do 2030. godine bude karbonski negativan, a dekarbonizacija njegovog lanca opskrbe je ključna za postizanje tog cilja. Manji bulkeri, odnosno brodovi za rasuti teret, koji trenutno transportuju ovaj pelet širom svijeta, imaju ograničene rezervoara goriva, što otežava njihov prelazak na goriva s manjom emisijom kao što je amonijak. Pomenuta saradnja ima za cilj da razvije novu tehnologiju brodskog transporta, postrojenje na brodu za biomasu koja će ga napajati.

Postrojenje za biomasu bi koristilo gasifikator za sagorijevanje biomase na visokim temperaturama, a proizvodili bi se gasovi poput ugljen monoksida, vodika i metana. Ovi gasovi bi se potom koristili za napajanje generatora, koji bi pokretao biobrod i zadovoljavao neke unutrašnje potrebe za energijom.

Kompanije tvrde da bi instaliranje postrojenja za gorivo na biomasu moglo smanjiti emisije ugljika kod biobrodova za 22 posto u odnosu na korištenje fosilnih goriva. Nakon proučavanja postrojenja za gorivo na biomasu i sistema gasifikatora, kompanije su odlučile nastaviti sa studijom izvodljivosti za razvoj prvog broda sa super niskom emisijom, koji bi koristio pelet.

Ako ovaj projekt bude uspješan, brod će biti izgrađen do kraja 2029. godine.