Za 18.000 eura
63

Takmičarka u "Milijunašu" odustala na pitanju vezanom za zastavu Afganistana

D. J.
Screenshot: HRT
Screenshot: HRT
Franka Mutić u kvizu "Tko želi biti milijunaš" odustala je na 12. pitanju i zadržala osvojenih 10.000 eura.

Franka otvorila je emisiju nastavljajući igru iz prethodne u kojoj je osvojila 150 eura.

Prvi džoker zatrebala je na osmom pitanju koje je glasilo: "Ako je stvarno izgovorena, rečenica: 'Dr. Livingstone, pretpostavljam?', izgovorena je na obali jezera...".

Odlučila se na džoker zovi koji je bio 90% siguran u odgovor pod D, Tanganyika. Franka mu je vjerovala i osvojila 1.000 eura. Na idućem pitanju za iznos od 2.500 eura tražilo se ime 15-godišnjakinje kojom se oženio trgovac Francesco di Bartolomeo del Giocondo 1495. godine.

Franka je u pomoć pozvala džoker "pitaj publiku", koja je 80% glasova dala odgovoru pod D - Lisom. Zahvaljujući publici tačno je odgovorila na deveto pitanje i nastavila lov na glavnu nagradu. Novu pomoć Franka je zatrebala na 10., muzičkom pitanju.

Ono je glasilo: "Termiti su ključni radnici u tradicionalnom načinu izrade kojega instrumenta?" Iako je sumnjala na odgovor pod B, odlučila je iskoristiti i posljednji džoker "pola-pola" jer se radilo o pitanju za 5.000 eura, odnosno pitanju kojim se prelazi drugi prag.

Metodom eliminacije ostali su odgovori pod B didžeridua i D ukulelea, a Franka se odlučila za odgovor pod B na koji je i sama posumnjala i osvojila 5.000 eura. Na 11. pitanju tražila su se imena koja se odnose na braću Grimm.

Franka se odlučila za odgovor pod C Jacob i Wilhelm. Tačnim odgovorom osvojila je 10.000 eura. Iduće pitanje za 18.000 eura glasilo je: "Koja je država u posljednjih stotinjak godina dvadesetak puta mijenjala izgled svoje zastave?"

Franka je odlučila odustati i zadržati osvojenih 10.000 eura. Da je nastavila igru i tačno odgovorila na otvoreno 12. pitanje - Afganistan, osvojila bi 18.000 eura.