Traje do 12. juna
147

U Sarajevu sutra počinje History Fest koji tematizira neuspjeh antiratnih inicijativa

I. S.
U Sarajevu će se od 8. do 12. juna održati peti po redu History Fest čija je osnovna tema "Pregovori, sporazumi i/ili rat: Dileme u jugoistočnoj Evropi 1941. i 1991. godine. Ideologije, konteksti, posljedice".

Iz Udruženja za modernu historiju, koje organizira festival, ističu da je cilj da se na festivalu otvore diskusije o tome zašto antiratne inicijative nisu uspjele 1941. i 1991. nego su se svijet 1941., a potom i Jugoslavija 1991., suočili sa velikim i strašnim ratovima. Da li nas povijesno iskustvo uči kako možemo izbjeći ranije počinjene greške?

Jugoistočna Evropa se 1941. nalazila pred globalnim ratom, koji se već vodio u Evropi i jednom dijelu jugoistočne Evrope. Grčka i Albanija su već iskusile rat, Jugoslavija se nalazila na pragu rata i pred velikim izazovima. Već duže vremena trajali su razni pregovori o preuređenju Jugoslavije (završeni 1939. sporazumom Cvetković Maček), a potom se Jugoslavija suočila sa njemačkim pritiskom. Pregovori koji su vođeni između Njemačke i Jugoslavije prolazili su kroz razne etape, imali su određenu dinamiku, a na stolu su bile različite ponude. Da li su ti pregovori vodili ka miru ili ratu? Je li uopće bilo moguće izbjeći rat?

U okviru festovala bit će organizirano niz okruglih stolova i panel diskusija (o političkim aferama koje su se tokom 1980-ih godina odvijale u Bosni i Hercegovini, međurepubličkim odnosima u Jugoslaviji tokom 1980-ih godina, idejama o transformaciji Jugoslavije 1990-1992., historijskom revizionizmu u "Izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995"), kao i predavanja i promocija knjiga. Poseban dio festivala su doktorska radionica, posebne diskusija u kojoj mladi historičari govore o raspadu Jugoslavije te radionica za nastavnike i profesore historije o antiratnim pokretima početkom 1990-ih godina.

U ovogodišnjem History Festu su i rasprave koje su sastavni dio dva međunarodna projekta u okviru programa "Evropa za građanke i građane" koje finansira Evrpska komisija: u okviru projekta "Different paths − shared values" bit će diskusija naslovljena Evropske vrijednosti i Bosna i Hercegovina: Od ujedinjene Evrope, preko raspada Jugoslavije do pitanja "Gdje je Bosna i Hercegovina danas"?, dok će u okviru projekta "Histoire pour la Liberte" biti organizirana konferencija naslovljena Društvo i historiografija u jugoistočnoj Evropi − Od zajedničke prošlosti do podijeljene historije.

History Fest se otvara 8. juna, u 19:00 u sarajevskoj Vijećnici, a naredni događaji će se organizirati u hotelima Holiday i Hills. Osim naučnika iz Bosne i Hercegovine (Mirko Pejanović, Slavo Kukić, Miodrag Živanović, Asim Mujkić, Rusmir Mahmutćehajić, Adnan Jahić, i drugi) u događajima u festivali će sudjelovati i brojni inozemni historičari (Dubravka Stojanović, Ivo Goldstein, Šerbo Rastoder, Sonja Biserko, Milivoj Bešlin, Tvrtko Jakovina, Hannes Grandits i brojni drugi).