magazin
32

Elektronska Skupština AMUS-a uspješno okončana

Klix.ba
Najznačajniji bh. autori potvrdili izbor organa upravljanja AMUS-a izabranih na Skupštini 23.10.2019. godine.

Na elektronsku Skupštinu AMUS-a odazvala su se 573 autora, među kojima i najznačajnija, najrespektabilnija imena: Dino Merlin, Goran Bregović, Elvir Švrakić, Sejo Sexon, Zele Lipovača, Armin Šaković, Fahrudin Pecikoza, Mladen Matović, Saša Pavlović, Hamza Ražnatović, Mahir Sarihodžić, Dino Muharemović, Nedim Babović, Ivan Čavlović, Emir Mejremić, Sassja, Fadil Redžić, Zijad Hurić, Nazif Gljiva, Džemaludin Latić, Amil Lojo, Maja Sarihodžić, Marin Meštrović, Zijo Rizvanbegović, Halid Muslimović, Josip Matić, Miroslav Pilj, Dragan Stojković Bosanac, Enver Šadinlija, Nedžad Imamović, Emir Bukovica, Ibrahim Mangafić, Ljubo Kešelj, Igor Vukojević, Samir Zavlan, Sinan Alimanović, Dilvad Felić Dado, Aldin Kurić Aldino, Almas Smajlović, Amir Šehić, Saša Živanov, Bekir Agić, Fahrudin Vejzović, Alen Islamović, Nedžad Esadović Nećko, Mahir Beathouse, Adnan Mušanović, Mustafa Aganagić, Azur Jahić, Nermin Puškar, Dragan Kovačević Struja, Selma Muhedinović i mnogi drugi. Svojim glasom oni su potvrdili izbor organa upravljanja izglasanih u oktobru 2019. godine.

Obzirom da je Ministarstvo pravde BiH odbacilo upis legitimno izabranih organa upravljanja na sjednici Skupštine AMUS-a održanoj 23.10.2019. godine, zbog otežanih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 AMUS je sazvao elektronsku Skupštinu.

Iz AMUS-a ne kriju zadovoljstvo i ističu da se blizu 600 članova koji su nosioci gotovo cjelokupnog domaćeg muzičkog repertoara zaštićenog kod AMUS-a odazvalo elektronskoj Skupštini. Navedeni autori su ujedno i gotovo 100% nosioci cjelokupnog muzičkog repertoara koji zastupa AMUS.

Od ukupnog domaćeg repertoara autori koji su se odazvali su autori 42.203 djela bosanskohercegovačkog muzičkog repertoara. Obzirom da, od ukupno 996 autora sa pravom glasa, 261 osoba iz ukupnog članstva do sada nikad nije učestvovala u radu Skupštine, iz AMUS-a konstatiraju da je ovo Skupština sa najmasovnijim odzivom do sada.

Ova elektronska Skupština je još jedan napor AMUS-a da u vanrednim okolnostima, kada je zabranjeno okupljanje, poduzme radnje koje nikako ne mogu naštetiti već samo doprinijeti nastavku nesmetanog rada i ostvarivanja osnovnih ciljeva Udruženja. Najpoznatiji BH autori su i ovaj put pokazali da učestvuju u radu Udruženja i svojim glasom potvrdili važnost AMUS-a za njih.