Savjeti za roditelje
138

Poremećaji mišićnog tonusa kod beba: Otkrivanje simptoma na vrijeme pomaže u liječenju

A. B.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Mišićni tonus je fiziološka napetost mišića koja nam omogućava kretanje i svakodnevne aktivnosti. Kod beba je veoma važan za njihov pravilan motorički razvoj. O nastanku i liječenju problema mišićnog tonusa koji se javljaju kod beba razgovarali smo sa specijalisticom dječije fizijatrije Ajšom Meholjić.

Na početku razgovora doktorica Meholjić je istakla da se mišićni tonus provjerava odmah po rođenju djeteta i da se na osnovu kliničke slike ima uvid u stanje muskulature ispitivanog djeteta.

"Mišićni tonus se ispituje indirektno kroz pokrete, aktivne i pasivne, odnosno kroz otpor koji mišić pruža pri pokretu. Direktno, mišićni tonus se ispituje refleksološki za šta se koristi neurološki čekić", rekla je doktorica Meholjić.

Patološko stanje tonusa muskulature kod novorođenčeta i dojenčeta manifestuje se smanjenim tonusom – hipotonus ili povišenim – hipertonus.

Kada je riječ o hipotonusu, onda je dijete pretjerano opušteno. Njegove ručice i nožice su previše mekane i ispružene kao kod "krpene lutke", što dovodi do toga da se pretjerano pregibaju u predjelu laktova i koljena. S druge strane, kada dijete ima hipertonus, onda je riječ o pretjerano krutoj i čvrstoj muskulaturi što može zavaravati roditelje da pomisle kako im je dijete napredno. U takvom slučaju drže zatvorene šake i vrlo rano mogu samostalno držati glavu.

"Bilo da se radi o jednom ili drugom, postoji apsolutna indikacija za provođenje habilitacionog tretmana, što predstavlja proces osposobljavanja djeteta za pravilan motorički razvoj. Habilitaciji obavezno prethodi adekvatan handling, što podrazumijeva ispravan način manipulacije djeteta kroz svakodnevne aktivnosti", pojasnila je doktorica.

Doktorica je naglasila da dolazi do fiksiranja patoloških obrazaca u motoričkom razvoju ukoliko se navedeni poremećaj ne tretira adekvatno i da je to znatno teže korigovati većom starosti djeteta. Dodala je da se patološki obrasci manifestuju kao slabost jedne strane tijela uz sporije motoričke aktivnosti iste, zatim slabost donjih, sva četiri ili pojedinačnih ekstremiteta.

"Veoma je važno na vrijeme prepoznati problem. Najbolji rezultati se postižu kada se poremećaj u tonusu muskulature primijeti do trećeg mjeseca starosti djeteta. Roditelji vrlo često i sami primijete da je dijete 'opuštenije' ili 'kruće' i traže obrazloženje. Svaka promjena tonusa muskulature zahtijeva jedan vid habilitacionog tretmana. Najčešće se kombinuju habilitacija po Vojta metodi i Bobath konceptu i roditelji nakon obuke mogu samostalno, u kućnim uslovima, raditi zadate vježbe", navela je doktorica Meholjić.

Doktorica je istakla kako u posljednje vrijeme sve više djece zahtijeva tretman zbog poremećaja mišićnog tonusa.

"Zahvaljujući veoma opremljenim pedijatrijskim intenzivnim njegama i stručnom osoblju, preživljavaju djeca veoma niske gestacijske dobi i porođajne težine, djeca koja su iz bilo kojeg razloga bila smanjeno opskrbljena kisikom. Također, djeca nakon in vitro fertilizacije (vantjelesna oplodnja) vrlo često zahtijevaju određenu fizijatrijsku podršku, kao i djeca s urođenim manama", dodala je naša sagovornica.

Ukoliko se tretman započne na vrijeme, a to je prije nego dijete formira prve motoričke obrasce, doktorica je istakla kako je habilitacioni tretman veoma uspješan te da dijete nema nikakvih poteškoća u realizaciji svakodnevnih aktivnosti.

"Ukoliko postoji evidentan patomorfološki supstrat na mozgu, efekat habilitacionog tretmana zavisi od opsežnosti promjene, ali i u toj situaciji rani početak daje znatno bolje rezultate. Iz tog razloga je veoma važno na vrijeme prepoznati problem", zaključila je doktorica Meholjić.