Dobre vijesti
0

Addiko Bank Sarajevo: Krediti za poduzetnike u iznosu do 1.000.000 KM do pet godina

Klix.ba
SME sektor zauzima posebno mjesto u strategiji poslovanja Addiko Bank Sarajevo. To je bio razlog pokretanja posebne promotivne ponude za ove kompanije.

Fokusirajući se na brzinu odobrenja kao ključnu prednost, Addiko banka je svojim klijentima omogućila proces apliciranja i odovrenja kredita u iznosu do milion KM za svega 48 sati.

"Snažno smo fokusirani na SME sektor, kao jedan od pokretača bh. ekonomije i zaposlenosti. Sa namjerom da našim privrednicima olakšamo i ubrzamo proceduru odovrenja kredita i finansiranje njihovog biznisa u što kraćem roku, kreirali smo našu novu ponudu. Dodatnom optimizacijom procesa, te unapređenjem tehničke podrške, skratili smo vrijeme potrebno za odobrenje kredita za SME sektor u iznosu od 1.000.000 KM na svega 48 sati", istakao je Denis Omeragić, direktor Odjela upravljanja proizvodima u Addiko Bank Sarajevo i naglasio opredjeljenost banke ka olakšavanju i pojednostavljenju procesa finansiranja SME sektora.

SME sektor je, pored potrošačkog kreditiranja, jedno od ključnih područja strateškog pozicioniranja Addiko Bank Sarajevo, u okviru kojeg Banka razvija specijalističku strategiju djelovanja, uvažavajući njegove specifičnosti, ali i potrebe za finansiranjem.

Brzina odobravanja kredita je i u ovom slučaju jedna od najvažnijih prednosti, što je proizašlo kao rezultat analize o potrebama SME sektora provedene od strane Banke.

Više detalja o ovoj ponudi moguće je naći na web stranici Addiko krediti za mala i srednja preduzeća - Addiko Bank Sarajevo (addiko-fbih.ba), te u bilo kojoj poslovnici Banke.