Cijene ogrjeva
136

Sastanak u Vijeću ministara BiH: Hoće li se zabrana izvoza peleta produžiti do 31. marta

M. G.
U prethodnom periodu donesen niz mjera za regulaciju cijena peleta (Ilustracija: Shutterstock)
U prethodnom periodu donesen niz mjera za regulaciju cijena peleta (Ilustracija: Shutterstock)
Potrebno je zabraniti izvoz peleta iz BiH na duži period, prema procjenama do 31. marta naredne godine, konstatovano je danas na sastanku ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Staše Košarca sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava i privrednih komora.

Na sastanku u Sarajevu razgovarano je o mogućnosti produženja Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvenih sortimenata i proizvoda od drveta, te konstatovano da je, kao dugoročno rješenje, neophodno razmotriti trajnu mjeru zabrane izvoza oblovine radi omogućavanja dovoljne količine sirovine za domaći drvoprerađivački sektor, dok bi privremena mjera zabrane izvoza bila na snazi do 31. marta 2023. godine.

"Napori nadležnih entitetskih institucija, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Vijeća ministara idu u pravcu da se produži zabrana izvoza peleta i da njegova cijena bude pristupačna za sve građane. Nažalost, svjedoci smo da proizvođača peleta imaju ignorantski odnos, odnosno da ne pokazuju socijalnu odgovornost prema stanovništvu u Republici Srpskoj i Federaciji BiH", poručio je Košarac.

On je u vezi sa tim podržao opredjeljenje nadležnih entitetskih institucija da u narednom periodu definišu mjeru za utvrđivanje marže ili maksimalne cijene peleta za domaću upotrebu.

Kada je riječ o ogrjevnom drvetu, sagovornici su usaglasili da je potrebno nastaviti izvoz, imajući u vidu evidentirane zalihe u RS-u i FBiH.

"Informisan sam da kod izvoznika ogijrevnog drveta iz RS-a postoji spremnost da se otvore četiri punkta u Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini i Istočnom Sarajevu za plasman ogrjevnog drveta na domaće tržište i to po cijenama koje su u nivou prošlogodišnjih", naveo je Košarac.

Na sastanku je konstatovano da je potrebno omogućiti i izvoz briketa, budući da je domaće tržište snabdjeveno dovoljnim količinama i da trenutno postoji oko 15.000 tona briketa na zalihama.

Učesnici sastanka usvojili su zaključak da vlade RS i FBiH do 24. oktobra dostave Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara konačne prijedloge o ovim mjerama.

Sastanku su prisustvovali ministar trgovine i turizma RS Suzana Gašić, ministar privrede i preduzetništva RS Vjekoslav Petričević, te predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, federalnog Ministarstva trgovine i federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić, predsjednik Područne privredne komore Banja Luka Goran Račić i predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić, te predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Zdravko Marinković.