Sarajevo
23

Realizacija EBRD kredita: Počela rekonstrukcija pumpnih stanica Bačevo, Alipašin Most i Centar

A. P.
Rekonstrukcijom tri pumpne stanice - Bačevo, Alipašin Most i Centar - počela je realizacija kredita Evropske banke za obnovu u razvoj (EBRD) za rekonstrukciju vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić i direktor KJKP Vodovod i kanalizacija Enver Hadžiahmetović obišli su jučer radove na Bačevu.

Tom prilikom istaknuto je da vrijednost investicije iznosi 5,5 miliona eura, te da će biti položeno oko 11 kilometara kabla za napajanje.

"Počeli smo od pumpne stanice Bačevo jer je ona najvažnija. Oprema je bila toliko zastarjela, da je svakog dana moglo doći do kvara u sistemu i grad je mogao ostati bez vode", rekao je ministar Mandić i dodao da se trenutno izvode radovi na strojnim instalacijama, a po okončanju tih poslova, pristupit će se hidrotehničkim radovima.

"Očekivanja su da kompletna rekonstrukcija sve tri pumpne stanice bude okončana na jesen 2020. godine", rekao je ministar Mandić.