Uplata doprinosa
168

Vlada FBiH odobrila 7,3 miliona KM za uvezivanje staža rudarima

S. Š. U.
Foto: I. Š./Klix.ba
Foto: I. Š./Klix.ba
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH donijela je odluku kojom rudnicima odobrava novac za uplatu doprinosa radnicima.

Rudniku Kreka d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza i Zenica d.o.o. Zenica, Vlada FBiH odobrila je ukupno 7,3 miliona KM za uvezivanje radnog staža, odnosno za neuplaćene doprinose za PIO za 194 radnika.

Od ovog iznosa, 3,8 miliona KM bit će izdvojeno za uvezivanje radnog staža za 114 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 3,4 miliona KM za 80 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

Sredstva će biti isplaćena iz sredstava zavisnih društava, rudnika uglja u Koncernu JP Elektroprivreda BiH.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH, rudnici uglja, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, te Porezna uprava FBiH.