Ovo su detalji
367

Vlada FBiH obustavlja izdavanje dozvola za male hidroelektrane

S. Š.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Na današnjoj sjednici Vlade FBiH utvrđen je prijedlog dopune Zakona o električnoj energiji kojom se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane.

Medijima se obratio ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić koji je pojasnio ovu odluku Vlade.

"Prije dvije sedmice smo obećali da ćemo izvršiti dopunu zakona o električnoj energiji u cilju zabrane gradnje malih hidroelektrana, a tome je predhodila javna rasprava. Ovaj zakon prije svega definiše šta znači pojam mala hidrokelektrana i u drugom članu se definiše obustava izgradnje energetskih dozvola", rekao je Džindić.

Nermin Džindić (Foto: T. S./Klix.ba)
Nermin Džindić (Foto: T. S./Klix.ba)

Podnosioci zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole, koji do stupanja na snagu ovog zakona s nadležnim organom imaju zaključene ugovore o dodjeli koncesije, izuzimaju od primjene člana 78. stav (6), s tim da su dužni da u roku od tri godine kompletiraju zahtjev za izdavanje energetske dozvole.

U obrazloženju prijedloga dopuna Zakona, između ostalog, navedeno je da je prilikom analize dosadašnjih rješenja, konstatovano da Zakon o o električnoj energiji nema, odnosno nije dao preciznu definiciju pojma male hidroelektrane, već da je to dala jedino Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje.

Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Evropi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Evropska komisija.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je navelo da su razlozi za donošenje Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH sadržani u zaključku Vlade FBiH od 26.11.2020. godine. Naime, Vlada tada je usvojila informaciju resornog ministarstva o zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 29.6.2020. godine, koji se odnosio na potpunu zabranu izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH, te o Prijedlogu deklaracije o zaštiti rijeka u FBiH. Stoga smatraju da će se danas utvrđenim dopunama ispoštovati zaključak Predstavničkog doma i obustaviti izgradnja malih hidroelektrana.

Također, na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je program utroška dijela sredstava za izgradnju cesta i autocesta u iznosu od 199, 4 miliona KM.

Denis Lasić (Foto: T. S./Klix.ba)
Denis Lasić (Foto: T. S./Klix.ba)

"To su vrlo bitni projekti i značajni za cijelu FBiH čime će se omogućiti bezbjednija vožnja. Riječje o brzoj cesti Lašva - Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe u iznosu od 24.400.000 KM, zatim izgradja brze ceste Lašva - Nević Polje od 13.500. 000 KM, te druge brze i lokalne ceste širom FBiH", rekao je federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić.

Sve projekte realizuju domaća preduzeća.

Facebook