Nameti, rokovi...
33

Pročitajte 48 mjera za rasterećenje privrede koje su poslodavci uputili vlastima i strankama

Klix.ba
Foto: H. M./Klix.ba
Foto: H. M./Klix.ba
Udruženje poslodavaca Federacije BiH usvojilo je tekst obraćanja političkim strankama "Šta poslodavci očekuju od vlasti“ koji su danas predstavili u Sarajevu.

U ovom strateškom dokumentu, koji je predstavljen medijima i bh. javnosti na konferenciji za novinare, od političkih stranaka koje će učestvovati na predstojećim Općim izborima se traži da podrže zahtjeve poslodavaca u cilju postizanja boljeg poslovnog ambijenta.

"Predložena rješenja Udruženja poslodavaca FBiH imaju za cilj rasterećenje privrede, unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, povećanje zaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura, ravnopravan tretman privatnog/realnog sektora u odnosu na javni, jačanje socijalnog dijaloga te intenziviranje rada s Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta", rekao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Ovaj dokument bit će dostavljen svim političkim strankama koje će učestvovati na predstojećim izborima, uz zahtjev da podrže prijedloge Udruženja poslodavaca FBiH.

"Udruženje poslodavaca FBiH očekuje odgovor od političkih stranaka prije završetka predizborne kampanje i od njihovog odgovora na naše prijedloge, građani će moći zaključiti kakav stav imaju prema rješavanju ekonomskih problema i podizanju životnog standarda građana", istaknuo je Mladen Pandurević, direktor UPFBiH.

U aktu je sadržano ukupno 48 mjera, a to su:

 1. PDV
 • Pomjeranje roka plaćanja PDV-a na posljednji dan u mjesecu za prethodni mjesec
 • Plaćanje PDV-a po naplati faktura za obrtnike i mala poduzeća
 • Ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena
 • Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u: a) uvođenje obaveza plaćanja PDV-a stranim prijevoznicima za usluge prijevoza putnika b) uspostavljanje principa uzajamnosti povrata PDV-a, odnosno stvaranje pravnog okvira za zaključivanje bilateralnih sporazuma s drugim državama
 1. RASTEREĆENJE PRIVREDE NA SVIM NIVOIMA
 • smanjenje parafiskalnih nameta
 • sprečavanje uvođenja novih nameta
 • smanjenje opterećenja cijene rada
 • uvođenje poreznih olakšica
 • smanjenje broja i visine naknade za administrativne takse
 1. POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA
 • Izmjena Zakona o javnim nabavkama
 • Donošenje odluke vezano za izvozne takse za trupce i poluproizvode od drveta
 • Izmjena Zakona PIO (mogućnost zasnivanja radnog odnosa za osobe koje su ostvarile uslove za penziju)
 • Pojednostavljenje i ubrzavanje administrativnih procedura
 • Ubrzavanje sudskih postupaka
 • Donošenje Zakona o poticajima
 1. OMOGUĆAVANJE SOCIJALNIM PARTNERIMA DA NA SVIM NIVOIMA VLASTI UČESTVUJU U IZRADI I DONOŠENJU SVIH ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJI SU OD INTRESA POSLODAVACA:
 • Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Vlade FBiH
 • Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH
 • Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Doma naroda Parlamenta FBiH
 • Primjedbe u formi amandmana na Prijedlog uredbe o procjeni utjecaja propisa
 • Inicijativa za izmjene i dopune Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH
 • Zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH
 1. UNAPRIJEDITI RAD EKONOMSKO-SOCIJALNIH VIJEĆA NA SVIM NIVOIMA I FORMIRATI NOVA

 2. HITNO USVAJANJE PET ZAKONA PRIJEDLOGA UPFBIH

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
 • Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu
 1. USVAJANJE 19 ZAKONA KOJE ĆE PRIPREMITI UPFBIH
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o finansijskom poslovanju
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima
 • Zakon o registraciji privrednih društava
 • Zakon o stečaju
 • Zakon o zaštiti na radu
 • Zakon o štrajku
 • Zakon o mirnom rješavanju sporova
 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o doprinosima
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
 • Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prometu
 • Zakon o računovodstvu i reviziji
 • Zakon o federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi
 • Zakon o ESV-u
 1. OTPOČINJANJE RADA NA UVOĐENJU FISKLANE DEVALVACIJE