Parafirao Bevanda
29

Potpisana dva ugovora o zajmu za zdravstvo i poljoprivredu u vrijednosti od 134,7 miliona eura

V. K.
Ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Christoferom Sheldonom dva ugovora o zajmu u ukupnoj vrijednosti 134,7 miliona eura namijenjenih za poboljšanje zdravstvenog sistema i konkuretntnost poljoprivrede u BiH.

Prvi ugovor o zajmu odnosi se na poboljšanje zdravstvenog sistema u BiH i nakon potpisivanja će putem Međunarodne banke za obnovu i razvoj biti osigurano ukupno 67,3 miliona eura od čega je za projekte u FBiH namjenjeno 19.240.000 eura, a za RS 48.060.000 eura.

Ministar Bevanda naglasio je da je cilj ovog projekta unapređenje zdravstvene zaštite u entitetima te da su povoljni uvjeti zajma. Drugi ugovor o zajmu odnosi se na financiranje projekata klimatske otpornosti i konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru za šta je osigurano ukupno 61,4 miliona eura od čega će po 30.700.000 eura biti alocirano na Republiku Srpsku i Federaciju BiH.

Ugovorom je predviđeno da FBiH i RS iz alociranih sredstava osiguraju financiranje u identičnim iznosima od po 1.576.000 eura za namjene jačanja kapaciteta poljoprivrednog informacijskog sustava u korist Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) i agencija na razini BiH koje se bave poljoprivrednim pitanjima.

Uslovi otplate su isti za oba kredita i podrazumijevaju rok otplate 32 godine uključujući sedam godina grejs perioda uz otplatu glavnice kredita u jednakim polugodišnjim ratama. Oba ugovora potpisana su korespodentno i dalji tok provedbe preuzet će nadležne entitetske institucije uz redovit monitoring Svjetske banke i asistenciju Ministarstva finansija BiH.