{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Elektroprivreda BiH predstavila dosadašnje i planirane aktivnosti

S
28.10.2010. u 09:05
0
0
Elektroprivreda BiH predstavila dosadašnje i planirane aktivnosti
0
Elektroprivreda BiH predstavila dosadašnje i planirane aktivnosti
Elektroprivreda BiH (Sarajevo-x.com)
U cilju potpunog, objektivnog i nepristrasnog informisanja javnosti o do sada obavljenim poslovima u vezi izbora strateškog partnera za izgradnju Bloka 7 u TE "Tuzla", Uprava Elektroprivrede BiH donijela je, na sjednici održanoj 25. oktobra ove godine, odluku da se javnosti predoči Hronologiju dosadašnjih i plan narednih aktivnosti na izboru strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla.
Dosadašnje aktivnosti

U cilju sagledavanja svih aktivnosti realiziranih u proteklih osam mjeseci, dajemo kratak pregled dosadašnjih ključnih aktivnosti:

27.02.2010. Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo je na 35. sjednici utvrdio Prijedlog Plana poslovanja JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo za 2010. – 2012. godinu, u okviru kojeg je planirano izvođenje i završetak pripremnih aktivnosti za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla. Skupština EPBiH je na 16. zasjedanju održanom 25.03.2010. godine usvojila navedeni Plan poslovanja JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo za 2010. – 2012. godinu.

17.03.2010. Vlade FBiH je donijela Odluku o pripremi i izgradnji Bloka 7- 450 MW u TE Tuzla (Službene novine FBiH broj 13/10), gdje je u osnovi definisano slijedeće:
Daje se saglasnost Javnom poduzeću Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (u daljnjem tekstu: EPBiH), da u svojstvu nosioca aktivnosti pripreme i izgradnje elektroenergetskog objekata TE Tuzla, Blok 7 - 450 MW, nastavi i intenzivira aktivnosti.

Partnerstvo EPBiH sa budućim strateškim partnerima uredit će se posebnim ugovorom, a bit će zasnovano na slijedećim principima:

Federacija BiH ostaje vlasnik prirodnih resursa, bez privatizacije,
raspodjeli proizvodnje električne energije, tj. povrat uloženih sredstava u proizvedenoj električnoj energiji,
izgrađeni objekat je garancija za uložena sredstava,
zajedničko upravljanje zajedničkom kompanijom i odlučivanje o strateškim pitanjima primjenom konsenzusa.

18.03.2010. – na Energetskom forumu "Izgradnja elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH – Prva faza", u organizaciji Vlade FBiH i FMERI, je prezentiran Projekat Bloka 7. – 450 MW u TE Tuzla i prijedlog osnovnih principa, kriterija i metodologije izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW

25.03.2010. Nadzorni odbor EPBiH donosi Odluku broj NO-36-6680-4./10 o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla. Ovom Odlukom su, pored osnovnih principa koje je utvrdila Vlada FBiH, definirani i Kriteriji koje mora ispunjavati strateški partner i to:

Da je u zadnjih pet godina profesionalno osposobljen da se bavi jednom ili više elektroprivrednim djelatnostima, kao što je proizvodnja, prijenos, distribucija i/ili trgovina električnom energijom. Ako je strateški partner konzorcij, lider konzorcija mora biti kompanija koja se u zadnjih pet godina bavi jednom ili više elektroprivrednim djelatnostima, kao što je proizvodnja, prijenos, distribucija i/ili trgovina električnom energijom.

Da je ostvario prihod iz elektroprivredne djelatnosti u posljednje tri godine minimalno pet milijardi eura godišnje. Ako je strateški partner konzorcij, lider konzorcija mora ostvariti prihod iz elektroprivredne djelatnosti u posljednje tri godine minimalno 2,5 milijardi eura godišnje.

Da je ostvario ukupan profit u posljednje tri godine minimalno 400 miliona eura. Ako je strateški partner konzorcij, lider konzorcija mora ostvariti ukupni profit u posljednje tri godine minimalno 200 miliona eura.

Da ima u vlasništvu/suvlasništvu jedan ili više proizvodnih elektroenergetskih objekata, od kojih je minimalno jedan termoenergetski objekat instalirane snage 400 MW ili više.

Da raspolaže vlastitim finansijskim sredstvima u iznosu potrebnom za realizaciju Projekta za planirani period izgradnje od šest godina ili izjavu - potvrdu finansijske institucije da će mu osigurati potrebna finansijska sredstva u navedenom periodu.
Da prihvata principe strateškog partnerstva iz Odluke Vlade Federacije BiH.

Da prihvata investicionu i okolinsku dokumetaciju koju je izradila JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (na nivou Feasibility Study), kao polaznu osnovu za dalji razvoj zajedničkog projekta.

Istom Odlukom je utvrđeno da će se postupak izbora strateškog partnera izvršiti na osnovu međunarodnog javnog tendera, koji će se odvijati u dvije faze:

I faza: Pretkvalifikacija, u okviru koje se utvrđuje lista kvalificiranih kandidata
II faza: Prikupljanje ponuda od kvalificiranih kandidata u okviru koje se bira najpovoljniji ponuđač – strateški partner.

FMERI je dopisom broj 01-17-825/10 podržao prijedlog Odluke Nadzornog odbora EPBiH o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla

29.03.2010. EPBiH je objavila Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla sa rokom za dostavu prijava - aplikacija 13.05.2010. Javni poziv za pretkvalifikaciju je objavljen dana 29.03.2010. godine u Službenom glasniku BiH broj 24/10, a dana 31.03.2010. godine i u dnevnim novinama i na web-stranici JP Elektroprivrede BiH d.d.–Sarajevo.

Pojedinačnim dopisima obavještene su sve ambasade u BiH o objavi Javnog poziva za pretkvalifikaciju, uz koji je priložen tekst Javnog poziva, uz poziv da, o istom, u državi koju predstavljaju, obavijeste sve relevantne institucije (trgovačke komore itd.) i potencijalne kandidate zainteresirane za ulaganje u elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini. Javni poziv za pretkvalifikaciju je preuzet i objavljen i na više inozemnih web portala (UK Trade & Investment - www.ukti.gov.uk; Wirtschaaftskammer Österreich – www.wko.at; Germany Trade Invest – www.gtai.com; Balkan Energy News – www.news.balkanenergy.com; Platts – www.platts.com).

06. i 07.04.2010. – na Međunarodnom Business forumu u Sarajevu je prezentiran Projekat Bloka 7. – 450 MW u TE Tuzla i Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7.

14.04.2010. Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji Bloka 7-450 MW u TE Tuzla (Službene novine FBIH broj 25/10). Ovom dopunom Vlada FBiH je proširila osnovne principe iz osnovne Odluke sa slijedećim dodatkom:

Partnerstvo JP Elektroprivreda BiH sa budućim strateškim partnerima može se zasnovati na način da strateški partner osigura finansiranje projekta kroz ugovor o dugoročnom preuzimanju električne energije ili otplatom kredita, bez formiranja zajedničkog privrednog društva.

20.04.2010. Nadzorni odbor EPBiH donosi Odluku broj NO-37-9530-3.-1/10 o izmjeni i dopuni Odluke o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, kao i prečišćen tekst iste, u kojoj su uvažene izmjene nastale Odlukom Vlade FBiH od 14.04.2010.

04.05.2010. EPBiH je objavila Izmjenjeni i dopunjeni Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla, sa produženim rokom za dostavu prijava - aplikacija do 18.06.2010.

18.06.2010. u 11.00 sati u EPBiH je obavljeno komisijsko Javno otvaranje prijava - aplikacija kojom prilikom je konstatovano da je prispjela samo jedna ponuda i to od firme ALPIQ AG Švicarska. Navedena firma je ponudila finansiranje Projekta kroz Ugovor o dugoročnom preuzimanju električne energije bez formiranja zajedničkog privrednog društva. Uvidom u prijavu konstatovano je da firma Alpiq zadovoljava kriterije iz "Koverte podobnosti".

01.07.2010 EPBiH - Stručni tim je izvršio evaluaciju prispjele prijave i utvrdio da je firma Alpiq AG, Švicarska kvalificirani podnosilac prijave, jer je prijava ocijenjena ispravnom i jer ispunjava kriterije pretkvalifikacije definisane u Izmjenjenom i dopunjenom pretkvalifikacionom dokumentu za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla - No. EP BiH – BL7 - TET/10 – PD 1 od 04.05.2010.

06.07.2010. EPBiH - Uprava je na 114. sjednici prihvatila Izvještaj o radu Stručnog tima za ocjenu pretkvalifikacione prijave, te zaključila da se pristupi drugoj fazi izbora strateškog partnera, što je u konkretnom slučaju značilo upućivanje zahtjeva za ponudu firmi Alpiq AG Švicarska, za dobijanje ponude i otvaranje pregovaračkog postupka za izbor strateškog partnera.

06.07.2010. EPBiH - Uprava je Informaciju o izvršenoj pretkvalifikaciji za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Blok 7-450 MW u TE Tuzla uputila Nadzornom odboru EP BiH i FMERI (obaveza u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 17.03.2010. i Odlukom Nadzorog odbora EP BiH broj NO-36-6680-4./10 od 25.03.2010.).

09.07.2010. EPBiH je Odlukom, broj 01-17584/10, obavijestila Alpiq AG da je u pretkvalifikacionom postupku za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Blok 7- 450 MW u TE Tuzla proglašen kvalificiranim kandidatom.

13.07.2010. EPBiH i Alpiq AG zaključuju Sporazum o povjerljivosti, kojim strane utvrđuju način i opseg zaštite povjerljivih podataka koje budu međusobno razmjenjivali tokom druge faze izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, kao preduvjet za početak II faze izbora strateškog partnera.

20.07.2010. FMERI dopisom, broj: 09-17-1802/10, izražava podršku EPBiH na do sada urađenom u predmetnoj pretkvalifikaciji, kao i podršku u daljnjim aktivnostima, odnosno realizaciji druge faze razgovora sa potencijalnim strateškim partnerom u cilju postizanja prihvatljivih uslova i kriterija za eventualni finalni izbor ove kompanije kao strateškog partnera i potpisivanje ugovora.

17.08.2010. EPBiH - Uprava na 121. sjednici daje saglasnost na Osnovne postavke za Ugovor o strateškom partnerstvu za zajedničko ulaganje – Projekat blok 7-450 MW u TE Tuzla sa firmom Alpiq AG Švicarska, koje će biti sastavni dio Zahtjeva za ponudu – Tendera. Istoga dana Nadzornom odboru EPBiH je proslijeđena informacija o toku aktivnosti na izboru strateškog partnera, sa Osnovnim postavkama za Ugovor o strateškom partnerstvu.

19.08.2010. EPBiH upućuje zahtjev za ponudu - Tender broj: EPBiH-BL.7-TET/10-TD; pretkvalificiranom kandidatu Alpiq AG, čime je započela II faza izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, sa rokom za dostavu ponude do 30.09.2010.

20.09.2010. godine na inicijativu i pod predsjedavanjem Premijera FBiH održan je sastanak u Vladi FBiH s ciljem sagledavanja rezultata okončanog pretkvalifikacionog postupka za Blok 7 – TE Tuzla, kojem su prisustvovali predstavnici federalnih ministarstva, četiri člana Nadzornog odbora (imenovani ispred državnog kapitala) i svi članovi Uprave JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo. Na sastanku je data podrška za nastavak tenderske procedure za izbor strateškog partnera za Blok 7 u TE Tuzla, te je zaključeno da se nikakve odluke o konačnom ugovoru neće donositi bez saglasnosti Vlade FBiH, a u slučaju potrebe i Parlamenta FBiH.

20.09.2010. EPBiH je zaprimila ponudu Alpiq-a AG, Švicarska.

01.10.2010. EPBiH - Otvaranje ponude ponuđača ALPIQ AG i pristupanje pregledu i ocjeni iste u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Aktivnosti koje bi trebalo da uslijede

Period 2010 – 2012: U narednom periodu, nakon detaljnog pregleda i ocjene ponude ALPIQ-a AG u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, otvorili bi se pregovori po pojedinim elementima zahtjeva / ponude, koji bi trebali biti sastavni dio budućeg Ugovora o strateškom partnerstvu. Ovaj Ugovor bi sadržavao osnovne principe za budući rad na usaglašavanju Ugovora o dugoročnoj isporuci električne energije iz Bloka 7. Ovo je najsloženiji posao, budući da se Ugovorom treba detaljno precizirati zatvaranje konstrukcije finansiranja izgradnje Bloka 7, količine električne energije koju će EP BiH prodavati ALPIQ-u, te vrijeme i dinamiku isporuke, cijenu po kojoj će se ista prodavati, kao i sve ostale uvjete koji obezbjeđuju da Blok 7 može podmirivati sve proizvodne troškove i troškove otplate kredita, uz pozitivno poslovanje. Ovo je ključni period u pregovaranju o strateškom partnerstvu, za koji EP BiH planira angažirati konsultanata.

Sve ključne odluke u vezi realizacije projekta izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla će donositi Skupština JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo (Odluka o izboru strateškog partnera sa odobravanjem ugovora, Odluka o osnivanju projektne kompanije, Odluka o izgradnji bloka 7 kojom će se odrediti i izvori finansiranja i odobriti dugoročni ugovor o isporuci električne energije, a pitanje same gradnje bloka 7 će se tretirati i u više trogodišnjih i godišnjih planova poslovanja koje donosi Skupština JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo).

U slučaju da ne dođe do usaglašavanja Ugovora o dugoročnoj isporuci električne energije iz Bloka 7 sa ponuđačem Alpiq AG, svaka strana snosi troškove svog angažovanja u periodu 2010.-2012. godina i nema nikakvih dodatnih potraživanja. U tom slučaju EPBiH ne bi izgubila na tempu ukoliko bi uradila sve pripremne aktivnosti koje su neophodne bez obzira na pregovore sa firmom Alpiq, a u cilju realizacije izgradnje Bloka 7 u TE Tuzli. EPBiH bi bila suočena sa samostalnim zatvaranjem finansijske konstrukcije.

Iz navedenog pregleda vidljivo je da su sve dosadašnje aktivnosti vođene u skladu sa odlukama Vlade FBiH i NO EPBiH, te da najvažniji dio posla tek predstoji i da će trajati oko dvije godine.

Do sada je jedino odlučeno da Alpiq ispunjava kvalifikacione tehničke i finansijske kriterije, a pregovori o partnerstvu zapravo još nisu ni počeli. Nakon pregleda i ocjene ponude ALPIQ-a, stvoriće se uslovi za otvaranje pregovora o osnovnim principima eventualnog partnerstva, čiji rezultat bi trebao biti Okvirni ugovor o starteškom partnerstvu koji se može zaključiti samo uz saglasnost Skupštine Društva, a u skladu sa Odlukom Vlade FBiH.

Okvirni ugovor bi bio osnova za dalje pregovore koji bi se trebali završiti do kraja 2012., kada bi se mogla donijeti odluka o izgradnji bloka 7 i započeti radovi na realizaciji izgradnje bloka.

Tek tada, ukoliko se usaglasi Ugovor o dugoročnoj isporuci električne energije iz bloka 7, nastupit će materijalna obaveza o kojoj treba da se izjasne svi nadležni organi u EPBiH i F BiH.

Sagledavajući ukupan proces izbora strateškog partnera za blok 7, možemo ocijeniti da smo do sada uradili cca 5% posla, da nam slijedeća faza koja se odnosi na usaglašavanje Okvirnog ugovora o strateškom partnerstvu nosi cca 15% ukupnog posla, a da preostali dio do kraja 2012. godine koji se odnosi na usaglašavanje Ugovora o dugoročnoj isporuci električne energije sa bloka 7 nosi preostalih 80% posla.

Skupština EPBiH će se i u okviru svojih redovnih aktivnosti – usvajanje planova poslovanja (trogodišnjih i revidovanih godišnjih) opredjeljivati o realizaciji Projekta Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o svim aktivnostima redovno informira Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, koje je, saglasno Odluci Vlade FBiH o pripremi i izgradnji Bloka 7-450 MW u TE Tuzla (Službene novine FBiH broj 13/10) dužno o tome redovno informirati Vladu Federacije BiH, a Vlada Federacije BiH informirati Parlament FBiH.

Smatramo da Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zaslužuje podršku u nastojanjima da obezbjedi neophodne zamjenske proizvodne kapacitete za naredni period kako se ne bi našli u situaciji da od izvoznika postanemo uvoznik električne energije.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Koristite li knjigu žalbe ako niste zadovoljni uslugom u prodajnom objektu?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: