Otvorena od 6. aprila
1.3k

Posjetili smo ASA Bolnicu dan uoči otvorenja, evo ko će se moći liječiti u ovoj ustanovi

I. B.
ASA Bolnica sutra otvara svoja vrata za pacijente (Foto: I. L./Klix.ba)
ASA Bolnica sutra otvara svoja vrata za pacijente (Foto: I. L./Klix.ba)
ASA Bolnica, prva privatna bolnica opće prakse u BiH, zvanično počinje sa radom sutra, u subotu 6. aprila. Ekipa portala Klix.ba posjetila je užurbane hodnike bolnice nekoliko sati uoči otvorenja i donosi vam osnovne detalje koji se tiču liječenja u ovoj ustanovi, a koji zasigurno zanimaju sve građane BiH.
Dan uoči otvorenja, prostorije ASA Bolnice već uveliko su bile ispunjene osobljem, koje je nestrpljivo čekalo sutrašnji dan. Iako su se isčekivanje i uzbuđenje mogli osjetiti u zraku, svi zaposleni privodili su kraju posljednje pripreme uz dozu optimizma i riječi podrške.

Pred njima je, svi su se složili, početak velikog poglavlja za cijelu BiH kada je riječ o zdravstvu. Naime, ASA Bolnica najavljena je kao jedinstvena, inovativna zdravstvena ustanova sa najsavremenijom opremom i vrhunskim stručnjacima.

Rasprostranjena na sedam spratova, 10 operacionih sala, 12 specijalističkih odijeljenja te brojne odsjeke i ambulante, pružati će gotovo sve potrebne medicinske usluge te visokokvalitetnu njegu, a poseban naglasak stavljen je na pristup prema pacijentu, koji će biti na zavidnom nivou.

Sve to su samo neki od razloga zašto se o ovoj bolnici već dugo govori. Finaliziranje ovog projekta, kao i sami početak rada ove privatne bolnice, dugo se čekao, a na samo nekoliko sati prije prvih pacijenata, razgovarali smo s predsjednikom Uprave ASA Bolnice Rasimom Jusufovićem, koji nam je odgovorio na sva pitanja o procedurama liječenja i samom radu ustanove.

Ko će se moći liječiti u ASA Bolnici i da li će ustanova nuditi i besplatne zdravstvene usluge?

Glavni cilj uspostavljanja ASA Bolnice je da našim sugrađanima pružimo kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu praćenu pozitivnim iskustvom pacijenata i dugoročnim uspješnim ishodima liječenja. Osim toga, vrlo nam je važno da tu uslugu učinimo priuštivom. To želimo ostvariti na više načina, a u ranoj fazi prvenstveno saradnjom sa ponuđačima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja čiji paketi usluga će biti prilagođeni potrebama pacijenata i usklađeni sa našom ponudom.

Što se tiče besplatnih usluga, tu želimo napraviti veliki iskorak u oblasti prevencije oboljenja te u skorije vrijeme nakon otvaranja bolnice građanstvu ponuditi seriju besplatnih edukativnih predavanja, radionica i seminara u cilju podizanja svijesti o zdravim stilovima života, važnosti prevencije i ranog otkrivanja oboljenja te pravovremenog tretmana istih.

Paketi usluga ASA Bolnice će biti prilagođeni potrebama pacijenata (Foto: I. L./Klix.ba)
Paketi usluga ASA Bolnice će biti prilagođeni potrebama pacijenata (Foto: I. L./Klix.ba)

U kojoj je fazi saradnja bolnice sa Zavodom zdravstvenog osiguranja?

Vrlo rano smo započeli razgovore sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, kao i kantonalnim ministarstvima zdravstva, zajednički razmatrajući načine kako bi naša usluga bila priuštiva i dostupna pacijentima, osiguranicima po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nadamo se brzom ostvarenju saradnje na zadovoljstvo pacijenata, a informacije o vrsti i obimu usluga po selektovanim kantonima ćemo vrlo brzo objaviti kako bi pacijenti bili informisani.

Važno je istaći i da postoji jasna zakonska osnova za ugovaranje usluga privatne opće bolnice sa zavodima zdravstvenog osiguranja i ništa ne stoji na putu takvom jednom ugovaranju i omogućavanju pacijenata da koriste naše usluge.

Također, napominjemo i da smo ostvarili saradnju sa svim osiguravajućim društvima, a prvenstveno ističemo saradnju i sinergiju sa jednom od članica ASA Grupacije, ASA Central Osiguranjem koji je vodeći ponuđač dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u BiH.

ASA Bolnica sutra otvara svoja vrata za pacijente (Foto: I. L./Klix.ba)
ASA Bolnica sutra otvara svoja vrata za pacijente (Foto: I. L./Klix.ba)

Koje će benefite pacijenti imati u ASA Bolnici, a da ih možda nisu imali u ostalim zdravstvenim ustanovama? Zašto da ona bude njihov izbor?

ASA Bolnica nudi širok spektar specijalnosti, čak 16 raznih odjeljenja i ambulanti. Trenutno, najnaprednija dostupna dijagnostička i terapijska oprema opremljena vještačkom inteligencijom koja smanjuje trajanje medicinskih procedura, a istovremeno poboljšava kvalitet liječenja i dijagnostike, čini ASA bolnicu prvim izborom za dijagnostiku i terapiju.

Fokus nam je na minimalno invazivnim tretmanima. Za pacijenta, to znači kraće trajanje dijagnostičke ili terapijske procedure, manje oštećenje tkiva tokom tretmana te značajno kraći boravak u bolnici nakon tretmana što se reflektuje na samu cijenu istih i omogućava nam konkurentnost te priuštivost naših usluga za pacijente.

U ovoj, početnoj fazi, ASA Bolnica pruža ambulantno konsultativne usluge, dok će bolničke usluge moći koristiti u mjesecu maju. Termini se mogu zakazati na brojeve telefona 0800 222 55 (za BiH) i +387 33 555 200 (pozivi iz inostranstva).

Bolničke usluge pacijentima će biti dostupne od maja (Foto: I. L./Klix.ba)
Bolničke usluge pacijentima će biti dostupne od maja (Foto: I. L./Klix.ba)

Otvorenjem ASA Bolnice otvaraju se i nova radna mjesta. Koji je plan za zapošljavanje osoblja, a koji su kriteriji za odabir ljekara?

Trenutno smo popunili radna mjesta koja su predviđena za projektovane potrebe za zbrinjavanje naših pacijenata. No, kako kapaciteti budu popunjavani, nastavljamo sa upošljavanjem, a procjena je da ćemo u fazi punog kapaciteta bolnice imati blizu 500 uposlenih.

Za selekciju kandidata isključivo je odgovoran naš klinički upravitelj, a to je Međunarodni Medicinski Univerzitet Beč, koji upravlja Univerzitetskom Bolnicom Beč (AKH) te u skladu sa standardima najboljih praksi vrši finalni odabir kandidata. Uporedo, užurbano radimo na programu kontinuirane medicinske edukacije kako bismo u dogledno vrijeme mogli ponuditi veći broj procedura i tretmana zbog kojih danas naši sugrađani često pomoć i zdravstvenu uslugu traže u inostranstvu, a koje su u pravilu u domenu tercijarne zdravstvene usluge.

Koja je uloga ASA bolnice u smanjenju liste čekanja za medicinske procedure i operacije?

ASA Bolnica donosi novi kapacitet sveukupnom zdravstvenom sistemu u pogledu prostora, opreme i kadra. Time omogućavamo da, one usluge za koje javni zdravstveni sistem nije u mogućnosti da zadovolji potrebe stanovništva, pacijenti ostvare u našoj ustanovi. Posebno smo ponosni na to da smo uspjeli vratiti određeni broj medicinskih eksperata, Bosanaca i Hercegovaca iz dijaspore u BiH koji će u ASA Bolnicu donijeti mnoga znanja i iskustva te nastaviti svoju karijeru.

Procjenjuje se da će u fazi punog kapaciteta ASA Bolnica imati 500 zaposlenih (Foto: I. L./Klix.ba)
Procjenjuje se da će u fazi punog kapaciteta ASA Bolnica imati 500 zaposlenih (Foto: I. L./Klix.ba)

Liste čekanja možemo vidjeti u svim zemljama u okruženju, one nisu izolovan primjer u Bosni i Hercegovini. Mnogi su faktori koji to uzrokuju a samo neki od njih su starenje stanovništva, odliv medicinskog kadra, povećana očekivanja pacijenata te kontinuirani razvoj medicinskih tehnologija i farmaceutike, koje postaju sve sofitsticiranije i time skuplje.

Na koji način će ASA bolnica surađivati s drugim zdravstvenim ustanovama u BiH?

Već odavno smo započeli saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama i to se ogleda u seriji medicinskih stručnih simpozija koje smo održali u ASA Institutu za istraživanje, razvoj i inovacije, a koji se nalazi na lokaciji ASA Bolnice. Tamo su učestvovali medicinski ekperti iz cijele BiH, razmijenjujući iskustva, dok je svima bio zajednički poriv za unapređenjem zdravstvene usluge te ovladavanje novim pristupima liječenju za dobrobit pacijenta. Za takvu saradnju postoji jasan zakonski okvir pa tako očekujemo da će veliki broj stručnjaka svojim pacijentima biti u prilici pružiti uslugu u saradnji sa ASA Bolnicom.

Kako će ASA Bolnica pridonijeti privlačenju pacijenata iz inozemstva i unaprijediti "medicinski turizam" u BiH?

Iznenađeni smo brojem poziva u našem kontakt centru za tretman pacijenata iz inostranstva. Uglavnom se trenutno radi o našim sugrađanima iz dijaspore, čije zdravstveno osiguranje pokriva liječenje u inostranstvu i koji radije biraju da budu podrvrgnuti liječenju bliže svojoj porodici i okruženi osobljem koje brine o njima na maternjem jeziku. Dodatni faktor ovoj velikoj potražnji je to što našom bolnicom upravlja Međunarodni Medicinski Univezitet Beč, što donosi jednu sigurnost pacijentima iz dijaspore u ispunjavanje visokih kriterija kvaliteta, sigurnosti, dugoročnih ishoda te pozitivnog iskustva pacijenata, a njihovim osiguravateljima povjerenje u transparentnost saradnje.

Tokom ljetne sezone, pripremili smo detaljno osmišljenu promotivnu kampanju kojom želimo doprijeti do turista koji nas posjećuju i stvoriti osjećaj sigurnosti da tokom svog boravka na raspolaganju imaju zdravstvenu ustanovu koja može odgovoriti njihovim potrebama. Sve su to napori kojima činimo iskorak i unapređujemo atraktivnost BiH kao destinacije sa sigurnim zdravstvenim sistemom.

"Ponosni na to da smo uspjeli vratiti određeni broj medicinskih eksperta" (Foto: I. L./Klix.ba)

Otkrijte nam plan ASA Bolnice po pitanju doprinosa razvoju medicine u BiH

Doprinos razvoju medicine u BiH se ogleda prvenstveno kroz kreiranje novog, modernog zdravstvenog kapaciteta u pogledu prostora, moderne i sofisticirane dijagnostičke i terapijske opreme i vrhunskog kadra. Drugi važan aspekt je kreiranje mosta naučne i stručne saradnje sa Medicinskim Univerzitetom u Beču i Univezitetskom bolnicom Beč kao i mnogim drugim lancima bolnica i zdravstvenih instituta iz Švedske, Njemačke, Amerike, Norveške i Turske. Treće, a sigurno i sa najviše potencijala, su brojne aktivnosti ASA Instituta za istraživanje, razvoj i inovacije u privlačenju sredstava iz EU fondova za buduća istraživanja i razvoj koja će doprinijeti razvoju medicine u BiH ali i mnogih drugih srodnih disciplina, kao što su genetika, molekularna dijagnostika, 3D printing i mnoge druge.

Koje su mogućnosti osiguranja pristupačnih zdravstvenih usluga za ranjive zajednice u zemlji?

ASA Bolnica ponosno svoju inspiraciju i opredjeljenost crpi iz misije i vizije Hastor Fondacije koja već 18 godina osigurava stipendije i kontinuiranu mentorsku podršku učenicima i studentima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, kao i perspektivnim i talentovanim mladim osobama te na taj način daje doprinos bh. društvu. Dosljedni tome, uvijek ćemo naći način i put da omogućimo prisutpačnost naših zdravstvenih usluga ranjivim zajednicama, a našim sugrađanima.

Koje su prilike, a koji su izazovi koje ASA Bolnica može očekivati u budućnosti i kako planira reagirati na njih?

Iz današnje perspektive, izazova za našu bolnicu je mnogo, a prilika bezbroj. Naš moto je da je svaki izazov prilika da mnogo naučimo savladavajući ga. Oslanjamo se na kolektivnu energiju i opredijeljenost našeg najbitnijeg resursa - uposlenika koji čine ASA Bolnicu simbolom sigurnosti za naše sugrađane. ASA Bolnica je prva privatna opća bolnica u BiH. Biti prvi znači znači biti ispred svih, biti hrabriji, znati više i stvarati bolju budućnost.

Podsjetimo, ASA Bolnica će na samom početku svog rada brojati oko 200 uposlenika koji su već prošli fazu specijalizacije i obuke. Radno vrijeme ustanove je svakim radnim danom od 8 do 20 sati, uz prethodnu najavu.

Sve informacije o bolnici, kao i opise bolničkih usluga i tretmana, gdje pacijenti mogu detaljno znati kako i na koji način će biti podvrgnuti, kako se pripremiti i mnogo drugih korisnih informacija, potražite na stranici www.asabolnica.ba.