Koridor 5C
151

Obišli smo radove od Medakova do Ozimica kod Doboja, gradi se najduža i najskuplja dionica autoputa

E. M.
Foto: E. M./Klix.ba
(Foto: E. M./Klix.ba)
U sklopu 50 kilometara autoceste koja se gradi od Zenice ka sjeveru države je i najskuplja i najduža dionica na Koridoru 5C, a to je Medakovo - Ozimice dužine 21,5 km i vrijednosti blizu pola milijarde eura. Klix.ba je obišao tu dionicu te vam donosimo detalje.

Radne mašine rade punom parom, a plan je da se od Žepča do entitetske linije vozi već u junu 2026. godine.

Na sjevernom dijelu Koridora 5C, na relaciji od Doboja do južnog dijela Maglaja u toku je izgradnja dvije dionice autoceste u dužini od 30 kilometara. Izgradnja ovih dionica autoceste od velikog je značaja za lokalnu infrastrukturu i regionalno povezivanje te će završetkom izgradnje i puštanjem u promet imati brojne benefite za stanovnike i privredu u ovom dijelu naše zemlje.

U toku je i tenderska procedura za ugovaranje preostale, posljednje dionice na sjevernom djelu Koridora 5C od Maglaja do Žepča dužine 12 kilometara, čime će biti kompletiran sjeverni dio autoceste kroz BiH. Plan je da se građani BiH od Poprikuša (Žepče) do entitetske linije gdje se nastavlja autoput kroz entitet RS, voze već u junu 2026. godine.

Od sjevera ka jugu prva je dionica Putnikovo brdo - Medakovo dužine 8,5 kilometara i gradi se na području općine Tešanj, općine Usora i općine Doboj Jug. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj liniji, a završava poslije petlje Medakovo.

Jedna je od kompleksnijih trasa te smo je imali priliku obići i uvjeriti se u radove na terenu. U sklopu nje će se graditi šest mostovoa, jedan manji tunel, pet poptputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono i bočno naplatno mjesto te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na cesti.

"Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru 5C, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine cca 3,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta. Zvanični početak radova je bio u junu ove godine", kazali su nam iz Autocesta FBiH te dodali:

"Sredinom prošlog mjeseca završen je iskop lijeve tunelske cijevi tunela Hrastik dužine 100 m. U toku su zemljani radovi i ugradnja nasipa na trasi i petlji te je do sada završeno oko 40 posto. Radi se na regulaciji korita rijeka Tešanjke i Usore, te izmještanju magistralne ceste M4 u dužini od 3,5 km i završeno je 55 posto."

Vrijednost ugovorenih radova koje izvodi Euro-Asfalt pod nadzorom IRD Engineering iz Italije iznosi 167 miliona eura sa PDV-om i rokom završetka radova u naredna 24 mjeseca.

Izgradnja ove dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na ovu dionicu nadovezuje se dionica Medakovo - Ozimice dužine 21,5 kilometara koja se gradi na području Žepča, Maglaja i Tešnja. Početak dionice je na 8 kilometara od entitetske linije u naselju Medakovo, a krajnja lokacija je mjesto Ozimica kod Žepča.

Na ovoj dionici gradit će se pored otvorene trase i jedna petlja, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukti, dva nadvožnjaka, petnaest podvožnjaka i jedan dvocijevni tunel Crni Vrh dužine 2.200 metara.

U sklopu gradnje planirana je i regulacija riječnog korita Trebačke rijeke u dužini od 15 kilometara, izrada potpornih konsturkcija i zaštite kosina u dužini od 1,5 kilometar, rekonstrukcija lokalnih saobraćajnica, manjih mostova itd.

"Pripremni radovi su počeli u maju ove godine. U tom periodu izvođeni su pripremni radovi i to na glavnoj trasi (skidanje površinskog sloja (humusa), iskop, ispitivanje i priprema podtla, postavljanje geotekstila, nasipa), petlji Ozimice (skidanje površinskog sloja (humusa), iskop, priprema i ispitivanje podtla, postavljanje geotekstila i nasipanje krupnim kamenim materijalom), odmorište Tugovići, pristupni putevi, raskopi, propusti, hidrotehnički objekti. U prethodnom periodu izvođač je izvršio usluge deminiranja miniranih područja. Također, na gradilištu je vršeno krčenje šuma, kako od strane izvođača radova tako i nadležne šumarije za šumsko blago državnog vlasništva", kazali su nam iz Autocesta FBiH.

Zvanični početak radova je bio 1. decembra, a izvođač je turska ifrma Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. dok nadzor vrše Yuksel PROJE A.S. - Trasa Sarajevo.

Ovo je ujedno i najskuplja dionica na Koridoru 5C vrijednosti 423.251.425 miliona eura sa PDV-om, a rok za završetak radova je 30 mjeseci.

Izgradnja dionice Medakovo – Ozimice finansira se sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).