|

Nedim Hrelja: Planiramo otvaranje novih radnih mjesta u 2013. godini

Nedim Hrelja: Planiramo otvaranje novih radnih mjesta u 2013. godini
0
Razgovarao: A. K.
12.12.2012. u 14:01
0
komentara
0

dijeljenja
Direktor JU Apoteke Sarajevo Nedim Hrelja već je skoro godinu dana na poziciji direktora ove firme. Za naš portal je govorio o stanju u kojem je zatekao firmu, problemima s kojim se suočava farmaceutsko tržište, korupciji na ovom polju, kadrovskoj politici...
Nedim Hrelja (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba) Nedim Hrelja (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Početkom nove kalendarske godine navršit će se 365 dana otkad ste došli na poziciju direktora JU Apoteke Sarajevo. Kakvo ste stanje zatekli i kako ocjenjujete stanje u kompaniji nakon godine vašeg rukovođenja?

Od početka ove godine mijenjao se menadžment JU Apoteke Sarajevo, koji je sa sobom donio nove, svježe i moderne ideje koje već u ovoj godini pokazuju uspjeh i rast u svakom segmentu. Uštede i bolje pozicioniranje na tržištu već su u prvih 6 mjeseci dali odličan rezultat.

Sukladno zatečenom stanju (- 813.865 KM sa 31.12. 2011), koje je ekonomskim riječnikom predstavljalo stratešku krizu, do sada su sprovedene akcije na sanaciji kapitala i gubitaka. Racionalizacijom i kontrolom troškova, bez smanjenja plata ili otpuštanja zaposlenika, saniran je zatečeni gubitak od 660.000 KM.

Ipak, naša strateška očekivanja nisu u potpunosti ispunjena, mada u završnicu poslovne godine ulazimo energično i sa optimizmom.

Kakav efekt je imala finansijska kriza na poslovanje JU Apoteke Sarajevo i koji su najveći problemi s kojima se ova kompanija suočava?

Razvojem nove tržišne situacije i krizama koje su globalno pogodile cijeli svijet, JU Apoteke Sarajevo došla je u situaciju da u proteklih nekoliko godina erodira 29,74 posto, što je predstavljalo tendenciju – ukoliko se negativan trend poslovanja nastavi put ka insolvenciji.

Velika konkurencija, "meki" uslovi za otvaranje apoteka, nedovoljna kontrola rada novootvorenih apoteka od inspekcijskih organa su primjeri eksternih faktora koji su utjecali na urušavanje stabilnosti JU Apoteke Sarajevo, pored internih faktora (decentralizovana nabavka, lokacijski trend, neadekvatne zalihe, izostanak procedura praćenja koeficijenata obrta robe, nepostojanje izvještajnog sistema, sistema planiranja, dubinske fin analitike...). Pozitivne izmjene su vidljive donošenjem novog Pravilnika koji tretira pitanja otvaranja novih apoteka, no stvarni učinak će se vidjeti tek u godinama pred nama. Inspekcijski nadzor u potpunosti je potrebno ojačati, posebice kada je upitanju nivo apoteka, ali i njihovih kanala nabavke lijekova.

Ambijent za poslovanje je nepovoljan. Od glavnih faktora i barijera koje se nalaze pred nama ističem ekonomsku krizu, zatvorenost za nove ideje, manjak inicijative za moderno poslovanje i nefleksibilnu administraciju.

Prije dolaska na trenutnu poziciju radili ste u multinacionalnoj farmaceutskoj kompaniji. Koje su najvažnije razlike u poslovanju multinacionalne farmaceutske kompanije i javne apotekarske ustanove?

Radom u multinacionalnoj kompaniji naučite raditi u sistemu koji je strogo uređen, definiran u svakom segmentu, cilja na profit, a podstiče inovaciju, jer inovacija znači napredak, a samim tim opet profit. Ovakve kompanije su uniformne u standardima, a fascinantno je da se ti standardi jednako primjenjuju kroz cijelu kompaniju, dok kompanija posluje u više država, pa čak i na više kontinenata.

Naša Javna ustanova sa obavezom društvene odgovornosti i samostalne komercijelne održivosti je složeniji koncept poslovanja i organizacije u odnosu na multinacionalnu kompaniju, npr. Održavanje u sistemu neprofitabilnih rubnih padinskih apoteka (7) radi farmaceutske pokrivenosti u cilju ostvarenja širih društvenih ciljeva. Moje ambicije su da svojim iskustvom doprinesem razvoju JU Apoteke Sarajevo po uzoru na modernu multinacionalnu kompaniju, ali sa zadržavanjem drušvene odgovornosti koju imamo kao javna ustanova iz zdravstvenog segmenta. Shodno tome, bilo je potrebno da krenemo od temelja – postavljanja sistema procedura koje jasno definišu sve procese, uvođenjem korporative kulture...

Veoma bitan, ako ne i osnovni faktor, jeste orijentiranost osnivača/vlasnika kompanije ka kompaniji koju posjeduje. I to je velika razlika između multinacionalne kompanije i javne ustanove.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba
Nedavno ste otvorili prvu apoteku otvorenog tipa, koja je izazvala veliko interesovanje javnosti. Namjeravate li i u narednom periodu svojim korisnicima ponuditi inovativne usluge?

Prateći svjetske standarde, težimo i otvaranju prostora samih apoteka korisnicima usluga primjenom u svijetu etabliranog koncepta otvorenih apoteka, a primjer je i naša novootvorena apoteka Importanne. Koncept omogućava približavanje bezreceptnih lijekova, dijetetskih proizvoda, tzv. organic hrane, opreme za majku i dijete, kozmetike... korisniku, ali uz savjet stručnog kadra, osoba koje su na usluzi u slučaju nedoumice u vezi sa izborom lijeka ili proizvoda. Naravno, u apotekama otvorenog tipa ste u mogućnosti dobiti i lijekove koji se izdaju na ljekarski recept, koji nisu lako dostupni korisnicima i mogu se dobiti isključivo uz prikaz ljekarskog recepta. Isti koncept ubrzo planiramo plasirati i renoviranjem naših postojećih objekata te otvaranjem novih.

U posljednjih 10 godina je otvoren mali broj novih apoteka u lancu JU Apoteke Sarajevo, a mi smo u ovoj godini otvorili dvije nove apoteke, izmjestili našu proizvodnju u nove, moderne prostorije, sa ciljem povećanja kapaciteta proizvodnje i unapređenja proizviodnih procesa i portfolia.

U želji da povećamo kvalitet usluga i zadovoljstvo korisnika naših usluga, konstantno radimo na inoviranju palete proizvoda i usluga u našim apotekama. Jedan od segmenata je uvođenje novih i modernih rješenja za prevenciju oboljenja i liječenje. Našim korisnicima smo na uslugu stavili i naš Informacioni centar sa lako pamtljivim brojem telefona 033 22 33 99, putem kojeg imaju priliku komunicirati sa magistrima farmacije, uvijek spremnim da daju provjerenu i tačnu informaciju o lijeku ili usluzi. Mnoštvo informacija o JU Apoteke Sarajevo korisnici usluga i potencijalni poslovni partneri mogu pronaći na našem novom web-siteu: http://www.apoteke-sarajevo.ba.

Jednom sedmično korisnici naših usluga imaju priliku besplatno izmjeriti nivo glukoze u krvi, mineralno-vitaminski status, a u planu je uvođenje niza drugih tzv. screening usluga. Od početka novembra ove godine na usluzi je i 7 dijabetoloških savjetovališta u kojima korisnici mogu dobiti savjet, lijek, hranu i sve potrebno za kontrolu dijabetesa. U planu je i otvaranje drugih vrsta savjetovališta sa ciljem promocije zdravih životnih navika i sprečavanja oboljenja.

Farmaceutska industrija se danas na Balkanu neminovno veže za mito i korupciju. Da li smatrate da je taj problem izražen i u našoj zemlji i na koji način mu se moguće suprotstaviti?

Da, i to kao posljedica niza faktora koji otežavaju privredni rast, poput ogromne administracije koja blokira ili znatno usporava procese. Smatram da bi liberalizacija nekih od procedura, kada je biznis u pitanju, sanirala i ove negativne trendove. Naravno, jačanje inspekcijskog nadzora i kažnjavanje privrednih prijestupa bio bi dobar znak i sanacioni mehanizam.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Možete li nam pojasniti vašu kadrovsku politiku?

Dolaskom u JU Apoteke Sarajevo zatekli smo kolektiv od 425 ljudi. Nemamo evidenciju da se ikad provodila procedura javnog konkursa pri zapošljavanju, a samo u posljednje dvije godine – prije našeg dolaska – zaposleno je 20-ak ljudi. Javni konkurs smo upravo tokom ove godine mi etablirali kao conditio sine qua non i to u više prilika, javnom objavom nekolicine konkursa.

Regionalni primjer o odnosu broja uposlenika u odnosu na obim poslovanja plastično oslikava zatečeno stanje u JU Apoteke Sarajevo. Naime s istim brojem apoteka i brojem od 250 uposlenih te profitom od 30 posto od ukupnog prometa na kraju poslovne godine, jedan lanac apoteka iz regije savršeno posluje.

Nama, novom Menadžmentu, su u fokusu naši uposlenici, koje smatramo našim najvećim bogatstvom. Stručan i profesionalan kadar, savršena kombinacija iskustva dugogodišnjih uposlenika koji su cijeli radni vijek proveli u struci i mladih, odlučnih i perspektivnih kadrova, koje u sve većem broju želimo vidjeti u našim redovima, kako budemo rasli i otvarali nova radna mjesta.

Svi naši uposlenici se obučavaju kroz različite oblike edukacija da bi svoja znanja unapređivali i odgovorili na potrebe razvoja, kako farmaceutske nauke, tako i drugih oblasti rada, samim tim i postizanju kvaliteta usluga.

JU Apoteke Sarajevo dijeli svoja stručna znanja kroz angažman mladih pripravnika i volontera koji u našoj kući imaju jedinstvenu priliku da steknu stručna znanja i iskustvo učeći od najboljih, ali i kroz stručne skupove, kongrese i istraživačke radove i kreiranje udžbenika za učenike i studente.

Ove godine smo uz pomoć Ministarstva zdravstva FBiH omogućili specijalizacije 7 magistara farmacije iz oblasti apotekarske djelatnosti i nutricije/dijetetike, za 2013. godinu je u planu još novih 10.

Također, sredinom godine smo osnovali i Centar za kontinuiranu edukaciju farmaceuta, sastavljen od tima specijalista, sa ciljem unapređenja farmaceutskih kompetencija, koje su preduvjet za pružanje apotekarske brige/njege i preuzimanje odgovornosti za ishod liječenja pacijenta te prevenciju i očuvanje zdravlja stanovništva.

Otvorena su i nova radna mjesta, magistrima farmacije u apotekama, ali i mladim ljudima drugih profila za potrebe službi JU Apoteke Sarajevo.

Otvaranjem novi apoteka, povećanjem kapaciteta proizvodnje, uvođenjem novih tehnologija u druge službe, planiramo i dodano upošljavanje mladog, perspektivnog kadra, ljudi osposobljenih da se uhvate u koštac sa novim tržišnim tokovima.

Našim uposlenicima nudimo i podršku kroz socijalne programe kojima se pored redovite plate isplaćuju i naknade poput onih za rođenje djeteta (8 u ovoj godini), u slučaju težih bolesti (8 u ovoj godini) i u slučaju smrti bližeg člana porodice (15 u ovoj godini).

Koji su ciljevi JU Apoteke Sarajevo u narednoj godini?

Ciljeve za sljedeću godinu, naravno, usklađujemo sa našim osnovnim strateškim ciljevima, a oni su zadovoljan kupac/pacijent, zadovoljan uposlenik, finansijska stabilnost JU Apoteke Sarajevo te opće dobro naše društvene zajednice.

Planiramo otvaranje novih radnih mjesta, prvenstveno kadra iz farmaceutske struke, edukaciju kadrova, razvoj portfolia roba i usluga apoteka, otvaranje novih specijaliziranih savjetovališta, promociju prevencije zdravlja, registracije proizvodnog portfolia...

Namjera nam je nastaviti informatizaciju koja u kombinaciji sa educiranim kadrom u konačnici donosi savršen rezultat za korisnike naših usluga i poslovni uspjeh koji smo razvili tokom ove godine.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Komentari na članak su isključeni.