Beskamatno kreditiranje
42

Milion konvertibilnih maraka sektoru turizma u Federaciji BiH za subvencioniranje kamata i naknada

Beskamatno kreditiranje turističkih projekata
Beskamatno kreditiranje turističkih projekata
Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo je milion konvertibilnih maraka za pokrivanje kamatne stope i za troškove obrade kredita odobrenih u okviru postojeće kreditne linije za turizam u Razvojnoj banci FBiH.

Zahvaljujući ovom beskamatnom kreditu za projekte iz oblasti turističko-ugostiteljskih djelatnosti, privatnom sektoru u FBiH olakšan je pristup sredstvima za razvoj poslovanja.

Prepoznajući turizam kao jedan od ključnih sektora za održivi ekonomski rast, Razvojna banka FBiH je uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma pokrenula poseban beskamatni kreditni program za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma, koji podrazumijeva pokrivanje troškova kamatne stope u visini 2,5% kao i troškova obrade kredita. Za potrebe ovog kreditnog programa izdvojeno je milion konvertibilnih maraka, s ciljem poticanja domaćih kompanija na razvoj novih i unapređenje postojećih turističkih proizvoda. To uključuje povećanje smještajnih kapaciteta, kao jedan od odgovora na dinamični razvoj turističke industrije.

"Potpuno subvencioniranje kamate klijentima tokom cijelog perioda otplate kredita, kao i naknade za obradu, predstavlja snažnu potporu turističkim djelatnicima i razvoju turizma u Bosni i Hercegovini. To pokazuje opredijeljenost Federalnog ministarstva za okoliš i turizam jačem razvoju turizma u BiH, kao i našu posvećenost djelatnicima i prepoznavanju turizma kao jednog od ključnih sektora za održivi ekonomski rast u našoj zemlji", poručuje Borislav Trlin, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH.

"Važno je da naši turistički djelatnici, ali i drugi privrednici u Federaciji BiH, znaju da su vrata Razvojne banke FBIH uvijek otvorena i da u nama mogu pronaći pouzdanog partnera u realizaciji njihovih projekata. Naš zajednički cilj je potaknuti razvoj inovativnih i kvalitetnih turističkih proizvoda te privući atraktivne ponude lokalnih turističkih poduzetnika koji će ne samo promovirati turizam u našoj zemlji i jačati cjelokupnu ekonomsku strukturu, već osigurati i održivi rast i prosperitet za sve građane", dodao je Trlin.

Maksimalan iznos kredita je 500.000 KM s rokom otplate osam godina i grace periodom do godinu dana

Kreditnim programom može biti obuhvaćena, naprimjer, izgradnja takozvanih eko sela, otvaranje porodičnih hotela ili revitalizacija tradicijskih kuća u ruralnim područjima. Kreditni program je usklađen sa Strategijom razvoja turizma FBiH 2022. – 2027., koja prepoznaje značaj beskamatnih kreditnih linija u stvaranju poboljšanog pristupa finansijama za sva turistička preduzeća. Ovo je važan iskorak u podršci privatnom sektoru turizma, jer banke često biznise u turizmu percipiraju posebno osjetljivim na fluktuacije i globalne ekonomske poremećaje.

Uprkos svim izazovima, turizam je rastuća grana privrede u BiH i jedna je od okosnica ekonomskog razvoja, koja ima značajan potencijal za dalji razvoj. To potvrđuju i podaci iz Agencije za statistiku BiH, prema kojima je u 2023. godini zabilježena rekordna turistička sezona. U periodu od januara do decembra 2023. godine zabilježeno je više od 1.730.000 turista, što je 17% više u odnosu na isti period 2022. godine. U istom periodu, evidentirano je više od 3.640.000 noćenja, što je za 13% više u odnosu na isti period 2022. godine.

U 2023. godini zabilježena rekordna turistička sezona
U 2023. godini zabilježena rekordna turistička sezona

Federalno ministarstvo okoliša i turizma putem niza aktivnosti pomaže razvoj sektora turizma uključujući specijalizirane grant programe, strategije i politike razvoja turizma, olakšavajući pristup finansijama za kompanije iz sektora turizma kroz saradnju s finansijskim institucijama.

"Saradnjom Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke FBiH želimo približiti turistički sektor bankarskom sektoru u cilju razvoja posebno dizajniranih kreditnih linija i modela za privatni sektor iz turizma. Iako turizam jest grana privrede koju prati sezonalnost i visoka osjetljivost na vanjske promjene, radi se ipak o sektoru koji se najbrže oporavlja i ima značajan potencijal za dalji razvoj. U prilog tome idu i posljednji podaci o broju noćenja i dolazaka turista za 2023. godinu u našoj zemlji koji su premašili ranije rekorde. Vjerujem da ćemo nastaviti i u 2024. obarati rekorde i da će turizam biti važan segment našeg ekonomskog razvoja", poručuje federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Sveobuhvatan paket podrške privatnom sektoru u turizmu uz USAID Turizam projekt

Program se realizuje uz podršku Vlade SAD-a, koja putem USAID Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), nastoji poboljšati pristup finansijama svim turističkim biznisima. Zahvaljujući ovom programu, svim zainteresovanim kompanijama bit će omogućena obuka za izradu poslovnih planova, kao i savjetodavna podrška u procesu apliciranja. Također, u okviru programa bit će realizirane radionice krajem aprila i početkom maja, u Mostaru i Sarajevu, te drugim bh. gradovima, a više informacija bit će uskoro poznato.

O važnosti podrške projekta USAID Turizam, govorio je direktor projekta USAID Turizam Feđa Begović.

"USAID Turizam s partnerima kontinuirano ulaže napore u stvaranje poticajnog okruženja u turizmu, što uključuje i poboljšan pristup finansijama. Podrška Vlade SAD-a kroz USAID Turizam projekt za ovaj program imat će širi uticaj na razvoj poslovanja kreditiranih preduzeća, ne samo kroz pomoć u pripremi kreditne aplikacije, već i kroz tehničku pomoć u turizmu, umrežavanje i promociju aplikanata, što će smanjiti rizik povrata investicije i osigurati uspješnost poslovanja. Sektor turizma zahtijeva značajna ulaganja da bi se iskoristili potencijali koje imamo širom Bosne i Hercegovine, što će pozitivno uticati i na jačanje brenda BiH kao destinacije", ističe Begović.

Borislav Trlin, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH je dodao: "Sa uključivanjem USAID Turizam projekta, investitori i turistički poduzetnici Bosne i Hercegovine sada dobivaju sveobuhvatan paket podrške. Osim finansijske podrške, zainteresovani klijenti sada će dobiti i edukacije i stručno savjetovanje kako bi razvili kvalitetne projekte, uspješno aplicirali za subvencionirano finansiranje te došli do finansijskih sredstava koja će unaprijediti njihovo poslovanje."

Razvojna banka FBiH će uz podršku Federalne Vlade i kroz saradnju s resornim ministarstvima, nastaviti tražiti najbolja rješenja za domaće biznise, kao što su subvencioniranje kamata na kredite, oslobađanje od naknada za obradu kredita ili dobivanje grant sredstava. 

"Nadamo se da će poticajno poslovno okruženje rezultirati uspješnim poslovnim pričama iz sektora turizma koje će otvoriti vrata većim budžetskim izdvajanjima Vlade FBiH za sektor turizma”, zaključuje federalna ministrica okoliša i turizma FBiH Nasiha Pozder. “To naravno ovisi i od uspješnosti realizacije programa i projekata koje ćemo imati u narednom periodu."

Svi zainteresirani turističko-ugostiteljski djelatnici za ovu kreditnu liniju više informacija mogu dobiti na web stranici Razvojne Banke ili web stranici USAID Turizam projekta. Također, svi zainteresirani mogu direktno kontaktirati USAID Turizam projekt, putem email adrese: [email protected].

Ukoliko želite saznati više o finansiranju projekata u oblasti sektora turizma, posjetite Online Finansijski Direktorij, jedinstvenu online platformu koja na jednom mjestu sadrži sve informacije o dostupnim izvorima finansiranja.