biznis
0

Kamočaji: Od maja evropski pristup nezaposlenim osobama

FENA
Igor Kamočaji
Igor Kamočaji
Uposlenici Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo od 1. maja će sa strankama i poslodavcima raditi po projektu Oglednog biroa, zaključak je to sastanka predstavnika Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) Erika Verina i Igora Kamočaja, direktora Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" koji je održan ove sedmice.

Za potrebe Oglednog biroa Novo Sarajevo, uposlenici Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo su prema definiranim obavezama i ciljevima u proteklom periodu u birou za zapošljavanje usvojili shemu poslovnih procesa, definirali set usluga i misija koje se u narednom periodu moraju provesti, te izvršili novi raspored osoblja koje će raditi u Oglednom birou.

"Od septembra do danas uradili smo najveći dio posla", kazao je tokom sastanka Ranko Markuš, koordinaror Projekta. Između ostaloga, utvrđena je radna grupa, usvojen plan aktivnosti za prevenciji i rizik, obavljena anketa o zadovoljstvu korisnika i organizirana radionica u okviru razvoja ogledne kancelarije.

Također za kontrolni biro određen je biro Stari Grad. Uz to odlučeno je da će se edukacija zaposlenika raditi i u biroima Centar, Hadžići i Ilidža.

Zadovoljstvo postignutim rezultatima u pilot projektu Oglednog biroa Sarajevo, istaknuo je direktor Igor Kamočaj, kazavši da će Ogledni biro biti putokaz na koji način će ubuduće raditi biroi za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo.

"To je jedan sasvim novi, evropski pristup radu. Potpuno će se promijeniti način pružanja usluga nezaposlenim osoba i poslodavcima. Sva orijentacija uposlenika biti će usmjerena prema korisnicima usluga", zaključio je Kamočaji.