Decembar 2017.
87

Javni dug Bosne i Hercegovine 11,3 milijarde KM

SRNA
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Javna zaduženost BiH na kraju prošle godine iznosila je 11.353.620.000 KM, od čega se na spoljni dug odnosi 7.851.990.000 KM ili 69,16 posto, a na unutrašnji 3.501.630.000 KM ili 30,84 posto, navodi se u informaciji o javnoj zaduženosti BiH koja će biti na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma parlamenta BiH u utorak, 4. septembra.

U ukupnom stanju zaduženosti Federacija BiH (FBiH) učestvuje sa 5.935.420.000 KM ili 52,28 posto, Republika Srpska sa 5.303.690.000 KM ili 46,71 posto, Brčko distrikt sa 40.280.000 KM ili 0,36 posto, a institucije BiH sa 74.230.000 KM ili 0,65 posto, precizira su u informaciji o javnoj zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2017. godine.

U odnosu na 2016. godinu, ukupni javni dug je manji za 744.590.000 KM ili 6,15 posto, spoljni dug je manji za 695.600.000 KM ili 8,14 posto, a unutrašnji za 48.990.000 KM ili 1,38 posto.

Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u 2017. godini iznosilo je 35,62 posto, navodi se u informaciji.

Servisiranje spoljnog duga BiH u 2017. godini iznosilo je 995.280.000 KM, od čega se na glavnicu odnosi 873.540.000 KM ili 87,77 posto, a na kamatu 121.740.000 KM ili 12,23 posto.

U ukupnom servisiranju spoljnog duga FBiH učestvuje sa 64,11 posto, Republika Srpska 34,96 posto, institucije BiH 0,47, a Brčko distrikt 0,46 posto.

U strukturi spoljnog duga prema kreditorima najveće učešće imaju Svjetska banka - Međunarodno udruženje za razvoj i Međunarodna banka za obnovu i razvoj sa 32,64 posto i Evropska investiciona banka sa 24,32 posto.

Pariski klub kreditora učestvuje sa 8,51 posto, Međunarodni monetarni fond sa 7,53 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,87 posto i Evropska komisija sa 2,79 posto, što ukupno predstavlja 82,66 posto ukupnog stanja spoljnog duga.