Triglav Fondovi
21

Investicijska štednja uz mjesečne uplate

Triglav Fondovi
Triglav Fondovi
Svjetski dan investicijskih fondova je idealna prilika da razmislite o investicijskoj štednji za svoju djecu ili za svoje bezbrižnije dane u penziji.

Dva su glavna razloga zašto je potrebno ulagati novac i zašto se mnogi za to odlučuju. Jedan razlog je inflacija koja utječe na to da novac svaki dan postupno gubi dio svoje vrijednosti zbog rasta cijena, a drugi je želja da zarađeni, odnosno stečeni novac u budućnosti vrijedi više.

Viši prinosi

Investicijska štednja podrazumijeva da se novac koji štedite ulaže sa ciljem ostvarivanja prinosa ili povrata na ulaganje. U pravilu, ovakva vrsta štednje u dugom roku omogućava ostvarivanje većih prinosa u odnosu na klasičnu štednju u banci.

Uzmimo kao hipotetički primjer da želite ulagati deset godina po 100 KM mjesečno u dionički fond sa neto prinosom od 7% godišnje. Prema okvirnom izračunu ukupna vrijednost sredstava ulaganja sa prinosom na ulaganje nakon deset godina bi iznosila oko 17.200 KM, odnosno 5.200 KM ili 43% više u odnosu na iznos uloženih sredstava*.

Druge prednosti

U Triglav Fondovima je omogućena investicijska štednja uz mjesečne uplate već od 20 KM, pri čemu uplate ne moraju biti u jednakom iznosu svaki mjesec, odnosno mjesečno možete uplaćivati koliko ste u mogućnosti.

Period investicijske štednje nije ograničen te je isplata uloženih sredstava moguća bilo kada i u pravilu se vrši u roku dva dana od dostavljanja Zahtjeva za isplatu. Dodatno, moguće je isplatiti dio ili cijeli iznos ulaganja. Na ovaj način imate kontrolu nad svojim sredstvima i veoma brzo možete isplatiti svoj novac u slučaju potrebe, bez obzira na planirani period vašeg ulaganja.

Saznajte vrijednost vaše investicijske štednje

Povodom svjetskog dana investicijskih fondova u Triglav Fondovima besplatno i jednostavno možete dobiti okvirni izračun vrijednosti za svoj vlastiti investicijski penzioni plan ili za investicijsku dječiju štednju. Dovoljno je da pozovete broj 033 277 270 ili da u kontakt formi ispod dostavite svoje kontakt podatke sa naznakom iznosa mjesečnih uplata i planiranog perioda.

*Podaci su edukativno-informativnog karaktera te ne predstavljaju garanciju stvarnog rezultata u budućnosti niti preporuku ili savjet za ulaganje. Navedeni podaci ne odražavaju historijski prinos bilo kojeg fonda niti predstavljaju bilo kakvu obavezu za Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo. Profitabilnost ulaganja u investicijske fondove u velikoj mjeri zavisi od kretanja na tržištu kapitala i trajanju ulaganja.