Investicije
0

U Prijedoru organizovan prvi investicijski forum dijaspore

FENA
Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić
Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić
Gotovo 300 gostiju iz BiH, regiona i Evropske unije okupilo se u nedjelju u Prijedoru na prvom dvodnevnom investicijskom forumu bosanskohercegovačke dijaspore - BHdiaFor 2013 s ciljem stimulisanja članova dijaspore i drugih da investiraju u Bosnu i Hercegovinu i u prijedorsku regiju ili uspostave poslovnu saradnju.

Na skupu učestvuju brojni visoki gosti, među kojima su guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, te predstavnici Svjetskog saveza dijaspore BiH, međunarodnih institucija te nadležnih entitetskih i drżavnih institucija.

Na Forumu je istaknuto kako je cilj povećanje investicija u regiju Prijedor i uspostava poslovne saradnje između prijedorskih kompanija i kompanija u inozemstvu u kojima rade ili čiji su vlasnici članovi zajednice dijaspore.

Na ovom skupu učesnici će prezentirati potencijalne investicijske/poslovne projekte i razgovarati o umrežavanju poduzetnika i investitora iz BiH i inozemstva.

Regija Prijedor je prihvatljiva za investicije s više aspekata, a dijaspora tog kraja koja żivi širom svijeta izuzetan je potencijal. Mnogi od njih su vlasnici kompanija u inozemstvu ili rade na visokim pozicijama u određenim kompanijama.

U regiji Prijedor posebno je razvijena drvna i tekstilna industrija te metalski sektor, ali mogućnost za ulaganje postoji i u drugim sektorima.

Armin Alijagić, predsjednik asocijacije Naša perspektiva, koja je organizator Foruma, ističe da je cilj skupa povećati svijest o dijaspori kao razvojnom potencijalu. Izrazio je zadovoljastvom odzivom, s obzirom da su na Forum prisutni predstavnici bh. dijaspore iz 17 zemalja svijeta.

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozaric kazao je kako građani BiH koji žive u inozemstvu šalju 3,5 milijarde KM u BiH, dvije milijarde putem transfera i milijardu putem penzija.

"I oni zaslužuju da imaju potrebnu pažnju i da ih ne doživljavamo samo kao pošiljaoce novca, nego kao partnere te da im omogućimo povoljnije uvjete za investiranje", podcrtao je Kozarić.

Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić naglašava kako dijaspora još nije značajno prisutna kao investitor u BiH, zbog čega je potrebno mijenjati poslovnu filozofiju i pristup te dijasporu posmatrati kao resurs.

Partneri na projektu organizacije Foruma su Grad Prijedor, Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora "PREDA-PD", Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH, Svjetski savez dijaspore BiH, dok je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - Sektor za iseljeništvo podržalo organizaciju foruma.

Ambasada Kraljevine Norveške i Švicarska agencija za razvoj i saradnju - SDC su finansijski podržali forum.

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, izvan BiH żivi više od 1.350.000 ljudi koji potječu iz BiH, a u odnosu na broj stanovnika to predstavlja trećinu ukupnog stanovništva BiH.

Dijaspora je važna zbog potencijalnog priliva finansijskih i ljudskih resursa u zemlji. Sada, dijaspora šalje gotovo dvije milijarde dolara godišnje što čini gotovo 20 posto BDP-a.

Ovo stavlja BiH na peto mjesto među 20 vodećih zemalja kada se uspoređuje volumen doznaka migranata u BDP-u.