|

Herceg: Turizam strateška grana za razvitak gospodarstva

Herceg: Turizam strateška grana za razvitak gospodarstva
0
F
FENA
10.12.2007. u 11:33
0
komentara
0

dijeljenja
Herceg: Turizam strateška grana za razvitak gospodarstva
Federalni ministar okoliša i turizma Nevenko Herceg mandat je započeo presijecanjem vrpce „Vinske ceste Hercegovine“ zajedno s predstavnikom EU u BiH veleposlanikom Dimitrosom Kourkoulasom.
U intervjuu za Federalnu novinsku agenciju ministar Herceg ističe kako proizvodnja vina i poljoprivreda uopće, uz turizam, kao strateške grane gospodarstva, mogu biti nositelji sveukupnog razvoja Hercegovine, ali i cijele zemlje te da se stoga trebaju stvoriti preduvjeti i osigurati kvalitetni poticaji za daljnji razvitak i ove gospodarske djelatnosti od koje može živjeti i mnogostruko veći broj domaćinstava.

Intervju s ministrom Hercegom napravljen je za magazin [email protected] koji će se pojaviti u januaru 2008.

FENA: Na čelu ste jednog novog ministarstva - okoliša i turizma. Kako ocjenjujete rad Ministarstva u ovoj godini i koji su Vam planovi za sljedeću godinu?

HERCEG: Činjenica da se nalazim na čelu dva resora- turizam i okoliš - koji su od strateške i aktualne važnosti za cijelu zemlju, to mi daje dodatnu ozbiljnost i odgovornost u radu. Druga činjenica je da je ministarstvo tek u nastajanju, profunkcioniralo sredinom prošle godine, odnosno tek prohodalo, a mora trčati 100 m sa zaprekama ispod 10 sekundi. To ponekad čini naš posao i zadaću nemogućim. No, pored toga moram istaći zadovoljstvo učinjenim ove godine i stvorenim pretpostavkama za iduću godinu i razdoblje.

Napravili smo brojne pomake na planu legislative i donošenja strateških dokumenata sa značajnom finalizacijom u narednoj godini. Izradili smo bh. Strategiju biološke raznolikosti i federalnu Strategiju zaštite okoliša, te proveli proceduru i osigurali sredstva za izradu federalne Strategije razvoja turizma.
Realiziramo brojne projekte od općeg značaja, kao što je trajna obnova i revitalizacija Počitelja i pripremu projekta „Revitalizacije i valorizacije kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske“. Zatim projekt sanacije slapa i korita rijeke Plive u Jajcu, te priprema projektne dokumentacije sanacije slapova Koćuše, Kravica i korita rijeke Trebižat. Izrada studije regionalnog sustava otpada u neumskom području. Radimo na pripremi projekta toplifikacije Gračanice i Viteza na biomasu, izgradnju centara za zbrinjavanje otpada (tzv.sanitarnih deponija) na području cijele BiH zajedno sa Svjetskom bankom, itd..

Vidna je naša aktivnost na terenu i potpori različitim aktivnostima, manifestacijama i projektima. Ove je godine naše ministarstvo u cilju razvoja zaštite okoliša i turizma kao značajne gospodarske grane te jačanja institucija civilnog društva podržalo 350 projekata i raznih manifestacija. Moram reći, sve to s ograničenim prostornim, financijskim i kadrovskim pretpostavkama. Kako moji suradnici kažu radimo u „petoj brzini“.

Turizam pripada u razvijajuću granu našeg gospodarstva čiji evidentni razvitak ukazuje na potrebu još kvalitetnijeg i konstruktivnijeg rada u budućnosti.

FENA: Što federalna Vlada i Vaše ministarstvo čini na unaprjeđenju turizma?

HERCEG: Turizam je nemoguće izolirano promatrati, jer on posredno i neposredno generira više gospodarskih grana, te mora u gospodarskim tijekovima postati vodeća tendencija privređivanja koja će koristiti naše nesumnjivo velike prirodne, povijesne i kulturološke vrijednosti.

Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo čitavim nizom aktivnosti čini snažne iskorake u strateškom opredjeljenju ka razvoju turizma kao strateške grane bh. gospodarstva. Izrada srednjoročne strategije razvoja turizma, master planova, sufinanciranje raznih aktivnosti, konkretnih projekata na terenu, nastojimo direktno i brzo utjecati na razvoj turizma koji se munjevitom brzinom razvija u svijetu. Razvijajući ove aktivnosti moramo strogo voditi računa o očuvanju naših prirodnih ljepota i biološke raznolikosti od prevelike turističke saturacije.

FENA: Odlučni ste u namjeri izmjene evidentno lošeg zakonodavstva u oblasti turizma i ugostiteljstva?

HERCEG: Mogu slobodo reći kako imamo europsko zakonodavstvo u oblasti okoliša, ali i manjkavo u oblasti turizma. Stoga radimo na donošenju novog zakona o turizmu i novog zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH. Ovaj posao radimo uz pomoć međunarodnih institucija, prije svega USAID-a.

Također, radimo nužne izmjene Zakona o turističkim zajednicama i promociji turizma. Inicijative za izmjene ovog zakona potekle su prvenstveno radi jačanja i promicanja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba, u djelatnostima ugostiteljstva i turizma, te po radi jačeg i svrsishodnijeg organiziranja turističkih zajednica čija je prvenstvena zadaća promocija turizma na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

FENA: Zvanično počinje zimska turistička sezona. Koliko je Vaše Ministarstvo doprinijelo da ona bude uspješna?

HERCEG: Ovogodišnja turistička sezona pokazuje pozitivne trendove i u broju posjeta i broju noćenja, kao i u turističkoj potrošnji. Možemo biti generalno zadovoljni s relativnim poboljšanjima ove godine (17posto), ali su apsolutni pokazatelji još daleko od naših potencijala. Rezultat je to pomaka u boljoj i jačoj turističkoj promociji, ali i ponudi, poglavito kad je zimski turizam u pitanju. Ulažu se određena sredstva u zimske sadržaje i projekte turističke infrastrukture. Ministarstvo je ove godine podržalo projekte na svim zimskim centrima od Bjelašnice, Vlašića, Rostova, Brusnice do Blidinja, to planiramo i u slijedećoj godini. U narednoj godini i razdoblju planiramo raditi master planove razvoja turizma na tim područjima, te predložiti Vladi poticaje za razvoj zimskog turizma osobito kada su u pitanju objekti i infrastruktura. U zadnje vrijeme primjetna je svijest kod svih relevantnih čimbenika na potrebu orijentacije na domaće i međunarodno promicanje naših turističkih potencijala, jer samo na taj način možemo dati snažnu potporu razvoju održivog turizma u svim njegovim segmentima i na cijelom području BiH.

FENA: Koliko ste zadovoljni zahtjevima za pomoć pojedinih općina za razvoj turizma u sljedećoj godini, odnosno da li su projekti razvoja turizma kvalitetni i realni.

HERCEG: S puno priče o turizmu pojedina područja i sredine moraju preći na konkretna djela. Imamo pozitivnih primjera i izuzetnih projekata koji će siguran sam osigurati potrebita sredstva, ali ima i našeg poznatog prepisivanja i površnosti u ovoj oblasti.
Ustvari, nedostaju jasni i kvalitetni projekti koji će naše neosporne vrijednosti staviti u funkciju razvoja. U slijedećem periodu pokušat ćemo konkretnim akcijama poticanja razviti sveobuhvatno kvalitetniji pristup ovoj problematici.

FENA: Čini se da je broj zahtjeva za izdavanje okolišnih dozvola mali. Da li je u pitanju nezainteresiranost ili neinformiranost gospodarskih subjekata. Da li ćete stoga poduzeti neke korake u edukaciji uposlenih u gospodarstvu?

HERCEG: Jedna od temeljnih zadaća našeg ministarstva je razvijanje i ubrzanje praktične primjene Zakona za zaštitu okoliša s aspekta uspostave novog zakonskog instituta – okolišne dozvole kako za nova tako i za postojeća postrojenja i instalacije, a koji je utemeljen na modernim europskim standardima i procedurama i tretira sve utjecaje koje pogoni i postrojenja, odnosno aktivnosti uglavnom gospodarskih subjekata imaju na pojedine segmente okoliša i okoliš u cjelini. Također, danjlji razvoj registara zagađivanja i postrojenja kao zagađivača, što će zajedno s jačanjem okolišne inspekcije osnažiti provođenje okolišnih zakona u praksi i tako dati značajan doprinos reformi našeg gospodarstva na okolišnim načelima održivog razvoja.

U ovom procesu uočene su određene poteškoće, a što je najvjerojatnije pomanjkanje iskustva u ovoj novoj materiji kod nadležnih ministarstva, ali isto tako i pomanjkanju svijesti o zakonskoj odgovornosti kod većine gospodarskih subjekata. Glede toga smo organizirali jednu sveobuhvatnu edukaciju i kampanju pod nazivom „Okolišna dozvola – prijatelj okoliša“. Cilj seminara, radionica i kampanje je upoznavanje nadležnih u županijskim ministarstava i općinskim tijelima uprave, gospodarskim subjektima i javnosti s mogućnostima zaštite i unaprjeđenja zaštite okoliša putem primjene relevantnog zakonodavstva; postupkom izdavanja okolišne dozvole; registrima postrojenja/zagađivača i zagađivanja; postupkom uključivanja javnosti i pristupom javnosti informacijama o zaštiti okolišu i prirode; načinom planiranja zaštite okoliša; načinom uspostave standarda kvalitete okoliša (putem najboljih raspoloživih tehnologija/ BAT-ovima); odgovornostima za pričinjenu štetu u okolišu, itd.

FENA: Građani BiH su malo upoznati s očuvanjem okoliša. Hoće li Ministarstvo pokrenuti javnu kampanju radi veće informiranosti građanstva?

HERCEG:Jačanje svijesti o potrebi zaštite okoliša iz dana u dan je sve veće. Nizom pozitivnih primjera možemo potkrijepiti ovu činjenicu. Međutim, to u ovom trenutku nikako ne smije biti i zadovoljavajuće. Svojim aktivnostima moramo doprinijeti općem boljem stanju ekološkog duha svakog stanovnika naše zemlje. Kada postanemo svjesni kako gašenjem jedne nepotrebno upaljene sijalice doprinosimo smanjenju klimatskih promjena, situacija će biti znatno povoljnija. Upravo na ovu temu ćemo organizirati naredni EKO kamp koji smo ove godine u kratkom roku odlično organizirali i polučili sasvim mjerljive i kvalitetne rezultate. Namjeravamo tijekom druge polovice 2008. provesti kampanju jačanja svijesti o potrebi bolje zaštite prirode i biološke raznolikosti kojom naša zemlja obiluje. Moramo maksimalno raditi na edukaciji mladih koji bi trebali postati okosnica razvoja društva, a istovremeno stvarati sve preduvjete za opstojnost održivog razvoja na našim prostorima.

FENA: Raspisali ste međunarodni natječaj za izradu federalne Strategije razvoja turizma, što od nje očekujete?

HERCEG: Temeljni ciljevi Strategije su: povećanje konkurentnosti turističkog gospodarstva; povećanje deviznog priliva od turizma; rast domaćeg turističkog prometa i rast zaposlenosti u turizmu. Uz ove temeljne ciljeve, očekivanja su da se ovim projektom inicira kreiranje pozitivnog imidža na svjetskom tržištu, da osigura dugoročnu zaštitu prirodnih, kulturnih i povijesnih resursa u funkciji turizma, da poboljša kvalitetu života uz pomoć turizma i da osigura zaštitu turističkih potrošača suglasno današnjoj europskoj praksi.

Dok ne uradimo Strategiju, koja će na jedan sustavan način urediti ovu oblasti, te pokazati pravce i mjere za održivi razvoj ove grane gospodarstva, ministarstvo će sufinancirati još izdašnije, projekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i okoliša od značaj za Federaciju BiH.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.