|

"Za ono što vrijedi spremni smo se boriti"

"Za ono što vrijedi spremni smo se boriti"
5
S
Razgovarao: Faruk Borić
6.1.2011. u 18:25
8
komentara
5

dijeljenja
"Za ono što vrijedi spremni smo se boriti" Vujić: Knjiga bogata primjerima uspješnih kompanija iz BiH
"Leasing kao savremni oblik finansiranja“ autora dr. Slobodana Vujića te koautora prof. dr. Nikole Grabovca i dr. Saše Vujića ovih dana je objavljena. Leasing je sve učestaliji i u Bosni i Hercegovini, te smo stoga razgovarali sa autorom, dr. Vujićem.
Gospodine Vujiću, koja je osnovna vrijednost ove knjige?

Temeljna vrijednost ove knjige ogleda se u sistematičnosti i svobuhvatnosti pristupa autora i koautora jednoj kompleksnoj temi kao što je to poslovanje leasing kompanija. Knjiga je modernog dizajna sa obrađenih 14 dijelova, a sve je to provučeno kroz mnoge primjere naših uspješnih bh. firmi. Jedna od najbitnijih stvari je što u regionu ne postoji niti jedna knjiga sličnog nivoa, gdje je ta tema leasinga obrađivana na ovaj način.

Želja autora i koautora ove knjige je bila da se obrade svi temeljni aspekti poslovanja leasing kompanija, kao što su organizacijski, menadžerski, pravni, računovodstveni i finansijski. Korištenje relevantne eknomske literature najprije je stvorena obuhvatna teorijska podloga, koja omogućava detaljan uvid u složenost poslovanja jedne leasing kompanije, što doprinosi stručnoj vrijednosti ove knjige.

Naučna vrijednost ove knjige temelji se na rezultatima provedenog primarnog istraživanja koje je imalo definirati faktore koji će poslužiti podizanju nivoa kvaliteta usluge leasing kompanije.

Knjiga je nastajala duži niz godina uz moj rad na postdiplomskom školovanju tj. magistarskom radu, odnosno kasnijim istraživanjima vezanim uz pisanju doktorske disertacije. Mnoge su dobre kompanije kroz primjere zastupljene u ovoj knjizi, što joj daje dodatnu upotrebnu vrijednost.

Knjiga se sastoji od 14 tematskih dijelova: Osnove leasinga, Asortiman leasing usluga, Kanali prodaje leasing usluga, Integrisane marketinške komunikacije leasing kompanije, Politika cija leasing kompanije, Leasing opravdanost korištenja, Rizici i štete u leasing poslovanju, Računovodstvo u leasing poslovanju, Porezna politika i leasing poslovanje, Ekonomika poslovanja leasing poslovanja, Upravljanje leasing kompanijom, Pravne norme leasing ugovora, te Rezultati primarnih istraživanja o leasing kompanijama

Kakve su perspektive leasinga u BiH?

Leasing kao oblik finansiranja je svakako nešto što će u budućnosti biti sve više prihvaćeno od strane kako fizičkih lica tako i kompanija. Posebno je to interesantno za male i srednje kompanije, koje na taj način mogu doći do modernih i novijih sredstava za rad i koje će tako podići nivo svoje produktivnosti. Mi svi, a tako i naše kompanije, moramo biti spremni za utakmicu sa najboljim iz Evrope i svijeta. Ukoliko ne budemo konkurentni, nemamo šansu za opstanak. Trebamo proizvoditi kvalitetnu i dobru robu, odnosno uslugu, a onda ona nađe svog kupca bilo ovdje bilo negdje dalje.

Koliko je teško raditi u našim uslovima?

Svakako da je vođenje leasing kompanije znatno kompleksnije nego što to na prvi pogled izgleda. U neuređenim sredinama imate kao leasing kompanija mnogo više prilika da napravite loše plasmane nego u nekim uređenim sredinama.

Ono što je dobro da je u zadnje dvije godine se znatno mnogo uradilo na uređenju pravila poslovanja i svakako je dobro da se leasing kompanije bave onim za šta su i osnovane, a ne nekim drugim poslovima. Smatramo također dobrim pravcem to da su leasing kompanije stavljene pod nadzor agencija za bankarstvo RS i FBiH. To će omogućiti i ozbiljne analize prilikom upoređivanja kvaliteta i uspješnosti samih leasing kompanija.

Koliko godina radite na mjestu direktora VB Leasinga?

Foto: Sarajevo-x.com Foto: Sarajevo-x.com
Već preko sedam godina sam na mjestu direktora VB Leasing BH. I na tom putu je bilo i uspona i padova i ne uvijek tako lijepih trenutaka. Upravu VB Leasinga činimo gospodin Sulejman Hadžić i ja. Kao što bi se reklo, riba obično smrdi ili je dobra od glave. Činjenica je da su ljudi ključ svega i od momenta kada smo pročistili naše redove, direktno je tako izgledao i naš rast u nekom našem tržišnom učešću od 6 posto, 9 posto,11 posto, 13 posto, 15 posto, 18 posto i sada nekih 25 posto. U principu nama to i nije najbitnije, jer mi fokus stavljamo na efikasnost u poslovanju, odnosno na kvalitet. Ne moramo mi svaki posao ni finansirati, ali za ono što smatramo da vrijedi spremni smo se i boriti. Možemo mi spominjati ove ili one tržišne udjele, ali ono što je bitno je rezultat na kraju godine. Tu je VB Leasing sigurno jedna od boljih leasing kompanija u BiH.

Sedam godina na jednom mjestu. Šta Vam predstavlja zadovoljstvo u poslu kojim se bavite?

Mlad i ambiciozan tim, koji se poistovjetio sa svojom kompanijom. Rad u jednoj opuštenoj atmosferi, sa jasnim fokusom na ispunjenje ciljeva kompanije. Posebno zadovoljstvo mi predstavlja činjenica da smo rijetki koji u vremenima krize nismo morali ljudima davati otkaze. Stajali smo klijentima na raspolaganju i u vremenima krize. Oni su to do sada znali cijeniti, ja se nadam da će pamćenje i potrajati kod dobrog dijela njih.

Pored toga, postali smo unutar naše grupacije po kvalitetu među dvije kompanije. To nije bilo nimalo lako ostvariti u ovakvom okruženju i ovakvo malom tržištu kakvo je naše bosanskohercegovačko.

Kakvi su Vam planovi za budućnost u smislu granjanja posla?

U VB Leasingu radimo na uvođenju novih modula gdje želimo maksimalno skratiti vrijeme odobrenja. Mislim da će to posebno biti interesantno prodavcima vozila koji takvo nešto trebaju. Jednostavno, ne žele da im potencijalni kupac napusti salon, a da nije zaključio kompletan proces kupovine auta.

Pored toga, u prošloj godini sam izabran kao doc. dr. na Univerzitetu "Vitez“ u Travniku i predavat ću honorarno predmet Prodaja na redovnom, vanrednom i postdiplomskom studiju Poslovne ekonomije. Mislim da je dobar i jedini ispravan koncept kombinacija prakse i teorije. Sve ostalo je malo upotrebljivo kasnije kad se to i završi. Studenti su već razlikuju kvalitetu ovog univerziteta u Travniku i kod nas ne dolaze oni koji nisu mogli završiti državni fakultet, odnosno koji su zainteresovani samo za papir odnosno kupovinu diplome. Dokaz tome su mnogi stvarno ugledni profesori koji rade na ovom univerzitetu.

Šta biste željeli promijeniti?

Želio bih bolje okruženje u kojem će se cijeniti rad, red i disciplina. Želio bih da nesavjesno poslovanje i nesavjesan rad bude istinski sancionisan i da to vrijedi za sve. Želio bih što manje granica, jer je lijep osjećaj kad ne moraš svakih nekoliko kilometara vaditi i pokazivati pasoš.
Prijavi grešku


Komentari (8)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...