Koraci za unapređenje
37

Predstavnici Svjetske banke predstavili preliminarne rezultate analize za reformu Zavoda PiO/MiO

F. H.
Predstavnici Svjetske banke predstavili su federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću preliminarne rezultate analize za reformu Zavoda PiO/MiO, koji je dio šireg projekta unaprjeđenja rada ustanova iz nadležnosti ministarstva.

Ova analiza obuhvatila je sve ključne aspekte rada Zavoda, uključujući propise, upravljanje, organizacijsku strukturu, kadrove, tehničku opremljenost i saradnju sa drugim organima, kao što je Poreska uprava FBiH. Rezultati su identificirali kako prednosti tako i nedostatke u radu Zavoda, a posebna pažnja je posvećena saradnji između Zavoda i Poreske uprave, koja je ključna za rješavanje prava iz PIO.

Ova analiza je, kako je kazao ministar, nastavak ranije dogovorenog i započetog projekta unaprjeđenja rada ustanova iz nadležnosti ministarstva, konkretno Federalnog zavoda PIO, koji ima za cilj unaprijediti efikasnost rada nosioca osiguranja, a time i ostvarivanje prava krajnjim korisnicima tj. penzionerima.

Svjetska banka je prilikom dijagnostike koristila posebno i namjenski razvijen alat, odnosno dijagnostički postupak SIAD, koji je općeprihvaćen i korišten u velikom broju zemalja koje su imale namjeru da unaprijede rad nosilaca osiguranja, a odlikuje ga veliki stepen objektivnosti dobijenih rezultata i preporuka za unaprjeđenje rada.

Nastavak projekta će biti predstavljen Vladi Federacije BiH radi odobravanja daljnjih pravaca reforme, a Vlada će konačnu odluku o nastavku projekta donijeti na prijedlog resornog ministarstva.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je u julu prošle godine da će se krenuti u reformu Zavoda penzijsko - invalidskog osiguranja u saradnji sa Svjetskom bankom, a tada je najavljeno da je reforma Zavoda PiO/MiO neophodna u svim segmentima njegove organizacije i poslovanja, te da se uporedo krenulo sa oba procesa; izmjenama Zakona o organizaciji penzijsko - invalidskog osiguranja i analizom stanja samog Zavoda, saopćeno je danas iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Reforma organizacije Zavoda projekat je koji bi trebao biti završen u narednih nekoliko godina, ukoliko se pokaže da FBiH može pratiti regionalne trendove, odnosno prakse zemalja koje su sa Svjetskom bankom već prošle ovu reformu.