Za 13 posto više
24

Poreska uprava RS-a u prvom kvartalu prikupila više od milijardu KM javnih prihoda

V. K.
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Foto: Shutterstock/Klix.ba
Poreska uprava RS-a u prvom kvartalu ove godine na račun javnih prihoda entiteta prikupila je 1,048 milijardi KM, što je za 123,6 miliona KM ili 13 posto više u odnosu na prva tri mjeseca prethodne godine.

Posmatrano po grupama javnih prihoda, naplata direktnih poreza u periodu januar - mart ove godine veća je za 20 posto, dok je naplata doprinosa veća za 12 posto, a ostalih javnih prihoda za pet procenata.

Doprinosi su u prva tri mjeseca ove godine naplaćeni u iznosu od 594,1 miliona KM, što je za 64,1 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO veća za 11 posto, za Zavod za zapošljavanje i za Fond dječje zaštite veća je za po 12 posto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 14 procenata.

Direktni porezi su u posmatranom periodu ove godine naplaćeni u iznosu od oko 312,3 miliona KM, što je za 52,2 miliona maraka ili 20 posto više nego u prva tri mjeseca prethodne godine.

Najveći rast naplate u ovoj grupi javnih prihoda ostvaren je kod poreza na dobit koji je u prvom kvartalu ove godine naplaćen u iznosu od 203,5 miliona KM, odnosno 35,6 miliona KM više.

Povećanje naplate bilježi i porez na dohodak koji je u tom periodu naplaćen u iznosu od 101,5 miliona maraka, što je za 16,3 miliona KM ili 19 posto više nego u periodu januar-mart 2023. godine.

Kod ostalih javnih prihoda, u prva tri mjeseca naplata je iznosila 142 miliona KM, što je za 7,3 miliona KM ili pet posto više u odnosu na isti period 2023. godine.

Kada je u pitanju ova grupa javnih prihoda, nastavljen je rast naplate po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću i to za 27 procenata, dok je naplata taksi i naknada veća za devet odsto, a naplata kazni veća je za šest posto. Što se tiče samo marta ove godine, naplata javnih prihoda je iznosila 458,4 miliona KM, što je za 46,3 miliona maraka ili 11 procenata više nego u istom mjesecu prošle godine.