Stabilno tržište
27

Agencija za bankarstvo FBiH: Kamate za kredite sa promjenjivom kamatnom stopom neće značajno rasti

F. H.
Građani ne trebaju biti zabrinuti
Građani ne trebaju biti zabrinuti
Iz Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine su poručili kako promjene kamatnih stopa na kredite i ako se dese neće biti dramatične.

Poručuju kako je nivo kamatnih stopa u prvom kvartalu 2022. godine ostao stabilan, ili čak dodatno smanjen u odnosu na kraj 2021. godine. Razlog za ovo je stabilan odnos ponuda i potražnje za novcem u Bosni i Hercegovini i dobro poslovanje banaka.

Iz Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da nema razloga za zabrinutost, te da neće biti nekontrolisanog rasta referentnih stopa.

"U ekonomskim prilikama koje su aktuelne u EU i Eurozoni, ne može se govoriti o nekontroliranom rastu referentnih stopa, jer se one usklađuju ili mijenjaju kao rezultat planskih mjera Evropske centralne banke, sa ciljem djelovanja na inflatorna kretanja", stav je Agencije.

Uvjeravaju da promjene kamatnih stopa i ako se dese neće biti dramatične, te da stabilnost tržišta u Bosni i Hercegovini odgađa ili umanjuje značajnije efekte koji bi se prenijeli sa drugih tržišta.

"I u slučaju BiH, ključni rizici su vezani za inflatorna kretanja i potencijalne zastoje u snabdijevanju energentima i drugim robama", identifikuju u Agenciji potencijalno rizična područija.

Istakli su da je u slučajevima kada su građani podigli kredite sa promjenjivom kamatnom stopom, kreditor o svakoj promjeni dužan pisano ili elektronski obavijestiti korisnika prije početka primjene proizvodne stope. Kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom ista se ne može naknadno mijenjati.