Podizanje svijesti
1

Da li ste već potpisali peticiju za sigurno kretanje u saobraćaju? Cilj je smanjenje nesreća u BiH

S. Š.

Jedan od vodećih problema u bosanskohercegovačkom društvu jeste narušena sigurnost u saobraćaju. Zbog toga je pokrenuta inicijativa "Peticija za sigurno kretanje i za život u saobraćaju".

Naime, "Peticija za sigurno kretanje i za život u saobraćaju" je inicijativa posvećena podizanju svijesti o ponašanju u saobraćaju, ali i mobiliziranju zajednice kako bi, u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kroz izmjene Pravilnika i Zakona, postigli značajno smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

Ambasador kampanje je Danis Tanović koji poručuje da jedino zajednički možemo postići sigurnost u saobraćaju.

Cilj ove kampanje je kreirati okruženje u kojem će se svaki građanin i građanka Bosne i Hercegovine osjećati sigurnije kao učesnik u saobraćaju, u ulozi vozača, pješaka, vozača romobila ili bicikliste.

"Želimo udruženim snagama promovisati odgovorno ponašanje u saobraćaju, ali i edukovati građane/ke o važnosti savjesnog i obzirnog ophođenja prema saobraćaju. Ministarstvo komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine je prepoznalo važnost ove inicijative i podržalo Peticiju za sigurno kretanje i za život u saobraćaju", saopćili su pokretači ove inicijative.

U borbi za sigurnost u saobraćaju širom svijeta, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je postavila jasan cilj za drugu UN dekadu sigurnosti u saobraćaju, a to je: prepoloviti broj globalnih smrtnih slučajeva i povreda u saobraćajnim nesrećama, do 2030. godine.

Razlog tome su sljedeće statistike, koje ukazuju na alarmantnost rješavanja ovog kolektivnog problema:

  • Povrede u saobraćaju su najčešći uzrok smrti mladih od 5 do 29 godina.

  • Godišnje, oko 1,3 miliona ljudi gubi život u saobraćajnim nesrećama.

  • Čak 93 posto smrtnih slučajeva na cestama se događa u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, prema podacima iz Bihamka, a navedenim u "Informaciji o saobraćajnim nezgodama, njihovim uzrocima i posljedicama u BiH" u 2022. godini, broj saobraćajnih nesreća porastao je za nevjerovatnih 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kako bismo skrenuli pažnju na ovaj problem i kako bi, u konačnici, doveli do njegovog smanjenja, jedan od načina jeste upravo kroz ovu inicijativu. Više informacija je na LINKU gdje također možete i potpisati inicijativu.