Najbolji odgovor na terorističke napade u Parizu je:

FACEBOOK PREPORUKE