datulastariji
teniser
stefan
č.a.narod na
sahalinu
radijus"all terrain board"koja je
izražena
u preveli-
koj mjeri
obrazovna
ustanova
italijansko
finska
glumica
i model
američka
glumica
en
žena iz
arabije
koje nema
svoj par
napadačke
akcije,
napadi,
ataci
vladarski
prijesto
željezo u
betonu
glumac
barton
žensko
ime
mjesto u
sloveniji
ime našeg
fudbalera
na slici
"testing effort function"
dan u
sedmici
naziv za
konja
mrke
boje
prezime
fudbalera
na slici
trud, muka
eksploziv-
ne naprave
tijesno,
uzano
litar
sokratov
tužilac
uran
vrsta
biljke
pogodak u
košarci
pravac u
muzici
vrsta
ptice,
tukac (mn.)
glumac
kiton
vrsta
ptice
(mn.)
okruglo
slovo
osnovna
škola
koje ima
velike
krakove

Križaljka br. 1333