jelo od
tijesta
razredboja kože,
put
prezime
glumca
na slici
dio tijelačetvrti i
peti samo-
glasnik
rijeka u
sibiru
"small business administra-
tion"
strate-
gija
ultra
kratki
talas
(skr.)
samoživ
čovjek
egipatska
ili
"visočka" ...
služba za
transport
vozila u
kvaru
pjevačica
tikaram
pjesnik
dizdar
običaj bojenja kose
pjesnik
sarajlić
žensko ime, reva
španska
trska
tempo
vrsta
malog
čamca (mn.)
zastor,
zavjesa
kikinda
glumica
šepard
prvo slovo
abecede
jednogod.
ždrijebe
magarac,
tovar
naučnik
njutn
kompozit.
hačatur-
jan
iznos koji
se plaća za
učešće na
seminaru
i sl.
sjedinjene
američke
države
kranj
marka teških kamiona
nota solmizacije
pjevačica
oksa
država u
sjevernoj
americi
mjerica od
pola litra
mršavo
slovo
izraslina
na glavi
životinje
ime glumca
na slici

Križaljka br. 1082