učesnici
mobe
energijariskant-
nost
jelovnik
na računaru
državna
blagajna
(mn.)
"date of delivery"prezime
selektora
naše fud.
reprez.
na slici
praviti
se junakom
žlijeb
ime selektora naše fud. rebprezent.
na slici
"beach jump. unit"
loše vrijeme,
nehora
kisik
onaj ko se
bavi aero-
nautikom
špirit
koje je
bez
nade
zvijezda u
sazvježđu
orla
mrtvački
ležaj
"global po-sitioning system"
"royal
army
reserve"
onaj koji
igra
muško ime
radnik na
pakovanju
narod u
indiji
lošiji,
obični konj
"all about jazz"
španska
tv nagrada
mjesto kod
teherana
grčko slovo
"informat. technology equipment"
biljni
svijet
ivova
šumica
glumica
šovagović
amper
blještati,
sjajiti se
austrija
teniski
komenta-
tor
vilander
dodatak
hrani,
slador

Križaljka br. 1138