bolesno stanje (lat.)pisac nametakj.i.muško imeprezime književ- nice na slici"Irish Stock Exchange"lijek u obliku kuglice (mn.)italijaglumica blek
ime književnice na slici
pripadnik hipi pokreta
strujno sidro
vladari u oligarhiji
amper
na turski način
rijeka
učenik ćirila i metodija
žitelj adre
pristanak na neviđeno
njem. fud. stručnjak henes
izaslanici u inostr.
"Universal Audio Digital"
jajolik
sazvučje tonova
sekunda
rijetkost
super model adrijana
sudska presuda
osobina onog što je lako
enleska pivnica
u.i.
"Auto-Restricted Zone"
vrsta vina
šansonjer aznavur
ć.t.
pjevač kazić leo
ženski potomak, kći
italija
djelovanje pljačkaša i bandita

Križaljka br. 990