starija
holivudska
glumica
australski
tobolčar
oznaka za
skraće-
nicu
mahnitostlik iz
crtića
sekundaglasati se
poput
psića
glumac
marfi
okvašena
rosom
previks za
duboku
starost
slavni
šahist
emanuel
naglasak (mn.)
završni
udarac u boksu
edin
odmilja
morski
ježevi
igrač
snukera
na slici
aluminij
vrsta
začina
svijetleći
plin
norveška
vrsta
elektron.
čipa
glumica
velč
vrsta
vodozemca
žensko
ime
gram
nositi s
čega na
dolje
vrsta
jedrilice
neupotri-jebljeno
redak u
kuranu
čest naziv
hotela
tekstilna
biljka
onaj ko se
bavi
ronjenjem
č.o.
tantal
elvis
odmilja
dodatak
proizvodu
austrija
tanka,
tanušna
vulkan na
otoku
mindanao

Križaljka br. 1267