univerzi-
tetski grad u
švedskoj
r.l.uličica"active noise reduction"sporazum
banaka ili
vlasnika
kapitala
sekundaono što se
ispari,
isparenje
(mn.)
lična
zamjenica
osobina
osoba sa
izraženim
mišićima
fudbalski
sudija
mejer
tvrdnja u
matematici
odjevni
predmet
za noge
vrh na
planini
čvrsnici
doživljaj
spavača
gorje u
južnoj
americi
sekunda
mjesto u
njemačkoj
proizvoditi
šuškave
zvukove
škola
okrutni
vladar
desetina,
porez na
zemlju
imati
znanje
pjevač
dino
hrvatski
fudbaler
na slici
glumica
šovago-
vić
glavni
grad
kolumbije
travka
vrsta
minerala,
kremen
legenda
svijet
blaženih
u slavena
pjesnik
dizdar
francuski
sineast
luj
načinjeno
od lima
lantan
medite-
ranska
zemlja
pjesnik
sarajlić
austrija
div, kolos
njemački
filozof
imanuel

Križaljka br. 1088