{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Stanje na putevima
četvrtak, 15.11.2018.
Bosanska Gradiška-Banja Luka

Zbog izgradnje naplatne stanice Čatrnja, na mjestu izvođenja radova saobraća se sporije.

Izmjena režima saobraćaja u ulici Hakije Kulenovića (Sarajevo)

Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

Izmjene režima saobraćaja u Sarajevu

Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama:  Nikole Šopa, Rajlovačka cesta, Hrasnička cesta (od spoja sa ulicom Umihane Čuvidine do spoja sa ulicom Igmanskih bataljona), Kasima ef.Dobrače, Vilsonovo šetalište (spoj sa ulicom Hamdije Čemerlića), Bulevar Meše Selimovića, Alipašina, Grličića Brdo, Ramića Banja i Skenderija.

Obustava saobraćaja u ulici Maršala Tita u Mostaru

Zbog radova na kanalizacijskim kolektorima, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita na dionici od raskrsnice sa ulicama Karađozbegova i Osmana Đikića do raskrsnice sa ulicom Huse Maslića, kao i od Narodnog pozorišta Mostar do raskrsnice sa ulicom Mala Tepa.

Obustava saobraćaja u ulici Stari drum (Sarajevo)

Zbog izvođenja radova u ulici Stari drum (od spoja sa ulicama Generala Izeta Nanića i Dr.Halid bega (Hrasnica) u pravcu naselja Kovači) od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj. Vozila pravnih i fizičkih lica sa sjedištem/prebivalištem u ulici Stari drum će se propuštati, a za vrijeme obustave alternativni pravci su Stari drum- Igmanskih bataljona.

Obustava saobraćaja u ulici Olovska u Sarajevu

-Zbog izvođenja radova u ulici Olovska (od raskrsnice sa ulicom Triglavska u dužini 510 metara) od 07:30 do 17 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravci su Triglavska-Olovska i Novopazarska-Olovska.

Obustava saobraćaja u ulici Derviša Numića (Sarajevo)

Zbog izvođenja radova od 17 sati 14.11. do 05 sati 16.11. obustavlja se saobraćaj u ulici Derviša Numića, od raskrsnice sa ulicom Zagrebačka do raskrsnice sa ulicom Put Mladih Muslimana. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Zagrebačka-Grbavička-Zvornička-kružni tok Hrasno-Put Mladih Muslimana i Zagrebačka-Ljubljanska-Put Mladih Muslimana.

Obustava u ulici Munira Gavrankapetanovića (Sarajevo)

Zbog izvođenja neophodnih radova od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Munira Gavrankapetanovića (od spoja sa ulicom dr. Kasima Begića du ulaza u pijaci Stup). Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Dr.Kasima Begića-Aleja Bosne Srenbrene-Kurta Schorka i Dr.Kasima Begića-Latačka-Dr.Silve Rizvanbegović-Dž.Bijedića-Aleja Bosne Srebrene-Kurta Schorka.

Obustava saobraćaja u ulici Kemal Begova (Sarajevo)

Zbog izvođenja neophodnih radova od 07 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Kemal Begova (od spoja sa ulicom Alipašina do spoja sa ulicom Koševo). Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Alipašina- Koševo- Danijela Ozme.

Obustava saobraćaja u ulici Dalmatinska u Sarajevu

 Zbog izvođenja neophodnih radova u vremenu od 07:30 do 16:00 sati, obustavlja se saobraćaj u ulici Dalmatinska  (od spoja sa ulicom Mehmeda Spahe do spoja sa ulicom Maršala Tita), za smjer kretanja iz pravca Mejtaša. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Dalmatinska-Mehmeda Spahe-Kaptol-Maršala Tita i Dalmatinska-Mehmeda Spahe-Dženetića čikma-Pehlivanuša-Maršala Tita.

Obustava saobraćaja u ulici Skenderija u Sarajevu

Zbog izvođenja neophodnih radova od 23:30 do 05:20 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Skenderija (od spoja sa ulicom Hamze Hume do spoja sa ulicom Podgaj).

A-1, Sarajevo zapad-Lepenica

Na lokalitetu Ban Brdo zbog aktivnog klizišta vozila u tunelu Igman, kao i iza tunela, saobraćaju preticajnom trakom. 

A-1, Visoko-Podlugovi

Zbog radova na sanaciji dva mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Podlugovi, vozila saobraćaju dvosmjerno, jednom saobraćajnom trakom (smijer Zenica-Sarajevo). 

M-4, Teslić-Karuše

Zbog radova na izgradnji kolektora na magistralnom putu M-4 Teslić-Karuše, od 07 do 17 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-5, Hrenovica-Mesići

Zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

M-5, Mrkonjić Grad-Ključ

Zbog radova na rekonstrukciji mosta na ulazu u Ključ saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila  jednom saobraćajnom trakom.

M-5, Donji Vakuf-Travnik

Zbog radova na sanaciji mosta na području Komara, na magistralnom putu M-5 Donji Vakuf-Travnik, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju

M-5, Jajce-Mrkonjić Grad

Zbog radova na sanaciji mosta na ulazu u Jajce, saobraća se jednom trakom-naizmjenično.

M-6, Domanovići-Stolac (na ulazu u Stolac)

Zbog radova na čišćenju bazena za odvodnju oborinskih i drenažnih voda, saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.

M-6, Ružići (općina Grude)

Na magistralnom putu M-6 u naselju Ružići (općina Grude), zbog radova na izgradnji pješačke staze radnim danima od 08 do 16 sati povremeno se saobraća jednom trakom.

M-15, Priluka-Glamoč (Priluka)

Zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Priluka na magistralnom putu M-15 Priluka-Glamoč saobraća se naizmjenično, jednom trakom (radnim danima od 07 do 17 sati, subotom od 07 do 15 sati).

M-16, Banja Luka-Jajce

Zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraća  usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

M-16.4, Novi Travnik-Bugojno

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas  na ulazu u Bugojno, saobraćaj teretnih vozila se obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje. Putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

M-17, Drivuša

Izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-17, Vrapčići-Mostar

 Zbog izvođenja radova javne rasvjete, tokom dana saobraća se sporije uz povremeno naizmjenično propuštanje vozila jednom trakom.

M-17, Konjic-Tarčin

Na magistralnom putu M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina) zbog sanacionih radova povremeno je zauzeta traka za spora vozila, a saobraća se preticajnom trakom. 

M-17, Mostar-Ortiješ

Zbog radova na sanaciji kolovoza, saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-18, Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-18, Sarajevo-Foča

Zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

M-18, Olovo-Kladanj

Zbog izvođenja neophodnih radova na prevoju Karaula saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.

M-19.2, Vitalj- Vlasenica

Zbog sanacionih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju.

M-17 i M-6, Tasovčići

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici magistralnih puteva M-17 i M-6, saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. 

R-414, Karanovac-Turbe (Ljubačevo)

 Zbog aktiviranog klizišta kod mjesta Ljubačevo, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-418, Prozor-Tomislavgrad

Zbog sanacionih radova na dionici Podbor-Aćimići potpuno je obustavljen saobraćaj. U vrijeme obustave alternativni pravac za putnička vozila je kroz naselje Sopot, a za teretna vozila M-16.2 Bugojno ili R-419 preko Blidinja.

R-442a, Veliko polje na Igmanu - lokalni put za Lokve

Na dijelu od Velikog polja na Igmanu do spoja sa lokalnim putem za Lokve, zbog radova na izgradnji polietilenskog gasovoda od 08 do 16 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

R-443, Kiseljak-Kreševo

Zbog sanacionih radova u vremenu od 08 do 17 sati saobraća se jednom trakom-naizmjenično.

R-445, Lješevo-Visoko

Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta, vozila saobraćaju usporeno u vremenskom periodu od 07 do 19 sati.

R-454a, Bratunac-Drinjača

Zbog radova na sanaciji klizišta od 07 do 16 sati obustavljen je saobraćaj, dok u vremenu od 16 do 07 sati na snazi ostaje zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458, Lopare-Čelić

Zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-469, Banovići-Živinice

Zbog sanacionih radova na dionici Oskova-Živinice, vozila saobraćaju naizmjenično-jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

R-474, Jelah-Piljužići

U toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, zbog čega je saobraćaj obustavljen. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah,  dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.