{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Stanje na putevima
ponedjeljak, 24.09.2018.
Izmjena režima saobraćaja u ulici Hakije Kulenovića (Sarajevo)

Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

Izmjene režima saobraćaja u Sarajevu

Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Asima Ferhatovića, Paljevska, Ložionička, Novopazarska, Hadželi  i Poljine. 

Obustava na raskrsnici ulica Hrasnička cesta, Umihane Čuvidine i Seada Bublina (Ilidža)

Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice ulica Hrasnička cesta-Umihane Čuvidine-Seada Bublina od 00 do 24 sata obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravci

Obustava u ulicama Širokac i Vratnik Mejdan (Sarajevo)

Zbog izvođenja neophodnih radova od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulicama Širokac (od spoja sa ulicom Kovači do spoja sa ulicom Vratnik Mejdan) i Vratnik Mejdan (od spoja sa ulicom Širokac do spoja sa ulicom Jekovac). Alternativni pravac za vrijeme obustave je Kovači-Ploča-Mustafe Dovadžije-Vratnik Mejdan-Carina i obratno.

Obustava saobraćaja u ulici Bistrik (Sarajevo)

Zbog izvođenja neophodnih radova od spoja sa ulicom Toka do spoja sa ulicom Bjelavica, do 17 sati potpuno je obustavljen saobraćaj.  Alternativni pravac za vrijeme privremene potpune obustave saobraćaja je Bistrik- Toka- Bjelavica i obratno.

Obustava saobraćaja u ulici Numan Paše Čuprilića u Sarajevu

-Zbog sanacionih radova, u vremenu od 08 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Numan Paše Ćuprilića (od spoja sa ulicom Ibre Ćeske do spoja sa ulicom Viteška).

Obustava saobraćaja u ulici Avde Palića u Sarajevu

-Zbog sanacionih radova, u vremenu od 08 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avde Palića (od spoja sa ulicom Porodice Dizdarević do broja 132).

Obustava zbog radova u ulici Derebent (Sarajevo)

Zbog izvođenja radova u ulici Derebent (od raskrsnice sa ulicom Zaima Šarca do raskrsnice sa ulicom Himzarina) od 07 do 16 sati obustavlja se saobraćaj. Vozila pravnih i fizičkih lica sa sjedištem/prebivalištem u ulici Derebent će se propuštati, a za vrijeme obustave alternativni pravci su Zaima Šarca-Bjelave i Višnjik-Himzarina-Bjelave.

Obustava saobraćaja u ulici Maršala Tita u Mostaru

Zbog radova na kanalizacijskim kolektorima, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita na dionici od raskrsnice sa ulicama Karađozbegova i Osmana Đikića do raskrsnice sa ulicom Huse Maslića, kao i od Narodnog pozorišta Mostar do raskrsnice sa ulicom Mala Tepa.

Obustava saobraćaja u ulici Stari drum (Sarajevo)

Zbog izvođenja radova u ulici Stari drum (od spoja sa ulicama Generala Izeta Nanića i Dr.Halid bega (Hrasnica) u pravcu naselja Kovači) od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj. Vozila pravnih i fizičkih lica sa sjedištem/prebivalištem u ulici Stari drum će se propuštati, a za vrijeme obustave alternativni pravci su Stari drum- Igmanskih bataljona.

Obustava saobraćaja u ulici Olovska u Sarajevu

-Zbog izvođenja radova u ulici Olovska (od raskrsnice sa ulicom Triglavska u dužini 510 metara) od 07:30 do 17 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravci su Triglavska-Olovska i Novopazarska-Olovska.

Obustava u dijelu ulice Derviša Numića (Sarajevo)

Zbog izvođenja radova obustavlja se saobraćaj u ulici Derviša Numića, od broja 11 do spoja sa ulicom Put Mladih Muslimana za kretanje iz pravca ulice Put Mladih Muslimana prema ulici Zagrebačka, dok se na preostaloj traci uspostavlja jednosmjerni saobraćaj iz pravca ulice Zagrebačka prema ulici Put Mladih Muslimana. Alternativni pravac za kretanje (smijer Put Mladih Muslimana-Zagrebačka) je preko ulica Ljubljanska i Zvornička.

A-1, Sarajevo zapad-Lepenica

Na lokalitetu Ban Brdo zbog aktivnog klizišta vozila u tunelu Igman, kao i iza tunela, saobraćaju preticajnom trakom. 

A-1, Kakanj-Visoko

Zbog radova na mostu kod petlje Visoko na dionici autoputa A-1 Kakanj-Visoko,  saobraća se usporeno, jednom trakom. 

M-5, Hrenovica-Mesići

Zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

M-5, Mrkonjić Grad-Ključ

Zbog radova na rekonstrukciji mosta na ulazu u Ključ saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila  jednom saobraćajnom trakom.

M-16, Banja Luka-Jajce

Zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraća  usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

M-16.1, Klašnice-Prnjavor

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistranog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

M-16.4, Novi Travnik-Bugojno

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas  na ulazu u Bugojno, saobraćaj teretnih vozila se obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje. Putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

M-17, Drivuša

Izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-17, Vrapčići-Mostar

 Zbog izvođenja radova javne rasvjete, tokom dana saobraća se sporije uz povremeno naizmjenično propuštanje vozila jednom trakom.

M-18, Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-18, Sarajevo-Foča

Zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

M-18, Olovo-Kladanj

Zbog izvođenja neophodnih radova na prevoju Karaula saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.

M-18, Semizovac-Olovo

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Ljubine kod Srednjeg na magistralnom putu M-18 Semizovac-Olovo vozila će saobraćati novoizgrađenom obilaznicom u blizini.

R-414, Karanovac-Turbe (Ljubačevo)

 Zbog aktiviranog klizišta kod mjesta Ljubačevo, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-418, Prozor-Tomislavgrad

Zbog sanacionih radova na dionici Podbor-Aćimići potpuno je obustavljen saobraćaj. U vrijeme obustave alternativni pravac za putnička vozila je kroz naselje Sopot, a za teretna vozila M-16.2 Bugojno ili R-419 preko Blidinja.

R-445, Lješevo-Visoko

Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-445 Lješevo-Visoko, vozila saobraćaju usporeno u vremenskom periodu od 07 do 19 sati. 

R-454a, Bratunac-Drinjača

Zbog radova na sanaciji klizišta od 07 do 16 sati obustavljen je saobraćaj, dok u vremenu od 16 do 07 sati na snazi ostaje zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458, Lopare-Čelić

Zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-459, Šibošnica-Čelić

Zbog izvođenja deminerskih radova na dionici Lukavica-Piperi u vremenu od 08 do 16 sati dolazit će do polusatnih obustava saobraćaja uz 10 minutno propuštanje vozila.

R-473, Nemila-Bistričak

 Zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07 do 17 sati dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

R-474, Jelah-Piljužići

U toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, zbog čega je saobraćaj obustavljen. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah,  dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

R-475a, Karan-Bosanski Novi

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.