{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Koliko često se tuširate?
Svaki dan. (1395)
31% {{rezultati[208].odg[0].broj_glasova/rezultati[208].total * 100 | number:0 }}%
2-3 puta sedmično. (1080)
24% {{rezultati[208].odg[1].broj_glasova/rezultati[208].total * 100 | number:0 }}%
Jednom sedmično. (656)
15% {{rezultati[208].odg[2].broj_glasova/rezultati[208].total * 100 | number:0 }}%
Jednom mjesečno. (602)
14% {{rezultati[208].odg[3].broj_glasova/rezultati[208].total * 100 | number:0 }}%
Nikada. (717)
16% {{rezultati[208].odg[4].broj_glasova/rezultati[208].total * 100 | number:0 }}%