New York 60

Čović na sjednici kojom predsjedava Donald Trump: Potrebna reafirmacija UN-a

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović učestvovao je na sastanku na visokom nivou o reformi Ujedinjenih naroda, kojim je predsjedavao Donald Trump, predsjednik SAD-a.
Na sastanku se raspravljalo o reformi Sekretarijata UN, revitalizaciji Generalne skupštine, te o reformi Vijeća sigurnosti. Cilj revitalizacije Generalne skupštine je jačanje njene uloge i autoriteta, kao najvažnijeg organa UN, i u okviru toga, unapređenje radnih metoda i Skupštine i Ureda predsjednika Skupštine.

Čović je podržao reafirmaciju njene uloge i autoriteta u globalnim pitanjima koja se tiču međunarodne zajednice, kako je to i navedeno u Povelji UN.

Pitanje reforme Vijeća sigurnosti, kao jednog od ključnih organa UN, aktuelno je već duži niz godina, budući da se njegova temeljna struktura i način rada nisu suštinski mijenjali još od njegovog osnivanja.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Čović pružio je podršku reformi Vijeća sigurnosti na osnovu postizanja najvećeg mogućeg konsenzusa u Generalnoj skupštini.

Na marginama 72. zasjedanja Generalne skupštine UN predsjedavajući Predsjedništva BiH Čović održao je i niz bilateralnih susreta s predsjednicima drugih država kao što su Miroslav Lajčak i Ivica Dačić.
Komentari (128)