dio tijela, bokprezime fudbals. stručnja- ka na slicisupruga mihaila gorba- čovaglumica tarnermedalje, odličjamađarikalijsavez država u prvom svjetsk. ratuloši, podli
ime fudb. stručnja- ka na slici
naredba vlasti
apsolutni vladar, diktator
natraške, unazad
holandija
slike rađene vodenim bojama
ženski potomak
izdržavati napore
škrtica, titiz
nauka o lijepom
žitelj slovačke
politički skup, zbor
nadaleko poznato
"Voice Network Management"
tumačenje (tur.)
glumac olivije
podešava- ti
ubica iz zasjede, asasin
od tog vremena
rijeka u etiopiji
glavni grad austrije
proljetni cvijet (mn.)
italija
ime glumice heč
austrija
plin za autogeno varenje
amper
onaj koji kasa
bokserska arena

Križaljka br. 780