Za predane Allahu dž.š.

Rasprave o vjerskim temama.

Moderatori/ce: nasa, NIN

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la beautyfool dana 17/12/2009 18:17

Amin na dovu.
Avatar
beautyfool
 
Postovi: 1716
Pridružen/a: 04/09/2006 16:45
Lokacija: Dunjaluk

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la beautyfool dana 17/12/2009 18:20

"Allahume-kfini halalike'an haramike, ve agnini bi fadlike 'ammen sivake"

-Allahu, zastiti me halalom Svojim od harama Tvoga i ucini me bogatim (neovisnim) dobrotom Tvojom od svakog osim Tebe.
Avatar
beautyfool
 
Postovi: 1716
Pridružen/a: 04/09/2006 16:45
Lokacija: Dunjaluk

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la ikrime dana 20/12/2009 23:21

73 hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda a.s.

"Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da odrzavaš vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko tebi uskraćuje." (Bejheki)

"Meni najbliži od vas bit će o­ni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)

"Mu'min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zbližuje i u čijem društvu nije prijatno." (Ahmed)

"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najčišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći." (Taberani)

"Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buharija i Muslim)

"Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća." (Buharija i Muslim)

"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)

"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta." (Ibn Madze i Tirmizi)

"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana." (Muslim)

"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o­na prouzrokuje neprijateljstvo među braćom." (Taberani)

"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaže." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Razmjenjujte poklone - voljećete se." (Bejheki)

"Najgori ljudi su o­ni koji tuđe riječi prenose i o­ni koji zavađaju o­ne koji se vole." (Ahmed)

"Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madze)

"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)

"Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto što i njemu tražiš'." (Ahmed i Muslim)

"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

"Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)

"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)

"Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćes se iskupiti." (Muslim)

"Muslimanu nije dozvoljeno da zaplaši drugog muslimana." (Ahmed)

"Uzvišeni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)

"Neće ući u džennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

"Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)

"Neće imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah će zbog praštanja čovjeku povećati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)

"Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mlađim." (Tirmizi)

"Boj se vatre (džehennema) pa podaj drugom makar i pola hurme, a ako ni to ne možeš naći, a o­nda lijepom riječju." (Buharija i Ahmed)

"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laže, kada obeća - ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće upotpuniti svoj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i širiti selam." (Buharija)

"Svaka laž se osim o­ne kad čovjek slaže u ratu, jer rat je čitav varka, ili slaže da bi izmirio dvojicu zavađenih ili slaže svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)

"Doista ćeš, ako budeš istraživao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)

"O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im još nije ušao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući." (Tirmizi i Ebu Dawud)

"Ko počne s pričom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)

"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Ko želi da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u džehennemu." (Tirmizi)

"Ko stane u zaštitu časti brata muslimana, to će mu biti zaštita od džehennema." (Tirmizi)

"Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

"Ko prigrli siroće od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeđen džennet." (Ahmed)

"Najbolja muslimanska kuća je o­na u kojoj se čini dobročinstvo prema siročetu, a najgora muslimanska kuća je o­na u kojoj se prema siročetu ružno ophodi." (Ibn Madze)

"Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje sve dok ne bude želio i volio svome bratu o­no što želi i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)

"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nešto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)

"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)

"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći." (Muslim)

"Kome Allah hoće dobro, iskuša ga." (Buharija)

"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)

"Ko hoće da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveća opkrba, neka čuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)

"Miris dženneta se može osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a neće ga osjetiti o­naj ko je neposlušan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)

"U džennet neće ući varalica, o­naj ko se oholi, izdajica i o­naj ko je ružno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)

"Svi ste vi pastiri i svi ćete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)

"Ljudi su Allahovi štičenici; najbliži Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim štičenicima." (Muslim)

"Voda naroda je njegov sluga." (Taberani)

"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pažljivo i lijepo." (Ahmed)

"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne možeš naći jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)

"Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu." (Tirmizi)

"Vjera je iskren savjet." (Muslim)

"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)

"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kući klanja 70 godina." (Tirmizi)

"Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)

"Najgori od ljudi jeste o­naj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)

"Najveći je kradljivac o­naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegov ruku'a, niti sedžde. A najškrtiji je o­naj ko škrtari sa selamom." (Taberani)

"Ženite se i množite, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)

"Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika." (Muslim)

"Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca." (Muslim)

"Zaista Allah voli da o­naj ko nešto radi to uradi na najbolji način." (Bejheki)

"Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)

"Mnogo li je postača koji od svog posta neće imati ništa osim gladi; i mnogo li je klanjača koji od svog namaza neće imati ništa osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madže)
Avatar
ikrime
 
Postovi: 570
Pridružen/a: 09/12/2009 02:46

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la ragib dana 25/12/2009 00:21

ragib
 
Postovi: 1398
Pridružen/a: 03/05/2002 00:00

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la frfi. dana 18/01/2010 22:26

pitala bih u vezi ajeta iz sure Nisa, zapravo dijela ajeta br 34. " .... Zbog toga su cestite zene poslusne i za vrijeme muzevljeva odsustva vode brigu o onome o cemu treba da brigu vode, jer i Allah njih stiti. A one cijih se neposlusnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite..... "

negdje sam naletila na tumacenje da ovaj prevod "pa ih i udarite" zapravo nije potpuno tacan te da tu ide neka druga rijec a ne "udarite". iskreno, meni se ovo, kao jednoj djevojci, ne svidja-iz prostog razloga sto ce sada neki muskarci uzeti sebi za pravo da udaraju zenu ako im "nije poslusna".... mi svi znamo da je Allah Najmilostiviji, i da On sigurno zna najbolje, i estagfirullah ako grijesim... ali samo me zanima vase misljenje, ili eventualno tumacenje... :D :D
Avatar
frfi.
 
Postovi: 406
Pridružen/a: 05/04/2009 14:56

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la Prozor dana 18/01/2010 22:57

teško da ćeš ovdje naći nekoga ko se profesionalno bavi tefsirom. Pošalji pitanje prof. Ljevakoviću ili mail prof. Enesu Kariću, on se čini mi se bavi tefsirom.
Avatar
Prozor
 
Postovi: 4200
Pridružen/a: 23/05/2007 00:54

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la ikrime dana 19/01/2010 00:14

frfi. je napisao/la:pitala bih u vezi ajeta iz sure Nisa, zapravo dijela ajeta br 34. " .... Zbog toga su cestite zene poslusne i za vrijeme muzevljeva odsustva vode brigu o onome o cemu treba da brigu vode, jer i Allah njih stiti. A one cijih se neposlusnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite..... "

negdje sam naletila na tumacenje da ovaj prevod "pa ih i udarite" zapravo nije potpuno tacan te da tu ide neka druga rijec a ne "udarite". iskreno, meni se ovo, kao jednoj djevojci, ne svidja-iz prostog razloga sto ce sada neki muskarci uzeti sebi za pravo da udaraju zenu ako im "nije poslusna".... mi svi znamo da je Allah Najmilostiviji, i da On sigurno zna najbolje, i estagfirullah ako grijesim... ali samo me zanima vase misljenje, ili eventualno tumacenje... :D :D


Ovdje imaš to na tanane objašnjeno

http://www.el-asr.com/tekst/fikh/udaran ... jna-metoda
Avatar
ikrime
 
Postovi: 570
Pridružen/a: 09/12/2009 02:46

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la bijela dana 19/01/2010 00:22

frfi. je napisao/la:pitala bih u vezi ajeta iz sure Nisa, zapravo dijela ajeta br 34. " .... Zbog toga su cestite zene poslusne i za vrijeme muzevljeva odsustva vode brigu o onome o cemu treba da brigu vode, jer i Allah njih stiti. A one cijih se neposlusnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite..... "

negdje sam naletila na tumacenje da ovaj prevod "pa ih i udarite" zapravo nije potpuno tacan te da tu ide neka druga rijec a ne "udarite". iskreno, meni se ovo, kao jednoj djevojci, ne svidja-iz prostog razloga sto ce sada neki muskarci uzeti sebi za pravo da udaraju zenu ako im "nije poslusna".... mi svi znamo da je Allah Najmilostiviji, i da On sigurno zna najbolje, i estagfirullah ako grijesim... ali samo me zanima vase misljenje, ili eventualno tumacenje... :D :D


draga frfi., odabrala si pitanje na kojem se lome kosti danas :), veoma teško za današnje uho je čuti riječi "udariti" i "žena" u istoj rečenici.
vidim da ti je ikrime dao link, ali sam malo tražila još neka mišljenja mufessira, pa evo:
Ša'ravi:
Udariti – ali pod uslovom da ne potekne krv, niti da se slomi kost, niti bilo kakva šteta, nego da to bude lagan udarac kojim bi se pokazalo nezadovoljstvo.
Neka ulema kaže: udariti je misvakom (aluzija na Ejjuba, a.s., i njegovu suprugu)


Tantavi:
Dio ajeta „...pa ih udarite“ je nastavak na prethodne riječi; to znači da je udarac dozvoljen tek nakon svih prethodno nabrojanih „sankcija“ (savjetovanje i rastavljanje u postelji). Ako dođe do udarca on ne smije biti takav da ženi nanese štetu.
Kakav je to udarac koji ne nanosi štetu? Onaj koji ne lomi kosti, ne pravi rane, kojim se ne udara lice jer je ono jedno od ljepota, ukrasa.


Alusi:
Misli se na udarac koji nije težak. Od Ibn Abbasa se prenosi da je to udarac misvakom i sličnim njemu. Kontekst ajeta ukazuju na redoslijed radnji, tj. da se prvo uradi savjetovanje i rastavljanje u postelji, pa tek onda treći korak, osim ako će to značiti izbijanje još veće svađe.

Razi:
I Razi isto naglašava da je to tek treći korak prije kojeg se ne smije izostaviti lijepa riječ pri savjetovanju, zatim ukoliko to ne upali onda rastavljanje u postelji, pa ako ni to ničim ne rezultira onda se spominje udarac. Zatim Razi nastavlja:
Rekao je imam Šafija: Udarac je dozvoljen ali je bolje da se ne to radi. Prioritet je da se ostavi toga, a ako čovjek ipak posuče za udarcem onda on ne smije nanijeti štetu...


Kurtubi:
Allah je naredio da se prvo savjetuje, pa odvajanjem u postelji, a ako to ne urodi plodom onda udaranje. Misli se na udarac bez žestine, koji ne lomi kosti i koji ne ranjava kao što ranjava udarac pesnicom i sličnime. Treba imati u vidu da se ovime želi postići samo dobro i mir, pa ako se udarcem to neće postići ne treba ga ni koristiti. Isto se odnosi i na udaranje učenika kako bi bolje naučio Kur'an i lijepo ponašanje.

ovo su tumačenja spomenutog ajeta od nekoliko naših velikana. ako obratiš pažnju primjetit ćeš da su se svi potrudili svesti na minimum značenje riječi "udariti", pa prvak svih mufessira, Poslanikov amidžić Ibn Abbas kaže: to znači udarac misvakom
dopuštenje "udarca" je ostavljeno kao posljednje rješenje i kao takvog ga treba i shvatiti a ne ovim ajetom pravdati izljeve silništva.
uzimajući u obzir sunnet i to da Poslanik nikada nije udario ženu, smatram da ni jedan musliman koji drži do sebe to neće učiniti.
Avatar
bijela
 
Postovi: 4165
Pridružen/a: 20/12/2009 22:14

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la frfi. dana 19/01/2010 02:13

moje misljenje je da ako su supruznici u islamu, iskreno, od srca; nece doci do takve situacije ....
ja stvarno ne znam kako bih reagovala kada bi mene moj dragi/muz i osamario-sto spada u taj "blagi udarac" :roll: , u dusi sam i feministica :D i aBd nece ni doci do te situacije...
ipak mi se i dalje ne svidja to "udariti zenu", medjutim shvatam da je Kur'an poslan u sasvim drugacije vrijeme, kada zene nisu imale gotovo nikakva prava, i da im je taj isti Kur'an dodijelio mnoga.... i jednostavno ne zelim vise o ovome da razmisljam, samo cu se bezveze ogrijesiti....svakako svi mi nekad dobijemo odgovore na postavljena pitanja, pa ce se valjda i ovo meni objasniti.....
Avatar
frfi.
 
Postovi: 406
Pridružen/a: 05/04/2009 14:56

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la bhxxl dana 27/01/2010 22:33

frfi. je napisao/la:moje misljenje je da ako su supruznici u islamu, iskreno, od srca; nece doci do takve situacije ....
ja stvarno ne znam kako bih reagovala kada bi mene moj dragi/muz i osamario-sto spada u taj "blagi udarac" :roll: , u dusi sam i feministica :D i aBd nece ni doci do te situacije...
ipak mi se i dalje ne svidja to "udariti zenu", medjutim shvatam da je Kur'an poslan u sasvim drugacije vrijeme, kada zene nisu imale gotovo nikakva prava, i da im je taj isti Kur'an dodijelio mnoga.... i jednostavno ne zelim vise o ovome da razmisljam, samo cu se bezveze ogrijesiti....svakako svi mi nekad dobijemo odgovore na postavljena pitanja, pa ce se valjda i ovo meni objasniti.....


u islamu je zena na vecem i povlastenijem mjestu od samog muskarca ... pravila postoje za sve samo sto se ljudi ne przavaju pravila ... evo jedno dobro predavanje ...

http://www.watchislam.com/videos/video.php?vid=41
bhxxl
 
Postovi: 229
Pridružen/a: 14/10/2007 14:38

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la Altuna dana 28/01/2010 03:13

Prozor je napisao/la:DOVA ZA ZAŠTITU

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Hvala Ti Allahu, koji Si opisan veličinom,silom,jedinstvom i slavom.Tvoja je moć najveća i Tvoja su svojstva savršena.
Dragi Allahu, molim Ti se dovom,kojom ti se molio Alejhisselam: "Allahu, od Tebe tražim zaštitu od brige,tuge i žalosti.Od Tebe tražim zaštitu od straha i škrtosti.Od Tebe tražim zaštitu da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju."
Milostivi Allahu, zaštitu od Tebe tražim,jer Si Ti onaj koji me može zaštiti od loših ljudi i zavidnika.Allahu, zaštiti me od loših misli i belaja svake vrste.Allahu, Ti Si me stvorio i život Si mi dao,pa Te molim da mi zaštitu pružiš.Ti Si moj Allah, u Tebe vjerujem i Tebe obožavam,na Tebe se oslanjam i u Tebe se uzdam da ćeš mi zaštitu dati i da ćeš mi se smilovati,na čemu se,Tebi Allahu, neizmjerno i od srca zahvaljujem.
EL-FATIHA


Amin :)

Bismillahi rrahmani rrahim
KUL E'UZU BIRABBIL FELEK
MIN ŠERRI MA HALEK
VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB
VE MIN ŠERRI NNEFASATI FIL UKAD
VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja
* 2. od zla onoga što On stvara,
* 3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
* 4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
* 5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"


http://www.youtube.com/watch?v=Lv2HX2GjMBY

hvala drug :)
Avatar
Altuna
 
Postovi: 74
Pridružen/a: 29/04/2009 18:54
Lokacija: Herdekovac

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la arzuhal dana 28/01/2010 08:25

@bijela :thumbup: , aferim na tefsiru :)

Zaključak koji mi se nameće, a nakon stava svih mufesira o intezitetu udarca i ne/mjestu udaranja (da nije lice, da ne dođe do krvarenja, itsl.), jest da se samo malo pukne po stražnjici ili tako nekako :D

Jednom me je jedna (malo starija) žena upitala za tumačenje tog ajeta i nakon što sam joj iznio objašnjenje mufesira, ona reče (shvatajući da razdvajanje u postelji dolazi prije udarca, kao zadnjeg načina) kroz smijeh:

- Ja bih radije da mi opali šamar, nego da se odvoji od mene!

Morel to bit? :)
arzuhal
 
Postovi: 6586
Pridružen/a: 03/06/2008 11:26
Lokacija: I'm looking for the face I had, before the world was made...

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la Prozor dana 28/01/2010 17:37

altuna :thumbup:

Avatar
Prozor
 
Postovi: 4200
Pridružen/a: 23/05/2007 00:54

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la ikrime dana 29/01/2010 03:53

Vjera je savjet

šejh Jusuf Kardavi


Prenosi Muslim u svom Sahihu od Temima ibn Evsa ed-Darija, r.a., da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet. Temim pripovijeda: „Rekosmo: Za koga, o, Božiji Poslaniče?“ Reče: „Za Allaha, Njegovu Knjigu, Njegovog poslanika, za vođe muslimana i njihov narod! “.

Ovaj kratki i... jasni hadis jedan je od hadisa koji predstavljaju osovinu islama. Muhammed ibn Eslem et-Tusi veli: „Ovaj hadis je četvrtina vjere“. Slično ovoj, prenosi se izreka od Ebu Davuda.

Značenje riječi, „vjera je savjet“

To znači da je savjet najveći element u vjeri. Kao što se kaže: „Hadž je Arefat “, „Griža savjesti je pokajanje “. Što bi značilo da je najglavniji element prilikom obavljanja hadža stajanje na Arefatu, a najglavniji element prilikom tevbe, osjećaj griže savjesti i pokajanja, dok je najglavniji element u vjeri – savjet.

Šta je, dakle, savjet?

Savjet (en-nesiha) i savjetovanje (en-nushu) su riječi koje približno označavaju iskrenost (el-ihlas), pa se stoga tumači njenim antonimom i shvata na taj način. Tako je suprotno savjetu (en-nesiha) i savjetovanju (en-nushu) varanje. Čovjek je ili iskren ili varalica. Muslimani su jedni prema drugima iskreni, a licemjeri su jedni prema drugima prevaranti. Savjet (en-nesiha) obuhvata sljedeće značenje: dobro željeti onom koga se savjetuje, riječima i djelima, nastojati da se uputi na dobro, voljom i činom. Vjerovjesnik, s.a.v.s., želi da naše veze budu uspostavljenje na savjetovanju, iskrenosti i neporočnosti, a ne na varanju, izdaji i pretvaranju. Zato su ashabi kada su čuli riječi „vjera je savjet“ zaželjeli da saznaju za koga je ona savjet? I ko se treba savjetovati? Pa je Poslanik, s.a.v.s., obavijestio da je ona savjet za svakog ko ima veze sa ljudima bilo moralno ili materijalno.

Kakav je ona savjet za Allaha?

Kao prvo, vjera je savjet za Allaha u smislu da uspostavlja iskren odnos između čovjeka i Allaha, a ne odnos varanja i pretvaranja; da budeš iskren prema tvom Gospodaru i da izvršavaš Njegove naredbe, da izbjegavaš Njegove zabrane, da zastaneš kod Njegovih granica, da voliš radi Njega, da mrziš radi Njega, da se pomiriš radi Njega, da se boriš radi Njega, jer najčvršća veza imana je kada voliš i mrziš radi Allaha “. U drugom hadisu se kaže: „Ko voli radi Allaha, i mrzi radi Allaha, daje radi Allaha, brani radi Allaha, upotpunio je vjerovanje (iman) “.
Oni koji se pretvaraju ljudima kada nešto čine, naročito kada ih neko gleda ili sluša, a kada se osame onda rade pogubne grijehe, to su pravi licemjeri: „Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu“ (En-Nisa': 142).

Kakav je ona savjet za poslanika?

Allahov Poslanik je predstavnik Božije volje i izaslanik brige Gospodara. Kada nešto naređuje ili brani on ne predstavlja samog sebe već Onog koji ga je poslao. Istinu je rekao Allah kada kaže: „Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome - to je samo Objava koja mu se obznanjuje“ (En-Nedžm: 1-4).
Nije onda čudno da je pokornost ovom poslaniku, isto kao i pokornost Allahu, da je njegovo slijeđenje znak ljubavi prema Allahu, te da je davanje prisege njemu, zapravo, prisega na vjernost Allahu.


Pokornost poslaniku je znak pokornosti Allahu

Poslušajmo Allahove riječi:

„Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće - pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš“ (En-Nisa': 80), „Oni koji su se zakleli na vjernost - zakleli su se, doista, na vjernost samome Allahu - Allahova ruka je iznad ruku njihovih!“ (El-Feth: 10), „Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" - A Allah prašta i samilostan je“ (Alu Imran: 31), „Reci: 'Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!'“ (En-Nur: 54), „Ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite“ (El-Hašr: 7).
Allah, dž.š., je povezao ljubav, pokornost i prisegu na vjernost Poslaniku sa ljubavi, pokornosti i prisegom na vjernost Njemu. To iz razloga kako bi nas podučio koliku vrijednost ima naš uzoriti Poslanik, s.a.v.s., te da onaj ko zavoli Poslanika, zavolio je Allaha.
U hadisu kojeg bilježi Buhari od Enesa, r.a., se kaže:
„Kada se kod čovjeka nađu ova tri svojstva osjetit će slast vjerovanja: da mu budu Allah i Njegov Poslanik najdraži od svega ostalog, da voli čovjeka radi Allaha i da mrzi čovjeka radi Allaha, da mrzi da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u vatru “.
Savjet za Allahovog Poslanika se ozbiljava slijeđenjem njegovog sunneta, njegovim oživljavanjem i širenjem među ljude, a naročito onih djelova koji su zapostavljeni. Onaj ko oživi zamrli sunnet i praksu ima za nagradu Džennet. U hadisu se kaže: „Islam je počeo sa pojedincima i vratit će se na pojedince kako je i započet, pa blago tim pojedincima. Upitaše: „Ko su to pojedinci Božiji Poslaniče?“ „Oni koji popravljaju ono što su ljudu pokvarili od moje prakse i oni koji oživljavaju ono što su ljudi umrtvili od moje prakse“. Odgovori Poslanik, s.a.v.s.

Treći aspekt savjeta jeste savjet za Allahovu, dž.š., Knjigu. On treba da uspostavi iskren odnos prema Časnom Kur'anu kojeg je Allah spustio kao lijek za srca, uputu i milost vjernicima. Allah ga je objavio da bi popravio životne anomalije i osvjetlio mračne strane života, da bi uputio ljude na najispravnije načelo. On je nebeski zakon za uputu zemlje i ustav Stvoritelja za preporod stvorenja. Onaj ko ga uzme za uputu neće nikada zalutati, ko spozna njegovo naučavanje napredovat će, ko govori prema njemu istinu kazuje, ko vlada prema njemu biva pravedan, ko radi prema njemu bit će nagrađen, a ko poziva njemu biva upućen na Pravi put.
Allahova Knjiga i čvrsto uže je ispruženo između nas i našeg Gospodara. Onaj ko se bude držao za to čvrsto uže kome kidanja nema, on će ga dovesti do Dženneta jer njegov kraj tamo vodi.

Kakav je ona savjet za Allahovu Knjigu?


Vjera biva savjet za Allahovu Knjigu na način što nam naređuje da radimo prema njoj i da slijedimo njene upute, da koristimo i vjerujemo u njene vjerozakone, da se ponašamo prema njenim etičkim standardima. Govoreći o Poslaniku, s.a.v.s., h. Aiša, r.a., je kazala: „Njegov moral je u potpunosti bio usklađen s Kur'anom “. U drugoj predaji se navodi: „Njegov moral je bio Kur'an. Zadovoljan je bio kad bi se zadovoljavao kur'anski princip, a ljutio se kada bi se kršio kur'anski princip “. Poslanik, s.a.v.s., je bio tumač Kur'ana riječima i djelima. Bio je živi Mushaf koji po zemlji hoda i Kur'an kojeg ljudi gledaju svojim očima. Bio je stvarnost koja je egzistirala u životu ljudi. To nisu bile samo riječi koje se izgovaraju niti fraze koje jezik formuliše.
Od značenja savjeta za Allahovu Knjigu jeste da razmišljamo o njenim riječima, da shvatamo značenja koja je Allah objavio u njoj, da spoznamo tajne koje popravljaju život, pojedince i zajednice. Allah, dž.š., je ukorio narod koji je zaključao srca od svjetlosti Kur'ana, pa ga zato nisu shvatali:
„Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!“ (Muhammed: 24); „A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti“ (En-Nisa': 82); „Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili“ (Sad: 29).
Ova Knjiga je svjetlo života za sve ljude u svako vrijeme i mjesto:
„Elif Lam Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmine na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga“ (Ibrahim: 1).

Kakav je ona savjet za vođe muslimana?


Zatim, vjera je savjet za vođe muslimana. Za njihove predsjednike, vladare, pretpostavljene. Ona ih savjetuje, želi im dobro, upućuje ih na Pravi put i istinu, i preporučuje im da se ne boje ukora kad su u pravu. Ko to učini onda je izvršio obavezu savjetovanja.
Muslim prenosi hadis u kojem Poslanik, s.a.v.s., veli:
„Allah će biti zadovoljan ako učinite troje, a bit će srdit na vas ako učinite troje: zadovoljan će biti ako Ga budete obožavali i ne budete Mu pridruživali druga; ako se svi budete čvrsto držali Allahovog užeta i ako budete savjetovali one koje vam je Allah postavio za pretpostavljene “.

Razlika između savjeta i sramote

Savjetovanje ne znači osramoćivanje. Naši dobri prethodnici su kazali: „Savjet između tebe i brata tvoga u tajnosti, jeste savjet, a njegovo obznanjivanje među skupinom ljudi jeste osramoćivanje “.
Savjet je dakle, da uputiš osobu na dobro, da je usmjeriš na istinu, kao što je Omer ibn el-Hattab zahtijevao od ljudi da ga savjetuju, govoreći: „Dobrodošao savjetniče u svako vrijeme. Dobrodošao ujutro i naveče! “.

Ibn el-Hattab – primjer prihvatanja savjeta

Omer, r.a., bi sa minbera govorio: „Neka se Allah smiluje onome ko mi ukaže na moje mahane “. Poslanik, s.a.v.s., je poimenice kazao Huzejfetu ibn Jemanu, ko su licemjeri, pa je on bio poznat kao Poslanikov, s.a.v.s., tajnik. Jedne prilike došao mu je Omer, r.a., i upitao ga: „O Huzejfe, tako ti Allaha, da li mene nalaziš među njima? A on bi mu odgovorio: „Ne Omere, niti znam da je neko čistiji od tebe! “. On nije želio da otvara to pitanje kako ne bi otkrio tajnu. Omer ibn el-Hattab je želio da bude siguran u sebe: da li je licemjer ili ne?!
Jednom mu je jedan čovjek rekao: „Boj se Boga o Ibn el-Hattabe!“ Pa je nekim prisutnima zbog tih riječi bilo neprijatno, a Omer na to reče: „Pustite ga. Tako mi Allaha, neće biti dobra u vama sve dok ne budete izgovarali te riječi, niti će biti dobra u nama sve dok ih ne budemo slušali “.

Kakav je ona savjet za muslimanski puk?

Vjera je, nakon svega toga, savjet za muslimanske mase. Obaveza ti je da savjetuješ svakog muslimana, a da ga ne varaš, u bilo kakvoj vezi između tebe i njega, bilo da je moralno ili materijalno. Savjetuj svoga brata muslimana, jer je to svojstvo vjerovjesnika koji su bili savjetnici svojim narodima, kao što je Nuh svom narodu govorio: „Poslanice Gospodara svoga vam dostavljam i savjete vam upućujem; a ja od Allaha znam ono što ne znate vi“ (El-A'raf: 62).
Tako je Hud, a..s, govorio narodu 'Ad: „Dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam iskren savjetnik“ (El-A'raf: 68).
A Salih, a.s., bi Semudu govorio: “O narode moj, prenio sam vam poslanicu Gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju“ (El-A'raf: 79).

A puno ljudi, doista, ne voli savjetnike!

Musliman mora savjetovati svoga brata muslimana a ne smije ga varati ni u kom slučaju pa iako bi bio u pitanju novac ili individualna šteta. Tako bi se trgovac trebao radovati zajedno sa muslimanima kada cijene padnu iako će to donijeti neznatnu štetu za njegovu trgovinu. Musliman mora biti savjetnik i ne smije varati u svom odnosu prema drugim ljudima. Jedne prilike je Vjerovjesnik, s.a.v.s., prošao pored vreće hrane pa uvuče ruku u nju kad ono prsti mu se ovlažiše. Na to prokomentarisa: „Šta je ovo vlasniče hrane?“ Reče: „Dohvatila ju kiša“. Reče: „Zašto je nisi stavio na vrh džaka kako bi je ljudi vidjeli? Ko vara, ne pripada meni! “.
Poslanik, s.a.v.s., je obavezao svakog prodavca da ukaže na mahanu artikla kojeg prodaje, a da je ne krije i ne vara muslimane, kako stoji u hadisu Vasileta bin el-Eska'a: „Nikom nije dozvoljeno da nešto prodaje a da ne pojasni šta je to. Niti je dozvoljeno onome ko zna šta je to, a da to ne obznani “.

Pogledajmo kako su postupali naši vrli prethodnici:

Jednom je Ibn Sirin prodavao svoju ovcu i mušteriji rekao: „Slušaj ti! Ja ti se pravdam zbog njene mahane. Ona svojom nogom prevrće hranu “.
Jednom je Hasan bin Salih prodao svoju služavku i rekao mušteriji: „Kazat ću ti nešto. Ova služavka je jednom kod nas iskašljala krv “.
Dok je ona služila kod njega, jedne prilike je iskašljala krv pa zbog toga njegova vjernička savjest i muslimansko srce nisu dozvolili da to ne spomene i ne pojasni kako bi opravdao odgovornost i bio iskren (savjetnik) prema muslimanima.
Od Poslanika, s.a.v.s., se prenose riječi: „Ko se ne brine o stanju muslimana ne pripada njima; a ko ne bude (iskren) savjetnik Allahu, Njegovom poslaniku, Njegovoj Knjizi, vođama i masama muslimana, ne pripada njima “.
Dakle, nisu na njihovom putu, ubjeđenju i ne zaslužuju da se ubrajaju među muslimane.
Spomenut ćemo priču o Junusu bin Ubejdu koji je bio trgovac. Jednog dana ostavio je svog bratanca u dućan i pošao da obavi namaz. Kada se vratio zateče nekog čovjeka koji je kupio odjeću u njegov dućan. Zapita ga: „Pošto si to platio?“ Reče: „Platio sam četiri stotine“. A ovaj mu odgovori: „Ne, ove su po dvije stotine. Vrati se samnom“. Ovaj mu reče: „Čuj ti, ovo je kod nas pet stotina“. Ne, ne. Mi želimo tebi isto što želimo samima sebi. To mi prodajemo po dvije stotine, vrati se samnom u dućan“. Reče: „Dobro, poći ću sa tobom“. Kada su stigli u dućan Junus pođe kod bratanca i poče ga ružiti i koriti govoreći mu: „Zar se ne bojiš Allaha? Zar se ne stidiš Allaha? Zarađuješ upola cijene a ostavljaš savjet (iskrenost) prema muslimanima. Tako mi Allaha, savjet muslimanu je bolji od ovoga svijeta i svega što je na njemu“. Zatim, vrati čovjeku dvije stotine i duša mu se smiri “.
Među dobrim prethodnicima i pobožnjacima bio je čovjek po imenu Hasan bin Ebi Sinan. Bavio se trgovinom. Njegov sin mu je donio haber iz Ahvaza da je kod njih šećerna trska oboljela, te da ovaj treba da kupi šećer u svom kraju. Jer će nestašica šećerne trske prouzrokovati povećanje cijene šećera. Hasan pođe kod nekih proizvođača i kupi veliku količinu šećera. Kad ne prođe mnogo vremena cijena poraste i dođe neki čovjek i kupi šećer kod Hasana po novoj cijeni pa ovaj tako zaradi trideset hiljada. Međutim, povrati mu se osjećaj i probudi vjerovanje, pa ode kod čovjeka od kojeg je kupio šećer i reče mu: „Moje dijete me je obavijestilo, tako i tako, pa sam ja kupio od tebe ne kazavši ti šta se desilo. Prevario sam te i nisam te savjetovao (iskren prema tebi bio)“. Reče: „Sad si mi rekao, a ja sam ti prodao po današnjoj cijeni i nisam ništa izgubio. A u tome sam ti dobro poželio pa se vrati dobro te našlo.“ Čovjek se vrati nakon što je gazda bio zadovoljan, ali ne prođe mnogo, srce ga poče drmati i nemoga to izdržati, pa se po drugi put vrati kod njega i reče mu: „Nisam ti prije stvar prikazao kakva jeste, nego sam te varao i nisam iskren (savjetnik) ti bio. Zato te kunem Allahom da ovu stvar prihvatiš. Evo vraćam ti svoju zaradu!“ Tako osta kod njega sve dok mu ne vrati trideset hiljada koje je zaradio i vraćajući se mirna srca i zadovoljne duše, govorio je: „Hvala Allahu koji me je spasio Vatre! “.

Tako su vrli prethodnici bili (iskreni) savjetnici jedni prema drugima.

Zato je vjera savjet.

A naročito kada te zamoli za savjet musliman: vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: „Kada te zamoli za savjet, savjetuj ga “. Reci mu istinu i usmjeri ga na ono što smatraš da je pozitivno i ne strahuj od ukora onih koji ukor daju.

Boj se Allaha kad je čovjek u pitanju, a ne boj se njega kad je Allah u pitanju.

Vrli prethodnici su rekli: „Najiskreniji ljudi su oni koji se boje Allaha kad si ti u pitanju “.
Avatar
ikrime
 
Postovi: 570
Pridružen/a: 09/12/2009 02:46

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la bijela dana 29/01/2010 19:15

arzuhal je napisao/la:@bijela :thumbup: , aferim na tefsiru :)

Zaključak koji mi se nameće, a nakon stava svih mufesira o intezitetu udarca i ne/mjestu udaranja (da nije lice, da ne dođe do krvarenja, itsl.), jest da se samo malo pukne po stražnjici ili tako nekako :D

Jednom me je jedna (malo starija) žena upitala za tumačenje tog ajeta i nakon što sam joj iznio objašnjenje mufesira, ona reče (shvatajući da razdvajanje u postelji dolazi prije udarca, kao zadnjeg načina) kroz smijeh:

- Ja bih radije da mi opali šamar, nego da se odvoji od mene!

Morel to bit? :)


heh, moguce je, zna zena da ignore najvise boli :)

a intenzitet i mjesto udarca (ako bi se primijenilo razumjevanje gore navedenih mufessira) moze proizvesti samo samo neko simpaticno boksanje po kuci :lol:
Avatar
bijela
 
Postovi: 4165
Pridružen/a: 20/12/2009 22:14

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la bijela dana 07/02/2010 23:07

šta je hušu' (poslušnost)?

Sufja Es-Sevri je rekao: "Pitao sam E'meša o hušu'u, pa mi je odgovorio: ti bi htio da budeš imam ljudima a ne znaš šta je hušu'?
Isto pitao i Ibrahima En-Nah'ijjia, pa mi je odgovorio: ti bi htio da budes imam ljudima a ne znaš šta je hušu'? hušu' nije da jedeš skromno, niti da se tako oblačiš, niti da poginješ glavu! hušu' je da ti plemenitost i poniznost na putu istine budu jednaki, i da si poslušan Allahu, dž.š., u svakom farzu koji ti je naređen.

Hazreti Omer je pogledao mladića koji je pognuo glavu, pa mu je rekao: O ti! Digni glavu! Hušu' nije ništa veći od onoga što ti je u srcu!
Hazreti Ali je rekao: Hušu' je u srcu, i da pružiš svoje ruke prema muslimanu, i da se ne okrećeš u namazu. Ovo se vidi u ajetu (El-Mu'minun, 1-2): Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju...

Rekao je Sehl b. Abdillah: Nema hušu'a onaj kome svaka dlaka na tijelu nije poslušna, kao što se kaže i u ajetu (Ez-Zumer, 23): Allah objavljuje Govor Najljepši, Knjigu naličnu po smislu, poruku ponavljanu. Od nje se koža ježi u onih koji se svoga Gospodara boje!

(ismail hakki, ruhul-bejan)
Avatar
bijela
 
Postovi: 4165
Pridružen/a: 20/12/2009 22:14

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la Prozor dana 08/02/2010 15:27

Islam u vremenu - Husein Đozo. Ko nije pročitao neka pročita!¨

www.islambih.net (Sekcija "Knjige")
Avatar
Prozor
 
Postovi: 4200
Pridružen/a: 23/05/2007 00:54

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la bijela dana 09/02/2010 20:18

prenosi se da je jedne prilike ashabima bilo.. eto.. malo podosadno.. pa su zamolili Poslanika, a.s.:
- bi li nam nešto govorio?
pa je objavljen ajet Allah objavljuje najljepši govor

nekom drugom prilikom rekli su mu:
- kada bi nam ispričao neka kazivanja iz prošlosti...?
pa je objavljen ajet Mi ćemo ti ispričati povijest njihovu - onako kako je bilo

trećom prilikom su ga zamolili:
- bi li nam govorio neke opomene i savjete?

pa je objavljen ajet Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene?

(imam kušejri, lataiful-išarat)

prejako :-D
Avatar
bijela
 
Postovi: 4165
Pridružen/a: 20/12/2009 22:14

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la Prozor dana 11/02/2010 16:41

Pogledaj ples bagremovih sjena. :) Isprati još jedan divan dan. :)
Avatar
Prozor
 
Postovi: 4200
Pridružen/a: 23/05/2007 00:54

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la RIZVA dana 12/02/2010 01:42

Šafija, r.a., kaže:


''Jesti se može na četiri načina:Jesti jednim prstom, a to je odvratno.

Jesti s dva prsta, a to je znak oholosti.

Jesti s tri prsta, a to je sunnet.

Jesti s četiri prsta, a to je znak gramzljivosti.Četiri stvari jačaju tijelo:Jedenje mesa.

Mirisanje lijepih mirisa.

Što češće kupanje i kada se nije prilazilo ženi.

Oblačenje pamučne odjeće.Četiri stvari slabe tijelo:Prečest spolni odnos.

Prevelike brige.

Često pijenje vode natašte (na prazan stomak).

Često jedenje gorke hrane.Četiri stvari jačaju vid:Sjedenje naspram kible.

Stavljanje surme prije spavanja.

Gledanje u zeleno.

Održavanje odjeće čistom.Četiri stvari slabe vid:Gledanje u pogan.

Gledanje u razapeta čovjeka.

Gledanje u polni organ žene (stidnicu).

Sjedenje okrenut leđima kibli.Četiri stvari jačaju potenciju:Jedenje mesa vrapca.

Jedenje gorkih trava (bot. Menyanthes trifoliata).

Jedenje sitqa/sutqa.

Jedenje rikule (bot. Eruca satira).Četiri su načina spavanja:Spavanje na leđima. Tako rade Allahovi vjerovjesnici, a.s., koji u tom položaju razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje,

Spavanje na desnoj strani. Tako spavaju učenjaci i ostali Allahovi robovi.

Spavanje na lijevoj strani. Tako spavaju vladari da im se hrana

probavi.

Spavanje na stomaku a to je šejtanski način spavanja.Četiri stvari uvećavaju inteligenciju:Ostavljanje bespotrebna govora.

Upotreba misvaka.

Druženje s dobrima.

Druženje s učenjacima.Četiri stvari su od ibadeta:Ni koraka preći bez abdesta.

Što više sedždu činiti.

Što više u džamiji vremena provoditi.

Što više Qur'an učiti.''
Avatar
RIZVA
 
Postovi: 20390
Pridružen/a: 18/03/2007 16:18
Lokacija: Sarajevo

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la bijela dana 12/02/2010 19:45

@rizva, odlicno je ovo sto si postirao :thumbup:

...iz ljubavi prema Tebi
i Sunce je pemt napustila,
te svake večeri o Zemlju
ono glavu svoju razbija.
I Mjesec se pusti raspada,
diveć' ti se on se puni
pa potom svijest izgubi!...


Mantiku-t-tajr, F. M. Attar
Avatar
bijela
 
Postovi: 4165
Pridružen/a: 20/12/2009 22:14

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la RIZVA dana 22/02/2010 01:27

Dragi prijatelji, u kontekstu naše teme, nudim vam fantastičnu priču o dvojici braće koji su dugo živjeli u slozi i ljubavi. Njih dvojica su živjeli na seoskom imanju, radeći zajedno u savršenoj harmoniji i razumijevanju. Ali, jednoga dana se posvađaju, i bio je to prvi problem među njima nakon punih četrdeset godina zajedničkog rada na poljoprivredi. Imali su zajednički alat i mašine, a urod i plodove su dijelili na jednake dijelove. Konflikt, koji je izbio zbog trivijalnog nesporazuma, se povećao. Razmijenjene su gorke riječi i pale teške optužbe, što je dovelo do višesedmične šutnje i potpunog zahlađenja odnosa. Prebivali su na dva kraja imanja.

Jednoga jutra neko je pokucao na vrata starijeg brata. Ugledao je nepoznatog čovjeka koji mu je rekao: “Tražim posao na nekoliko dana. Mogu ti biti od koristi u manjim popravkama na imanju.” “Da”, reče stariji brat, “imam posao za tebe. Pogledaj na obalu s onu stranu kanala. Tamo živi moj komšija, koji je moj mlađi brat. Do prošle sedmice je tu bila prekrasna livada, ali je brat preusmjerio tok vode u kanalu da bi nas razdvojio. Učinio je to s namjerom da me razljuti, ali ja ću mu prirediti ono što zaslužuje i što mu dolikuje! Vidiš li onu gomilu kamenja kod hambara za pšenicu? Molim te da izgradiš zid visine dva metra, kako ne bih više nikada vidio brata.” Stranac reče: “Razumio sam situaciju.”

Stariji brat je pribavio radniku sav potrebni materijal i otišao u grad na nekoliko dana, da pozavršava neke poslove. Vrativši se na posjed, primjetio je da je majstor obavio svoj posao. No, bio je iznenađen, začuđen i zapanjen onim što je vidio. Umjesto da napravi zid visok dva metra, koji razdvaja, majstor je sagradio prekrasan most.

U tom trenutku, mlađi brat je žurno došao starijem bratu, rekavši mu ushićeno: “Doista si ti divan čovjek! Nakon svega što sam ti učinio, ti praviš most! Doista se ponosim tobom!” Zagrlio ga je. Dok su se oni međusobno mirili, nepoznati majstor je sabirao svoje stvari i pripremao se za odlazak. Rekli su mu: “Ostani, mi imamo puno posla za tebe.” Odgovorio je: “Želio bih da ostanem, ali mi mnogi mostovi koje trebam da izgradim to onemogućavaju.”

Budimo svi, ljudi i žene, svi građani Zemlje, od onih koji će graditi mostove među braćom i svim ljudima. Budimo graditelji onoga što je korisno, mostova koji spajaju i mire, a ne zidova koji razdvajaju. Radimo na izmirenju zavađenih, da bi nam Allah, dželle šanuhu, blagoslovio i ukabulio svaki most koji izgradimo, svaku dobru pomisao, lijepu riječ i korisno djelo. Neka Uzvišeni Allah bude zadovoljan nama, a mi Njime, i neka obilato nagradi sve one koji ovo pročitaju.
Avatar
RIZVA
 
Postovi: 20390
Pridružen/a: 18/03/2007 16:18
Lokacija: Sarajevo

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la Altuna dana 22/02/2010 01:41

RIZVA :) predivan tekst :) :thumbup:
Avatar
Altuna
 
Postovi: 74
Pridružen/a: 29/04/2009 18:54
Lokacija: Herdekovac

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la gladna sam dana 24/02/2010 00:38

Prenosi se od Ibn Abbasa da je Vjerovjesnik s.a.v.s, prolazio pored Abdullaha b. Revahe dok je zikirio sa svojim prijateljima, pa je Resulullah s.a.v.s, rekao
"Vi ste skupina za koju mi je Allah naredio da saburim sa vama"
a zatim je proučio ajet:
"Saburi sa onima koji svog Gospodara mole jutrom i noću, želeći Njegovo lice, i ne okreći svoje oči od njih radi ukrasa dunjalučkog života. I ne slusaj onog čije smo srce nemarnim učinili od spominjanja Nas, koji slijedi svoje strasti i čiji su postupci nerazumni"

Kada se okupi veliki broj zakira, sa njima sjedne i veliki broj meleka, pa kada Allaha slave, i oni Ga slave, kada zahvaljuju Allahu i oni Mu zahvaljuju, kada veličaju Allaha i oni Ga veličaju, a zatim se uspinju Gospodaru, džellesanuhu
a On bolje zna od njih, pa govore:
"Gospodaru, tvoji Te robovi slave pa smo Te i mi slavili, veličali su Te, pa smo Te i mi veličali, hvalili su Te, pa smo Te i mi hvalili"
Gospodar im odgovara:

"O Moji meleki, vi ste svjedoci da sam im oprostio
Oni kažu: "Među njima je i jedan čovjek grijesnik", a On odgovara:
"Oni su jedna skupina, nije nesretan onaj ko sa njima sjedi"
Avatar
gladna sam
 
Postovi: 469
Pridružen/a: 14/09/2006 11:33
Lokacija: Frizider

Re: Za predane Allahu dž.š.

PostPostao/la RIZVA dana 05/03/2010 00:45

Slijepa, gluha i nijema supruga!

Dok je jedne prilike Sabit ibn Nu'man putovao plodnim predjelom, ispunjenim livadama i voćnjacima, toliko se umorio i ogladnio da više nije mogao izdržati te je počeo razgledati šta bi mogao pojesti. Gledajući tako voćke, pogled mu se zaustavio na jednoj jabuci koju, smeteno i sa velikom žurbom, ubra i poče jesti. Kada je pojeo pola jabuke, napio se vode iz obližnje rijeke, ali... odjednom se trgnu kao da se probudio iz noćne more. U tom trenutku shvatio je koliko je njegov postupak nedoličan te je počeo samog sebe koriti - kako je mogao pojesti tuđe plodove i koristiti se onim što nije njegovo, bez ikakvog odobrenja vlasnika livada, voćnjaka i rijeke koja je sve to ukrašavala. Osjeti u sebi zebnju i odluči da neće otići iz tog mjesta sve dok ne pronađe vlasnika voćnjaka, objasni mu sve i zatraži oprosta za ono što je uradio.

Prolazeći tako livadama, ugleda na kraju kućicu i pomisli da bi to mogla biti kuća vlasnika od kojeg mora zatražiti oprosta prije nego što ode, kako je sam sebi i obećao. Došavši pred kuću pokuca na vrata i kada se vlasnik pojavi, on mu pokuša objasniti šta je uradio, rekavši: "Prolazeći pored tvojih livada, voćnjaka i rijeke, ubrao sam jabuku s jednog stabla i pojeo polovicu. Kada sam shvatio šta sam uradio, došao sam da od tebe zatražim halala zbog takvog svog postupka, te sam se obavezao da neću napustiti ovo mjesto bez tvog dopusta i oprosta." Vlasnik bašte, na iznenađenje putnika, reče: "Ne opraštam ti i neću ti nikada oprostiti, osim, pod jednim uvjetom, ako ga ispuniš!" Sabit bin En-Nu'man upita: "A koji je to uvjet?" Vlasnik mu tada odgovori: " Da oženiš moju kćerku." Sabit, razmišljajući o svome djelu, odgovori: " U redu, oženit ću je." Vlasnik mu tada reče da ga želi upoznati i upozoriti na to da je njegova kćerka slijepa, gluha i nijema. Sabit bin En-Nu'man poče razmišljati o neprilici u kojoj se našao... kako da oženi takvu osobu s kojom čak ni komunicirati ne može?! Njegovo razmišljanje odvede ga do njegovog djela, Allahove kazne, hrane u Džehennemu... Razmišljajući tako pomisli kako je dunjaluk ionako kratak te odluči da je oženi, iako je pretpostavljao šta ga sve u tom braku čeka.

Dane prije braka provede u brigi i patnji, ali nakon svake brige tjerao je sebe da razmišlja o Allahu, Njegovoj nagradi, kazni, što je na njega djelovalo smirujuće, tako da je konačno svoje misli usmjerio u pravcu: ''Šta god me zadesi u braku, nadam se da će me Allah počastiti nečim boljim na onom svijetu. '' Nedugo nakon toga dođe i dan vjenčanja, a njega kao da obuze tuga veća od one ranije, brige se nagomilaše i poče da razmišlja: "Kako da idem osobi koja je nijema, slijepa i gluha", i toliko se uznemirio da je poželio da ga je zemlja progutala prije ovog nemilog događaja... Ali, duša kao da se u jednom trenutku smirila, sjetio se Allaha, oslonio se na Njega i usta izgovoriše riječi: "La havle ve la kuvvete illa billah, inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (Nema moći i snage osim kod Allaha, svi smo Njegovi i Njemu se vraćamo)." Nakon tih riječi, njegova duša se smiri i uspokoji, te skupi snage i uđe kod svoje buduće supruge, na dan vjenčanja. Kada je ušao, ustade njegova buduća supruga i nazva mu selam: "Es-selamu alejke ve rahmetullahi ve berekatuhu." Kada pogleda svoju buduću suprugu, zadivi ga njena ljepota i na trenutak pomisli na Allahov Džennet, na hurije u njemu. Poslije kratke šutnje i zbunjenosti, pomisli: "Šta je ovo? Ona čuje, vidi, govori!?" Obavijesti je o tome šta je njen otac rekao o njoj, a ona, nakon kratke šutnje, reče: "Moj otac je istinu rekao, nije lagao." Sabit zbunjeno upita: "Pa kako onda sve ovo?"

Njegova buduća supruga odgovori: "Što se tiče riječi moga oca da sam nijema, moja usta ne govore loše stvari, daleko su od haram riječi i nisam do sada razgovarala sa muškarcem koji mi nije dozvoljen. Što se tiče toga da sam gluha, to znači da nisam boravila na mjestima gdje se govore nedozvoljene riječi, moje uši slušale su samo dobro, a nikada nisu slušale ogovaranja, prenošenje tuđih riječi ni prazan govor. Što se tiče toga da sam slijepa, moj pogled nije bio usmjeren prema nedozvoljenim stvarima, moje oči nisu gledale drugog muškarca koji mi nije dozvoljen."

Kako je divan primjer Allahovog roba Sabita bin En-Nu'mana i njegove supruge, i kako je divan način na koji ih je Allah spojio... tako da se od takvih iskrenih Allahovih robova rodio Ebu Hanife, r.h.
Zar nagrada za učinjeno dobro djelo može biti išta drugo osim dobro?!
Avatar
RIZVA
 
Postovi: 20390
Pridružen/a: 18/03/2007 16:18
Lokacija: Sarajevo

PrethodnaSljedeća

Natrag na Religija

Online

Trenutno korisnika/ca: NIN i 3 gostiju.