Da li je našem gradu potreban jeftini hotel za mlade (youth hostel)?

Da, država bi trebala stati iza takvog projekta. (651)
28%
Da, to je dobra ideja za nekog poduzetnika. (594)
25%
Youth hostel? (554)
24%
Mislim da nema nikakve potrebe. (547)
23%
Ukupno glasova: 2346

Prethodne ankete